Waar moet een kinderdagverblijf aan voldoen?

waar moet kinderopvang aan voldoen

Als je kind naar een kinderdagverblijf of BSO gaat, draag je als ouder de zorg en aandacht voor je meest waardevolle bezit over aan ons, de kinderopvang. Geen wonder dus dat er strenge eisen gesteld worden aan waar een kinderdagverblijf en buitenschoolse opvang aan moeten voldoen. Het gaat dan niet alleen om hele praktische eisen, […]