5 kwaliteitsindicatoren van een goede kinderopvang

In je zoektocht naar een leuke kinderopvang is Ă©Ă©n vraag natuurlijk heel belangrijk: hoe weet je dat je een goede kinderopvang uitkiest? Je wordt vaak overladen met informatie als je een bezoekje brengt aan een kinderopvang. Hoe peil je – te midden van de luiers, flesjes en kleurige kinderknutsels – nu de kwaliteit van de opvang? Want een opvang kan nog zo’n mooie website hebben of heel praktisch bereikbaar zijn als jij met de auto van je werk komt, maar waar het natuurlijk Ă©cht om draait is wat er achter de voordeur gebeurt. Hoe kun jij beoordelen of de opvang waar jij een oogje op hebt echt een goede opvang is? Geen nood, wij helpen je uit de brand! We geven je hier een inkijkje in de 5 belangrijkste kwaliteitsindicatoren van een goede kinderopvang. Zo weet jij precies waar je op moet letten als jij over de drempel stapt.

 

“Waar het echt om draait is wat er achter de voordeur gebeurt”

1. ContinuĂŻteit

Aan de basis van een kwalitatief goede kinderopvang staat continuĂŻteit. Daarmee wordt bedoeld dat er een stabiele basis geboden wordt, dat er vaste gezichten op de groep staan en dat de kinderen zich veilig kunnen hechten aan de pedagogisch medewerkers. Je wilt graag dat je kind een goede band op kan bouwen met de leiding op de groep, en dat je kind zich veilig en vertrouwd voelt. Andersom geldt het ook: als er met vaste gezichten gewerkt wordt, leert de pedagogisch medewerker jouw kindje goed kennen omdat hij/zij je kindje regelmatig ziet. De leid(st)er weet waar jouw kindje blij en verdrietig van wordt, hoe je kindje lekker in slaap valt en kan ook de ontwikkeling van je kind nauwkeurig bijhouden. En daarnaast is het ook voor jou als ouder belangrijk dat je een vertrouwensband op kunt bouwen met de pedagogisch medewerker die voor jouw kindje zorgt. Dit alles kan alleen als er een stabiele basis is op het kinderdagverblijf. In de praktijk betekent dit dat je graag wilt zien dat er een vast team op de groep werkt, en dat zij bij voorkeur op vaste dagen werken.

ContinuĂŻteit kan ook geboden worden door ouders te vragen een minimum aantal dag(del)en per week af te nemen. Als je kindje meerdere keren per week naar de opvang gaat, zal het makkelijker een goede band opbouwen met de pedagogisch medewerkers en hoeft je kindje niet elke week opnieuw te ‘wennen’ aan de omgeving en andere gezichten.  

Als je de continuïteit van de opvang wilt checken als je een bezoekje brengt, kun je bijvoorbeeld vragen uit hoeveel personen het team bestaat en hoe lang iedereen al bij de organisatie of op de locatie werkt. Is er veel verloop in het personeel? En wat gebeurt er bijvoorbeeld als een collega ziek is of op vakantie gaat? Wordt er dan een ‘vreemd’ gezicht ingeschakeld via een uitzendbureau, of wordt het met een vast gezicht opgelost?

 

“Zowel jij als je kind moeten een vertrouwensband
met de leiding op kunnen bouwen”

 

2. Opleiding en training van pedagogisch medewerkers

Het lijkt een inkoppertje, maar toch staan veel ouders er niet direct bij stil: het team van pedagogisch medewerkers is Ă©Ă©n van de belangrijkste graadmeters voor de kwaliteit van de opvang. Het gaat daarbij niet alleen om de sfeer binnen het team en op de werkvloer, maar ook om de samenstelling van het team, het opleidingsniveau en – niet te vergeten – de trainingen die de pedagogisch medewerkers tijdens hun dienstverband volgen. Vanzelfsprekend wil je dat alle medewerkers gekwalificeerd zijn om met (jonge) kinderen te werken. Er zijn veel verschillende opleidingen die deze kwalificatie bieden, van MBO tot universitair niveau. Sommige kinderopvangcentra houden hier in hun aannamebeleid rekening mee, en proberen een afspiegeling van verschillende opleidingsniveaus op de werkvloer te hebben. Dit heeft vaak een positieve invloed op de kwaliteit van de opvang, omdat het team een gevarieerde verzameling aan kennis en ervaring met zich meebrengt. Daarnaast is het voor de kwaliteit van de opvang erg positief als de pedagogisch medewerkers regelmatig trainingen en cursussen volgen om hun kennis uit te breiden of up-to-date te houden. De kennis op het gebied van de ontwikkeling van jonge kinderen staat niet stil, dus ook voor pedagogisch medewerkers die al jarenlang in de kinderopvang werken valt altijd iets nieuws te leren. Veel kinderopvangorganisaties bieden hun werknemers de mogelijkheid tot bijscholing, bijvoorbeeld op het gebied van taalontwikkeling bij jonge kinderen, of in het omgaan met kinderen met ontwikkelingsstoornissen. Ook het volgen van een kinder-EHBO cursus is onmisbaar, en je wilt natuurlijk dat het personeel op de locatie van jouw keuze daar regelmatig in bijgeschoold wordt.

3. Speelleerprogramma en -omgeving

Voor kinderen draait de kinderopvang om Ă©Ă©n ding: spelen! En zo hoort het ook te zijn. Maar spelen biedt tegelijkertijd de mogelijkheid tot groeien, leren en ontdekken! Een goede kinderopvang weet dit en maakt hier gebruik van. Veel kinderdagverblijven maken gebruik van een ontwikkelingsprogramma, ook wel speelleerprogramma of voorschoolse educatie genoemd, waarbij de kinderen spelenderwijs kennis maken met de wereld om hen heen. Vaak gebeurt dit aan de hand van een voor de kinderen herkenbaar thema, bijvoorbeeld mensen, lente of feest. Door allerlei verschillende activiteiten op dit thema af te stemmen, leren de kinderen beetje bij beetje de wereld wat beter kennen. Bovendien worden de activiteiten op het niveau van het kind afgestemd, en krijgt elk kind de kans zich optimaal te ontwikkelen. Hoe pakt de kinderopvang van jouw keuze dit aan? Worden er regelmatig activiteiten gedaan om de ontwikkeling van de kinderen te stimuleren, en wordt de ontwikkeling van het kind ook structureel bijgehouden?

Je wilt daarnaast natuurlijk dat je kindje geprikkeld wordt om te ontdekken, te spelen en te bewegen. Niet alleen een ontwikkelingsprogramma draagt daaraan bij, maar een fijne en vooral stimulerende speelomgeving is ook onmisbaar! Het lijkt een lastig onderwerp om als ouder te beoordelen, maar als je goed om je heen kijkt als je een bezoekje aan de opvang brengt, kom je een heel eind. Nodigt de ruimte uit tot spelen en ontdekken? Zijn er bijvoorbeeld speelhoeken ingericht om verschillende soorten spel te stimuleren, ligt het speelgoed op ooghoogte en kunnen de kinderen het zelf pakken? Of is de ruimte juist rommelig en onoverzichtelijk, met kapot speelgoed of speelgoed dat niet geschikt is voor de leeftijdscategorie? Vergeet niet naar beneden te kijken, want dat is waar het leven van de kinderen zich veelal afspeelt!

4. Veiligheid

EĂ©n van de belangrijkste voorwaarden – zo niet dĂ© belangrijkste – voor jou als ouder in je keuze voor een kinderopvang, is natuurlijk dat je je kind op een veilige en vertrouwde plek achterlaat. Hoe een kinderopvangorganisatie met het thema veiligheid omgaat, is dan ook een belangrijke pijler voor de kwaliteit van de opvang. Een goede kinderopvang neemt dit onderwerp erg serieus en doet er alles aan om de veiligheid van de kinderen te garanderen. Dat kan op veel verschillende manieren. Vanzelfsprekend is natuurlijk gekwalificeerd en betrouwbaar personeel, een veilige inrichting, en een duidelijk ontruimings- en evacuatieplan. Maar juist de punten waar je niet zo 1-2-3 bij stilstaat, laten de kwaliteit van een opvang op dit gebied zien. Heeft de opvang bijvoorbeeld een duidelijk deurbeleid? Aangezien het kinderdagverblijf voor jouw kostbaarste bezit zorgt, mag je verwachten dat niet iedereen zomaar de locatie binnen kan lopen. Zijn hier duidelijke regels voor, of wordt er bijvoorbeeld met een deurcode of camera gewerkt? En het is natuurlijk heel goed als het ontruimingsplan op een duidelijke plaats hangt, maar wordt hier ook regelmatig op geoefend? Zijn de nooduitgangen goed toegankelijk? Ook kun je nagaan op welke manier de kinderopvang het vierogenprincipe in de praktijk brengt. Dit is de wettelijke verplichting waarbij het altijd mogelijk moet zijn dat een andere volwassene meekijkt of meeluistert op de groep. Zijn de ruimtes open, of zijn er bijvoorbeeld glazen deuren of doorkijkjes? Tijdens een rondleiding bij een kinderdagverblijf kun je je goed laten informeren over hoe de opvang met alle verschillende aspecten van veiligheid omgaat. 

5. Ouderbetrokkenheid

En met stip op nummer 5 in de lijst van belangrijke indicatoren van kwaliteit in de kinderopvang: ouderbetrokkenheid. Niet de meest voordehand liggende in dit lijstje misschien, maar toch een onmisbare. Want de mate waarin ouders betrokken worden bij zowel het reilen en zeilen op de groep alsook bij de opvangorganisatie als geheel, zegt veel over de kwaliteit van de opvang. Een goede opvang heeft een open communicatie met ouders, is goed bereikbaar voor contact, en begrijpt dat ouders en opvang een gezamenlijk streven hebben: dat het goed gaat met jouw kind. Misschien zit je niet direct te wachten op een plekje in de oudercommissie of een uitnodiging voor een voorleesochtend, maar dit laat wel zien dat de opvang waarde hecht aan jouw mening en input als ouder. Bovendien is bij een goede, open communicatie met de organisatie de drempel lager op het moment dat je iets bespreekbaar wilt maken waar je misschien minder tevreden over bent. Een opvang die de kwaliteit wil blijven waarborgen zal daar zeker voor openstaan. Je kunt ook informeren naar andere contactmogelijkheden die de opvang biedt, bijvoorbeeld als je hulp nodig hebt bij het aanvragen van kinderopvangtoeslag of financiële hulp vanuit de Sociale Dienst. Een goede opvang is op de hoogte van alle regelingen die er voor ouders zijn, en biedt begeleiding bij het aanvragen hiervan.

 

Het kiezen van een kinderopvang is voor de ene ouder een fluitje van een cent, en voor de ander is het een flinke opgave. Bij welke groep jij ook hoort: we hopen dat deze kwaliteitsindicatoren je een indruk hebben gegeven van waar een kwalitatief goede kinderopvang in ieder geval aan voldoet! Plan een rondleiding bij een opvang in je buurt en beoordeel zelf hoe het daar met de kwaliteit gesteld is. Lees ook nog eens ons blog met 10 belangrijke vragen om te stellen aan de kinderopvang.

Picture of MonkeyDonky

MonkeyDonky

Monkey Donky Speelhuis biedt al meer dan 25 jaar kinderopvang in de stad Groningen. Je kunt je voorstellen dat we in al die jaren heel wat kennis, ervaring en expertise hebben opgedaan 😊. En die delen we graag met jou! Onze enthousiaste pedagogisch medewerkers vertellen je in onze blogs alles dat je wilt weten over jouw opgroeiende kind, over de kinderopvang, over opvoeding en allerlei andere kind-gerelateerde onderwerpen. Van zindelijkheidstraining tot buitenspelen en van de eerste opvangdag tot trakteren: we nemen je graag mee in de kinderwereld die wij zo goed kennen! Meer over Monkey Donky

Laat een reactie achter

 
Over het Monkey Donky Blog
Op onze blog verschijnen regelmatig interessante en leuke artikelen over alles wat met kinderen, opvoeding, gezondheid en ouders te maken heeft.
Lees je mee?