5 vragen over kinderopvang die bij alle ouders leven

In een tijd waarin vaak beide ouders werken, wordt kinderopvang steeds belangrijker. Veel ouders geven aan onzeker te zijn over de invloed van opvang op hun kind. Daarbij zijn zij zowel onzeker over de nadelen, als over de voordelen van kinderopvang.

 Even rustig achterover leunen op je roze wolk lijkt er niet bij te zijn. Het regelen slaat al snel toe. Straks moet je of wil je weer aan het werk. Maar er moet ook iemand zorgen voor je pasgeboren spruit. Dankzij ouderschapsverlof kun je wat vaker thuisblijven. Wellicht willen een trotse opa en oma ook oppassen op hun kleinkind. Voor de andere dagen is er kinderopvang. Hier zorgen gediplomeerde pedagogische medewerkers voor je kind wanneer jij dat zelf niet kan. Toch schiet het iedere ouder wel een keer door het hoofd: ‘Is een kinderdagverblijf wel goed voor mijn kind? Hoe zit dat eigenlijk met leren en spelen, veiligheid, hygiëne en aandacht?’

Is een kinderdagverblijf goed voor mijn kind?

Kinderopvangdeskundige Leonie Heuts vertelt in haar blog op oudersvannu.nl: ‘Kinderopvang is leuk én goed voor je kind. De pedagogisch medewerkers zijn lief voor je kind, weten hoe de ontwikkeling van een kind verloopt, spelen met je kind en bieden voor alle leeftijden leuke activiteiten aan.’ Daarbij komt dat het kinderdagverblijf ook goed kan zijn voor de ouder. Als ouder heb je niet gestudeerd voor het opvoeden van je kind. De pedagogische medewerkers wél. Daarom is het fijn dat je als ouder met vragen terecht kan bij het kinderdagverblijf.

Wie garandeert de veiligheid van mijn kind op een kinderdagverblijf?

Als het om de veiligheid van je kind gaat, wil je dat zwart op wit kunnen controleren. De wet kinderopvang en wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen (WKKP) geven strikte richtlijnen waaraan een kinderopvang en peuterspeelzaal moet voldoen. Materiële richtlijnen bijvoorbeeld voor de inrichting, veilig en verantwoord speelgoed en veilige bedjes. Ook op brandveiligheid, nooduitgangen, goed opgeleid en vakkundig personeel en hulpverleners wordt streng gecontroleerd door de brandweer en de GGD.

Ieder jaar bezoekt de GGD kinderopvangcentra in Nederland. Hun inspectierapporten zijn voor iedere opvanglocatie openbaar. Zo kun je als ouder zelf checken hoe het gesteld is met de veiligheid.

Ieder personeelslid van een kinderopvang is bovendien verplicht een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) te hebben. Deze verklaring voor goed gedrag geeft de overheid alleen aan personen die geen strafbare feiten hebben gepleegd. Vanaf mei 2016 wordt deze continue screening nog verder aangescherpt: iedereen die woont of werkt op een plek waar kinderen worden opgevangen, is verplicht zich in te schrijven in het Personenregister Kinderopvang. De overheid gebruikt dit register om vaste en tijdelijke medewerkers continu te screenen.

 “Een kinderopvang kan ook goed zijn voor een ouder. Als ouder heb je niet gestudeerd voor het opvoeden en de ontwikkeling van je kind”

Leert mijn kind voldoende op een kinderdagverblijf?

Op de kinderopvang komt het kind met andere kinderen in een groep. Samen spelen, samen delen. En dat allemaal onder het toeziend oog van de daarvoor opgeleide leidsters. Goede kinderopvang bevordert de sociale ontwikkeling. Maar ook de motorische ontwikkeling (dankzij knutselen en bewegingsspelletjes), de sociaal-emotionele ontwikkeling (samen spelen met andere kindjes) en de taalontwikkeling (door bijvoorbeeld voorlezen en zingen). Spelenderwijs en met goede pedagogische technieken stimuleert de begeleiding ieder kind om het beste uit zichzelf te halen. Bovendien leert iedere uk zo dat de wereld groter is dan het huis van papa en mama. Dat er soms ook andere regels gelden en dat er andere kinderen zijn om gezellig mee te spelen, maar ook om rekening mee te houden. Dat bouwt aan het zelfvertrouwen en aan de zelfstandigheid van een opgroeiend kind.

Ook voor de overgang naar groep één van de basisschool is een kind op de kinderopvang goed voorbereid. Lijkt een peuter achter te lopen in de taalontwikkeling, dan helpt de pedagogische medewerker het kind. Deze vroeg- en voorschoolse educatie is een belangrijk speerpunt waar de Nederlandse overheid op stuurt bij de Nederlandse kinderopvangcentra.

Krijgt mijn kind wel voldoende liefde en aandacht als ik het naar een kinderdagverblijf stuur?

Op de kinderopvang is een kind allesbehalve alleen. Fijn, want ze profiteren van vroege vriendschappen met leeftijdsgenootjes en de aandacht en begeleiding van de pedagogische medewerkers. Het aantal kinderen in een groep is wettelijk vastgelegd. Daardoor ontstaan kleine groepen met voldoende pedagogische medewerkers per groep die ervoor zorgen dat ieder kind voldoende aandacht krijgt.

De begeleiders zijn er speciaal voor je kleine man of vrouw. Dankzij hun opleiding houden zij rekening met de aandacht die ieder individueel kind nodig heeft. De aandacht kunnen zij makkelijk verdelen over meerdere kinderen. Dagelijks zijn er activiteiten die in de groep of individueel begeleid worden.

“Op de kinderopvang is een kind allesbehalve alleen. Fijn, want ze profiteren van vroege vriendschappen met leeftijdsgenootjes

Komt mijn kind niet voortdurend ziek thuis?

Kinderen op de kinderopvang zijn wat vaker ziek dan kinderen die gewoon thuis blijven. Dat komt omdat ze dicht bij andere kindjes zijn en elkaar snel aansteken. Is een kind ziek, dan volgt de kinderopvang de adviezen van de GGD. Meestal betekent dat, dat de ouders worden gebeld om hun kind op te halen en het thuis op te vangen. Vaak is overigens te zien dat – na de eerste tijd op de opvang – de kinderen een goede weerstand krijgen en minder snel ziek worden dan leeftijdsgenootjes die niet naar de crèche gaan.

Poepluiers op de grond, vieze schoonmaaklappen en stofnesten zul je niet zien bij een kwalitatieve kinderopvang. Ook hygiëne is namelijk een belangrijk inspectiepunt van de GGD. Voldoet een opvang niet aan de hygiënestandaard, dan wordt dat zwaar afgerekend in het rapport en krijgt de opvang een fikse waarschuwing. Daarom wordt er op de meeste opvanglocaties streng gelet op de dagelijkse hygiëne op de groepen door de pedagogische medewerkers, het ondersteunend personeel en de stagiaires.

Voordelen kinderopvang samengevat

Als ouder:

 • investeer je in je carrière en verzeker je je van inkomen
 • heb je ook eens een dagje voor jezelf
 • hoef je minder of geen beroep te doen op partner of familie
 • kun je altijd vertrouwen op de openingstijden van de kinderopvang – gastouders kunnen nog wel eens wegvallen door ziekte of vakantie

Je kind:

 • ontwikkelt zich ten goede dankzij pedagogische begeleiding
 • leert, speelt en ontwikkelt zich met leeftijdgenootjes
 • gaat goed voorbereid naar de basisschool
 • bevindt zich in een veilige, hygiënische en liefdevolle omgeving (zoals getoetst door de GGD)
 • wordt individueel begeleidt door gescreende pedagogische medewerkers met een studieachtergrond in kinderontwikkeling en -verzorging

Zijn er dan ook nadelen aan kinderopvang?

Nadelen aan kinderopvang die ouders opgeven:

 • je bent niet de enige die je kind opvoedt
 • je mist je kind
 • het kind kan vervelend gedrag kopiëren van andere kindjes, ondanks dat de pedagogische medewerkers hier scherp op letten
 • is het kind ziek, dan moet je zelf vervangende opvang regelen.

Laatste update: augustus 2018

Hoe denk jij over kinderopvang? Of loop je rond met vragen over kinderopvang? Laat je horen en plaats een reactie onder dit artikel.

Locaties kinderopvang Monkey Donky

Noortje van Monkey Donky

Noortje van Monkey Donky

Laat een reactie achter

 
Over het Monkey Donky Blog
Op onze blog verschijnen regelmatig interessante en leuke artikelen over alles wat met kinderen, opvoeding, gezondheid en ouders te maken heeft.
Lees je mee?