Welke basisschool kiezen?

Je zoon of dochter is net uit de luiers, gaat met plezier naar de kinderopvang en is ondertussen alweer hard op weg naar de volgende mijlpaal: naar school! Een spannende tijd voor de aan­staande vierjarige en ook voor jou. Want je kiest graag de beste school voor je kind.

“Is het een vrolijke boel of is het opgeruimd?”

De beste tijd om je kind in te schrijven bij een school is als het drie jaar wordt. Sommige scholen hebben een wachtlijst en dan kun je beter op tijd zijn. Zo zijn er in Groningen basisscholen waar je je kind al rond zijn of haar eerste verjaardag in moet schrijven, wil je verzekerd zijn van een plekje. Nederland telt ongeveer 7.000 basisscholen, waarvan eenderde openbaar is en tweederde bijzonder.

Openbare of bijzondere basisschool kiezen?

Openbare scholen staan open voor kinderen van iedere gods­dienst of levensbeschouwing. Op een bijzondere school krijgt je kind les vanuit een godsdienstige of levensbeschouwelijke overtuiging. Dit wordt ook wel bijzonder onderwijs genoemd. Ook bijzondere scholen staan vaak open voor alle kinderen, ongeacht welke achtergrond ze hebben. Voorbeelden hiervan zijn rooms-katholieke, protestants-christelijke, islami­tische, joodse, hindoeïstische of vrije scholen. De algemeen bijzondere scholen baseren hun onderwijs op een bepaalde pedagogische opvatting, zoals Montessori-, Dalton-, Jenaplan- en Freinetscholen. Voor kinderen die moeilijk leren, een handi­cap hebben of kampen met gedragsproblemen, is er speciaal onderwijs. Zij krijgen extra aandacht en zorg.

Wat leert een kind op de basisschool?

Wettelijk verplichte vakken zoals de Nederlandse en Engelse taal, rekenen en wiskunde, oriëntatie op jezelf en de wereld, kunstzinnige oriëntatie en bewegingsonderwijs komen voor op alle soorten basisscholen. Maar het draait niet om het leren van feiten alleen. Het ontwikkelen van sociale, culturele en lichamelijke vaardigheden zijn minstens zo belangrijk voor een kind. Scholen letten dus ook op een goede werkhouding en dat kinderen voor hun eigen mening opkomen. Het ontwikkelen van zelfvertrouwen en leren respectvol met elkaar om te gaan, wordt door scholen gestimuleerd.

De schoolgids helpt bij een schoolkeuze

Er zijn dus allerlei soorten scholen die, binnen de gestelde richtlijnen, ieder hun eigen invulling geven aan het lesprogramma. Via internet kun je gerichte informatie verzamelen over de scholen bij jou in de buurt. De meeste scholen hebben een website met daarop de schoolgids. Hierin vind je niet alleen de opvattingen en werkwijzen van de school, maar ook doelstellingen en resultaten. Het is mooi meegenomen wanneer je vragen en antwoorden over de school tegenkomt, sommige scholen plaatsen dit op hun website. Weet niet zeker welke school je voor je kind moet kiezen? Een schoolgids is een waardevol hulpmiddel bij de vergelijking van verschillende scholen.

Belangrijke overwegingen bij een basisschool kiezen

Voordat je contact opneemt met een school voor een kennismakingsgesprek, kun je navraag doen bij ‘ervaringsdeskundige’ ouders. In de praktijk geeft bij een basisschool kiezen de ligging meestal de doorslag. Staat de school vlak bij je huis of ligt deze op de route naar je werk? Kan je kind deze route in de toekomst zelf veilig afleggen? Logisch dat ouders hier sterk rekening mee houden. Een andere overweging is naar welke schoolvriendjes en vriendinnetjes gaan. Ook hiervoor zijn ouders en kind gevoelig.

Keuze basisschool? Gebruik je zintuigen!

Met de nodige informatie op zak, volgt de echte kennismaking pas door de school te bezoeken. Te ruiken, zien, horen en zelfs voelen. Dat klinkt misschien overdreven, maar deze factoren geven bewust en onbewust de doorslag. Waar let je als ouder bij een basisschool kiezen? De volgende vragen kunnen daarbij helpen:

 • Hoe ziet het schoolgebouw eruit?
 • Is het binnen donker of juist heel licht?
 • Is het een vrolijke boel met bijv. tekeningen, kunst en knutsels, of is het juist opgeruimd?
 • Ruikt het fris, staan er ramen open of is het warm en benauwd?
 • Heeft het schoolplein klimrekken, kunnen kinderen veilig spelen?
 • Zijn de toiletten schoon?

Laat je vóór het kennismakingsgesprek met de directeur of leerkracht rondleiden door de school en stel je zintuigen op scherp. Heel belangrijk.

Vraag gerust om hulp bij een basisschool kiezen

Als dan het kennismakingsgesprek begint heb je na het doen van huiswerk en de rondleiding al een redelijk beeld van de school. Nu is het tijd voor vragen. Alleen door gerichte vragen te stellen komt je te weten welke school bij je kind past. Zo kun je vragen naar schoolkosten en schoolactiviteiten, wat wordt er van de ouders verwacht? Hoe ziet een schooldag eruit, wat zijn de schooltijden en hoe wordt het overblijven georganiseerd? Is er een kinderdagverblijf of BSO aan de school verbonden? Leert je kind werken met computers? Wordt er beoordeeld in letters, cijfers of in woorden en hoe groot zijn de groepen? Stel gerust deze en nog veel meer vragen. Het helpt je onderaan de streep de balans op te maken en zo een goede schoolkeuze maken.

Basisschool kiezen checklist

Hieronder de ‘Basisschool kiezen checklist’ waarin een paar aandachtspunten op een rij staan:

 • Is het een kleine of grote school?
 • Is het er netjes?
 • Lijkt de school gezellig of inspirerend?
 • Is er een speelplaats en is deze afgeschermd van de straat?
 • Is er een aparte beschermde plek voor de allerkleinsten?
 • Hoe worden de groepen ingedeeld?
 • Welke lesmethoden worden er gebruikt?
 • Mogen kinderen wennen in de klas voordat ze vier jaar worden?
 • Gaan de kleuters meteen vanaf de eerste dag een volledige week naar school?
 • Kun je ze een dag thuishouden in de eerste periode als ze erg moe zijn?
 • Hoe gaat de school om met spelen en leren?
 • Wat wordt er gedaan aan pesten?
 • Hoe vaak en wanneer krijgen kinderen een rapport?
 • Wanneer worden de resultaten met ouders besproken?
 • Hoe gaat de school om met zwakke en goede leerlingen?
 • Hoe zijn de prestaties van de school? Hoe ziet de doorstroom naar het voortgezet onderwijs eruit, van welk niveau is dit?

Deze en nog meer vragen staan in de informatiegids over Primair Onderwijs op de website van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Kijk op www.minocw.nl

Daarnaast merken wij dat ouders niet of onvoldoende weten hoe bepalend een basisschooldirecteur is voor de kwaliteit van het onderwijs en de schoolontwikkeling. En wat schooldirecteuren nu eigenlijk doen. Omdat ouders natuurlijk het beste onderwijs voor hun kind willen brengen we dit zoveel mogelijk onder de aandacht. Meer informatie vind je op schoolleidersregisterpo.nl.

Juf Jacobien vertelt

In 2015 startte Monkey Donky met de buitenschoolse opvang in het gebouw van de katholieke St. MichaĂ«lschool, aan de Butjesstraat. Juf Jacobien Knol – zelf moeder van vier kinderen – geeft op deze school les aan de allerkleinsten, groep 1 en 2.

Op de vraag waar ouders zoal op letten bij het kiezen van een school, zegt Jacobien: “Ouders willen dat de school makkelijk te bereiken is. Ook samen met de kinderen op de fiets. Ze willen de onderwijsinhoudelijke kant van een school weten. Past deze bij hun kind, hoe wordt er les gegeven? Bij een intake­gesprek wordt daar natuurlijk op ingegaan, maar na een tijdje zul je pas echt ervaren hoe het met je kind gaat in de klas. Dan is er nog de sfeer die er op school heerst, ouders zijn daar gevoelig voor. En de identiteit van de school krijgt aandacht, is het een christelijke school of niet?” Over haar groep vertelt ze: “Omdat de allerkleinsten thuis nog weinig vertellen over school, komen ouders regelmatig naar me toe om te informeren. Daar neem ik graag de tijd voor.” Jacobien ziet dat ouders het tegenwoordig druk hebben, ook de moeders. “Tweeverdieners moeten hard werken om de boel rond te krijgen. Met als gevolg dat het tegenwoordig soms wat moeilijker is ouders te vinden die willen meehelpen bij activiteiten.” De St. MichaĂ«lschool is sinds maart helemaal gerenoveerd en het resultaat mag er zijn. Met een omsloten plein midden in de binnenstad ademt de school een gezellige sfeer uit. In de bijna twintig jaar dat ze voor de klas staat, heeft Jacobien veel groepen van alle leeftijden aan zich voorbij zien komen. “We gaan mee met de tijd Ă©n met de kinderen.”

Laatste update: december 2018.

Wat vinden jullie belangrijk bij het kiezen van een basisschool? Laat hieronder een reactie achter!

MonkeyDonky

MonkeyDonky

Monkey Donky Speelhuis biedt al meer dan 25 jaar kinderopvang in de stad Groningen. Je kunt je voorstellen dat we in al die jaren heel wat kennis, ervaring en expertise hebben opgedaan 😊. En die delen we graag met jou! Onze enthousiaste pedagogisch medewerkers vertellen je in onze blogs alles dat je wilt weten over jouw opgroeiende kind, over de kinderopvang, over opvoeding en allerlei andere kind-gerelateerde onderwerpen. Van zindelijkheidstraining tot buitenspelen en van de eerste opvangdag tot trakteren: we nemen je graag mee in de kinderwereld die wij zo goed kennen! Meer over Monkey Donky

Laat een reactie achter

 
Over het Monkey Donky Blog
Op onze blog verschijnen regelmatig interessante en leuke artikelen over alles wat met kinderen, opvoeding, gezondheid en ouders te maken heeft.
Lees je mee?