Vertel eens: taalontwikkeling thuis en op het kinderdagverblijf

Kinderen worden geboren met een aanleg om te leren praten, maar leren praten gaat niet vanzelf! Hiervoor heeft je kind jou nodig en daarnaast ook eventuele andere verzorgers en de pedagogisch medewerkers op de kinderdagopvang. Wij zorgen samen voor het taalaanbod van je kind. Met taalaanbod bedoelen we alles wat wij tegen je kind zeggen. Zonder taalaanbod zal je kind niet gaan praten. Het is daarom ook heel belangrijk dat je kind ons goed kan horen! Twijfel je of je kind wel goed hoort? Ga dan langs bij de huisarts of het consultatiebureau. Als je twijfelt over wat jij als ouder kunt doen om de taalontwikkeling van je kind te stimuleren, lees dan snel verder 😉

Op het kinderdagverblijf Groningen stimuleren we de taalontwikkeling van je kind iedere dag. Soms gaat dat heel doelbewust, met bijvoorbeeld liedjes en taalspelletjes. Maar heel vaak gebeurt taalstimulering ook zonder dat je dat als ouder, verzorger of pedagogisch medewerker echt in de gaten hebt. Je kunt tenslotte niet om taal heen! Wel zijn er veel tips en trucs die wij op het kinderdagverblijf gebruiken om de taalontwikkeling van je kind op een positieve manier te stimuleren. Veel van deze dingen kun je ook heel goed thuis doen met je kind!

Praat met je kind

Vertel wat je doet, wat je kind doet en wat jullie zien, horen, ruiken, voelen en proeven op de momenten dat jullie samen zijn. Benoem bijvoorbeeld de lichaamsdelen van je kind tijdens het wassen of als je kind al wat ouder is de kleuren die je kind gebruikt tijdens het tekenen.

Speel (en praat) mee

Speel actief mee met je kind en sluit aan bij zijn interesses, verwoord wat jullie doen tijdens het spelen. Je kind speelt bijvoorbeeld graag met auto’s. Ga samen op de grond zitten met de auto’s, misschien hebben jullie ook blokken en/of dieren die je erbij kunt pakken en verwoord wat jullie samen doen.

Geef het goede voorbeeld

Praat rustig en duidelijk met je kind, in goed Nederlands en in korte zinnen.

Ooghoogte

Kijk je kind aan terwijl je met je kind praat en ga op ooghoogte zitten of staan. Op deze  manier kan je kind  je goed horen en zien.

Geef en neem de tijd

Luister naar je kind en geef hem de tijd om te praten en de tijd om op jou te reageren.

Zelf herhalen op de juiste manier

Zegt je kind iets verkeerd? Verbeter het niet, maar herhaal in plaats daarvan wat je kind wil zeggen op de juiste manier. Op deze manier word je kind niet onderbroken in zijn verhaal, maar hoort hij wel zijn verkeerd uitgesproken uitingen op de juiste manier. Tijdens het praten met je kind is en blijft het belangrijkste wát je kind zegt en niet hóe je kind iets zegt.

Bijvoorbeeld: je kind kan de klank ‘K’ nog niet zeggen en maakt van de ‘K ‘ een ‘T’. Je kind zegt tijdens het brood eten: “letter taas”. Je kunt dan reageren met: “Ja, lekker kaas!”. Of je kind gebruikt tijdens het praten vaak het geluid van iets in plaats van dat het het woord zegt. Jullie poes komt binnen lopen en je kind zegt: “mauw da!”. Je kunt dan zeggen: “daar is de poes”.

Opdrachtjes geven

Stel je kind vragen en geef hem eenvoudige opdrachtjes. Speel bijvoorbeeld tijdens het wassen een aanwijsspelletje en vraag: “waar is je neus?”, “waar zijn je oren?”, of als de kinderen al wat ouder zijn “Met je neus kun je ….”, “met je oren kun je…”. Als je kind het antwoord nog niet weet, vertel je dit natuurlijk zelf.

Voorlezen

Lees je kind voor uit prentenboeken en bekijk samen de plaatjes in boeken en vertel wat jullie zien. Probeer je kind sowieso één keer per dag op een vast moment voor te lezen, bijvoorbeeld voor het slapengaan. Lees dezelfde boeken vaker voor. Je zult zien dat je kind het verhaal steeds beter leert kennen en het mee gaat vertellen. Praat samen met je kind over het verhaal en stel vragen. Op het kinderdagverblijf worden ook boeken voorgelezen die aansluiten bij het thema dat wordt behandeld op de groep. Vraag gerust op de groep welke boeken dit zijn. Wist je dat kinderen gratis lid kunnen worden van de bibliotheek? Leuk om samen met je kind naar de bibliotheek te gaan en boeken voor bij jullie thuis uit te zoeken. In de bibliotheek kun je ook informatie krijgen over welke boeken geschikt zijn voor de leeftijd van je kind en op welke manier je het beste kunt voorlezen passend bij de leeftijd van je kind.

Liedjes zingen

Zing liedjes met je kind op verschillende momenten van de dag. Er zijn ook veel bekende liedjes met bewegingen. Als je vaak dezelfde liedjes met je kind zingt, zal je kind de bewegingen snel mee gaan doen.

Voorbeelden van liedjes met bewegingen zijn: De wielen van de bus, Op een grote paddenstoel, In de maneschijn, Met de vingertjes. Op het kinderdagverblijf worden ook veel liedjes gezongen. Liedjes die we iedere dag zingen, zoals Het goedemorgenliedje, Het opruimliedje en Smakelijk eten, maar ook liedjes die aansluiten bij het thema dat wordt behandeld op de groep. Vraag gerust op de groep welke liedjes dit zijn.

En nu, kletsen maar!

Met bovenstaande tips kun je het taalaanbod van je kind thuis mooi laten aansluiten bij wat het op het kinderdagverblijf hoort en leert. Samen zorgen we dan voor een goed en gevarieerd taalaanbod, en voor je het weet kletst je zoon of dochter je de oren van het hoofd!

Deze blog is geschreven door onze collega Sonja, pedagogisch medewerker op de locatie Kraneweg (Het Toddlers Huis).  

MonkeyDonky

MonkeyDonky

Monkey Donky Speelhuis biedt al meer dan 25 jaar kinderopvang in de stad Groningen. Je kunt je voorstellen dat we in al die jaren heel wat kennis, ervaring en expertise hebben opgedaan 😊. En die delen we graag met jou! Onze enthousiaste pedagogisch medewerkers vertellen je in onze blogs alles dat je wilt weten over jouw opgroeiende kind, over de kinderopvang, over opvoeding en allerlei andere kind-gerelateerde onderwerpen. Van zindelijkheidstraining tot buitenspelen en van de eerste opvangdag tot trakteren: we nemen je graag mee in de kinderwereld die wij zo goed kennen! Meer over Monkey Donky

Laat een reactie achter

 
Over het Monkey Donky Blog
Op onze blog verschijnen regelmatig interessante en leuke artikelen over alles wat met kinderen, opvoeding, gezondheid en ouders te maken heeft.
Lees je mee?