Wat is een peuterschool of peuteropvang?

peuteropvang Je hebt de termen peuterschool en peuteropvang waarschijnlijk al wel gehoord, alleen wat betekent het precies? De naam ‘peuterschool’ klinkt waarschijnlijk het meest bekend in de oren, maar het betekent hetzelfde als peuteropvang. Een paar ochtenden in de week spelen en ‘leren’ als voorbereiding op de basisschool is peuteropvang op een peuterschool, oftewel peuterspeelzaal. Maar wat is dan peuteropvang? En op welke manier verschilt het van reguliere dagopvang? In dit artikel leggen we alle ins en outs over peuteropvang en peuterschool aan je uit!

 

Peuteropvang of peuterschool?

De namen peuteropvang en peuterschool worden vaak door elkaar gebruikt, maar met deze namen wordt hetzelfde bedoeld. De ene opvangorganisatie gebruikt het woord peuteropvang, en anderen noemen het peuterschool. Bij Monkey Donky Speelhuis en Het Toddlers Huis hebben we voor peuteropvang gekozen, omdat deze naam duidelijk de link met kinderopvang laat zien. Voor de duidelijkheid noemen we het in de rest van dit blog ook ‘gewoon’ peuteropvang 😊.

 

“Met peuteropvang en peuterschool bedoelen we hetzelfde.”

 

Wat is peuteropvang?

Peuteropvang is de opvang van peuters die niet op een reguliere manier van kinderopvang gebruikmaken, bijvoorbeeld omdat één of beide ouders niet werken. Met peuters bedoelen we kinderen in de leeftijd van twee tot vier jaar. peuterspeelzaal groningen Om er voor te zorgen dat alle kinderen een gelijke start op de basisschool hebben, maken sinds 2018 alle ‘oude’ peuterspeelzalen onderdeel uit van het reguliere kinderopvangstelsel. Voor alle peuters is ontwikkelingsstimulering als voorbereiding op de basisschool hiermee toegankelijk. Kinderen die naar de peuteropvang gaan, worden bij Monkey Donky Speelhuis en Het Toddlers Huis opgevangen op de reguliere peutergroepen van onze kinderdagverblijven. Peuteropvang wordt op vaste momenten in de week aangeboden, in totaal 16 uren per week. Bij Monkey Donky en Het Toddlers Huis is dat op maandag-, woensdag- en vrijdagochtend.

 

Waarom peuteropvang?

Het doel van peuteropvang is om alle peuters op een goede, leerzame en uitdagende manier voor te bereiden op de basisschool. Kinderen die naar reguliere dagopvang gaan, bijvoorbeeld omdat hun beide ouders werken en/of studeren, werken op het kinderdagverblijf al spelenderwijs aan hun ontwikkeling en leren om met andere kinderen samen te spelen. peuterspeelzaal klei Kinderen die tot hun vierde jaar thuis zijn bij (één van beide) ouders, missen in veel gevallen deze ontwikkelingsstimulering. Dit maakt de start op de basisschool soms wat lastiger. Peuteropvang is erop gericht om alle peuters, óók de peuters die niet naar een kinderdagverblijf gaan, dezelfde vliegende start op de basisschool te bieden. Peuteropvang is dan ook speciaal voor kinderen van ouders die geen recht hebben op kinderopvangtoeslag en die daarom niet naar een regulier kinderdagverblijf gaan.  

 

“Peuteropvang is er op gericht om alle peuters dezelfde vliegende start op de basisschool te bieden.”

 

Voor- en vroegschoolse educatie (VVE)

Een term die veel gebruikt wordt in combinatie met peuteropvang is voor- en vroegschoolse educatie, oftwel VVE. Hiermee wordt het ontwikkelingsprogramma bedoeld dat kinderen voorbereidt op de overgang naar de basisschool. Er zijn verschillende van dit soort ontwikkelingsprogramma’s, maar allemaal draaien ze om het spelenderwijs stimuleren van de brede ontwikkeling van het jonge kind. Bij Monkey Donky Speelhuis en Het Toddlers Huis wordt op alle locaties en op alle kinderdagverblijfgroepen met het VVE-programma Piramide gewerkt. Dit is volledig verweven in ons dagritme. Elke zes weken staat een thema centraal dat aansluit bij de belevingswereld van de kinderen, zoals bijvoorbeeld Lente, Feest of Kleding.

peuteropvang buiten spelen Voor jonge kinderen met een taal- of ontwikkelingsachterstand is het extra belangrijk om op een goede manier voorbereid te worden op de basisschool. Sommige kinderen ontvangen hiervoor via het consultatiebureau een VVE-indicatie waarmee zij (vanaf 2,5 jaar) op de peuteropvang terecht kunnen. Kinderen met een VVE-indicatie krijgen extra begeleiding, worden nauwlettend gevolgd in hun ontwikkeling en ook hun ouders worden betrokken zodat zij de ontwikkelingsstimulering thuis op een laagdrempelige manier kunnen voortzetten. 

 

Wat kost peuteropvang?

De Gemeente Groningen vindt het heel belangrijk dat alle peuters in Groningen gestimuleerd worden in hun ontwikkeling. Peuteropvang voor kinderen die niet naar een regulier kinderdagverblijf gaan, wordt daarom door de gemeente Groningen gesubsidieerd. De gemeente betaalt het grootste deel van de kosten. Ouders betalen alleen een eigen bijdrage, waarvan de hoogte afhankelijk is van het inkomen van de ouder(s). Meer informatie hierover vind je op de website van de gemeente Groningen.

 

“Op de peuteropvang wordt de ontwikkeling van je kind spelenderwijs gestimuleerd.”

 

Peuteropvang: alle feiten op een rijtje

  • Met peuteropvang en peuterspeelzaal wordt hetzelfde bedoeld.
  • Peuteropvang is voor kinderen van 2 tot 4 jaar.
  • Peuteropvang is voor kinderen van ouders die geen recht hebben op kinderopvangtoeslag en daarom geen gebruik maken van reguliere kinderdagopvang.
  • Peuteropvang is bij Monkey Donky en Het Toddlers Huis 16 uren per week, op maandag-, woensdag- en vrijdagochtend.
  • Kinderen die naar de peuteropvang gaan, worden opgevangen op de peutergroepen van de kinderdagverblijven van Monkey Donky en Het Toddlers Huis.
  • peuteropvang peuterspeelzaal Peuteropvang biedt peuters voor- en vroegschoolse educatie (VVE) waarmee de ontwikkeling van kinderen spelenderwijs wordt gestimuleerd, ter voorbereiding op de basisschool.
  • Kinderen met een taal- of ontwikkelingsachterstand kunnen op basis van een VVE-indicatie naar de peuteropvang.
  • Peuteropvang wordt grotendeels gesubsidieerd door de gemeente Groningen.
  • Ouders betalen een inkomensafhankelijke eigen bijdrage voor peuteropvang.

Wil je meer informatie over peuteropvang? Neem gerust contact met ons op of kom langs voor een vrijblijvende rondleiding, we vertellen je graag meer!

Maaike van Monkey Donky

Maaike van Monkey Donky

Maaike is communicatiemedewerker en pedagogisch medewerker bij Monkey Donky Speelhuis en Het Toddlers Huis. Ze heeft bij beide organisaties met allerlei verschillende leeftijdsgroepen gewerkt, van baby’s tot BSO’ers. De laatste jaren combineert ze haar schrijfwerk voor de organisaties met het werk op de BSO aan de Hamburgerstraat. Thuis heeft ze ’n goedgebekte peuter rondlopen met hetzelfde taalgevoel als haar moeder 😉. Alle kennis en ervaring die Maaike in de kinderopvang heeft opgedaan, gebruikt ze niet alleen thuis maar deelt ze ook graag, namens Monkey Donky en Het Toddlers Huis, met jou!

Laat een reactie achter

 
Over het Monkey Donky Blog
Op onze blog verschijnen regelmatig interessante en leuke artikelen over alles wat met kinderen, opvoeding, gezondheid en ouders te maken heeft.
Lees je mee?