Monkey Donky Buitenschoolse Opvang Groningen

Een liefdevol tweede thuis

Schoolvakanties en margedagen

In de schoolweken kan je kind elke doordeweekse middag na schooltijd op onze buitenschoolse opvang terecht. Maar gelukkig is het af en toe ook tijd voor vakantie! In alle reguliere schoolvakanties (en op margedagen) kan je kind de hele dag naar de buitenschoolse opvang. Jij brengt je kind ‘s ochtends naar de locatie, wij zorgen voor een leuke en gezellige dag op de BSO, en aan het einde van de dag haal jij je kind weer bij ons op.

Opvang in vakanties

Op de buitenschoolse opvang kun je uit verschillende contractvormen kiezen. Een aantal van deze contracten is inclusief opvang in de reguliere schoolvakanties. We houden daarbij de adviesdata voor schoolvakanties van de rijksoverheid aan. Heb je een BSO All Inclusive of BSO Basiscontract, dan is opvang in schoolvakanties daarbij inbegrepen. Je kind kan dan op zijn/haar reguliere contractdagen de hele dag naar de BSO komen. Heb je bijvoorbeeld een contract voor de maandag, dan komt je kind in de schoolweken op maandagmiddag na schooltijd naar de BSO, en is het in de schoolvakanties op maandag de hele dag welkom!

In de reguliere schoolvakanties is onze buitenschoolse opvang van 07:30 uur tot 18:30 uur geopend. Normaliter hanteren we geen vaste breng- en haaltijden, maar op margedagen en in schoolvakanties wijken we daarvan af. We zien dan graag dat je je kind vóór 09:30 uur brengt en na 16:30 uur weer ophaalt. We kunnen dan op tijd van start met de geplande activiteiten, of op pad voor een leuk uitje. Uiteraard kun je bij uitzondering je kind later brengen of eerder ophalen, maar laat dit dan wel even tijdig aan de groepsleiding weten.

Opvang op margedagen

Margedagen zijn schoolvrije dagen die buiten de reguliere vakanties vallen. Scholen kunnen een bepaald aantal dagen per jaar een margedag inplannen, bijvoorbeeld als leerkrachten een studiedag hebben. Leerlingen zijn dan de hele (of halve) dag vrij. Gelukkig biedt de buitenschoolse opvang van Monkey Donky Groningen ook op deze dagen de oplossing, want als jij moet werken kun je je kind op deze margedagen gewoon naar de BSO brengen! Kies in dat geval een contractvorm waar opvang op margedagen bij inbegrepen is, zoals BSO All Inclusive of BSO All Inclusive Schoolweken. Valt de margedag op jouw vaste contractdag dan kan je kind de hele dag op de BSO terecht. Staat de margedag gepland op een dag waarop jouw kind normaliter niet naar de BSO gaat, dan kan je kind gedurende de schooluren naar de BSO komen (bijvoorbeeld tot 14:00 uur). De margedagen die buiten je contractdagen vallen, vraag je apart aan via ons digitale ouderportaal.

Op margedagen vragen we je, net als in schoolvakanties, om je kind vóór 09:30 uur te brengen, omdat we dan met ons dagprogramma beginnen.

Sfeer proeven op de buitenschoolse opvang?

Bij Monkey Donky Speelhuis kun je altijd terecht voor een vrijblijvende rondleiding. We kunnen ons namelijk voorstellen dat je wilt weten in welke sfeer en omgeving je kind terecht komt.

Activiteiten en uitjes in de schoolvakantie

In de schoolvakanties zorgen we voor een gevarieerd en uitdagend programma. Je kind is in de vakanties vaak een lange dag op de buitenschoolse opvang, dus dan is het fijn als er genoeg te doen is! Lekker naar buiten, een sport- of muziekworkshop volgen, een groepskunstwerk maken of samen de keuken in voor een heerlijke bak-sessie: je vervelen hoeft niet! In korte vakanties sluiten we aan bij het thema dat die maand op de BSO centraal staat. In de zomervakantie hebben we een apart thema dat gedurende zes weken het uitgangspunt is voor allerlei activiteiten en leuke uitjes. Bijvoorbeeld Survival, Er Gaat Niets Boven Groningen (met leuke tripjes in eigen stad), of Reis Rond De Wereld. Via de Speelhuiskalender houden we je op de hoogte van onze plannen en activiteiten. Elke vakantieweek wordt er minimaal één uitje ondernomen. We gaan met elkaar naar een museum, naar een spetterende speeltuin, naar een doolhof of samen naar de bioscoop.

Locaties

In de schoolvakanties hebben de verschillende BSO-locaties van Monkey Donky Speelhuis en Het Toddlers Huis regelmatig contact met elkaar. Dat maakt de vakantie namelijk extra gezellig! We gaan bijvoorbeeld bij elkaar op bezoek om in de indoor speeltuin te spelen, vieren samen ons eigen Kleintje Noorderzon festival, of organiseren een boekenruilmarkt waarbij we met een stapel boeken onder de arm elkaars BSO bezoeken. Ook bij de uitjes die we in de vakanties ondernemen, sluiten de BSO-locaties vaak bij elkaar aan. Het is altijd een gezellige boel in zo’n volle touringcar! De kinderen van de locatie Sint Michaëlschool worden in de schoolvakanties opgevangen op de BSO-locatie Hamburgerstraat, aangezien de Sint Michaëlschool in vakanties gesloten is. De BSO’s aan de Oosterhamrikkade en Paterswoldseweg starten en eindigen de dag sowieso op hun eigen locatie. Afhankelijk van het activiteitenprogramma en het kindaantal kan de groepsleiding gedurende de dag wel met de kinderen aansluiten bij de BSO aan de Hamburgerstraat. Vanaf 16:30 uur zijn de kinderen weer gewoon op hun eigen locatie.

Tips en weetjes

We delen onze kennis graag met jou!
Hieronder vind je daarom een selectie van onze leukste en interessantste blogs, met de beste tips van onze eigen pedagogisch medewerkers.