Monkey Donky Buitenschoolse Opvang Groningen

Een liefdevol tweede thuis

Wennen op de BSO

Hieperdepiep hoera, je kind is vier jaar! Wennen op school, afscheid nemen van het kinderdagverblijf, de eerste schooldag en in veel gevallen ook voor het eerst naar de buitenschoolse opvang. Er verandert opeens een heleboel in het leven van je kind! Waar het ene kind staat te trappelen en enthousiast geniet van alle nieuwe ervaringen, heeft het andere kind meer tijd nodig om aan de veranderingen te wennen. Voor kinderen die al wat ouder zijn als ze voor het eerst naar de buitenschoolse opvang gaan, geldt dat net zo goed. Als je kind op de Monkey Donky BSO in Groningen start, bespreken we met jou hoe we jouw kind het beste kunnen begeleiden.

Van kinderdagverblijf naar BSO

Gaat je kind naar een Monkey Donky kinderdagverblijf en heb je ook een BSO-contract bij Monkey Donky afgesloten? Dan laten we je kind in de weken voor zijn/haar vierde verjaardag stapje voor stapje wennen aan de overgang naar de buitenschoolse opvang. Je kind gaat bijvoorbeeld een paar keer op een reguliere opvangdag ‘s middags even op de BSO spelen. Zo leert je kind al voor de echte start op de BSO de groepsleiding en andere kinderen van de BSO kennen. De groepsleiding van het kinderdagverblijf draagt eventuele bijzonderheden over je kind over aan de BSO-leiding. Uiteraard vul jij als ouder zelf ook een intakeformulier voor de BSO in, waar je allerlei informatie over je kind in kwijt kunt. De naam van de groep en leerkracht van je kind is voor de BSO bijvoorbeeld handige informatie om te hebben. Als je het prettig vindt, wordt er ook een kennismakingsgesprek met je gepland door de groepsleiding van de buitenschoolse opvang. Want jij wilt natuurlijk ook weten welke gezichten jouw kind straks van school ophalen!

Een fijne start op de buitenschoolse opvang

Gaat je kind niet naar één van de Monkey Donky kinderdagverblijven maar start het straks wel op onze buitenschoolse opvang? Dan nemen we natuurlijk rustig de tijd voor de overgang naar de nieuwe situatie. Ongeveer een maand voordat de opvang van start gaat, neemt de groepsleiding contact met je op om een wenafspraak te plannen. Je kind kan dan een paar uurtjes op de buitenschoolse opvang komen spelen, en jij kunt een kennismakingsgesprek voeren met de groepsleiding. Meestal spreek je hierbij in ieder geval de mentor van je kind. Meer over de mentor lees je op de pagina Oudercontact. Voorafgaand aan de wenafspraak vul je ons digitale intakeformulier in. Hierin kun je allerlei details over je kind kwijt, bijvoorbeeld waar het graag mee speelt, bij welke leerkracht het in de klas zit en of er medische bijzonderheden zijn. Bij het kennismakingsgesprek wordt dit intakeformulier met je doorgenomen.

Sfeer proeven op de buitenschoolse opvang?

Bij Monkey Donky Speelhuis kun je altijd terecht voor een vrijblijvende rondleiding. We kunnen ons namelijk voorstellen dat je wilt weten in welke sfeer en omgeving je kind terecht komt.

Wennen met aandacht

Elk kind is anders, en daar passen we de wenperiode op aan. Het ene kind heeft genoeg aan één wenmoment, andere kinderen komen liever nog een keertje extra proefdraaien. We bekijken samen met jou waar je kind behoefte aan heeft en passen het wennen daar op aan. Vind je kind het spannend om door de BSO van school opgehaald te worden? Dan zorgen we ervoor dat we het ophalen een keertje oefenen, bijvoorbeeld als je kind een wenochtend op school heeft gehad. We vinden het belangrijk dat je kind een fijne en rustige start heeft op onze buitenschoolse opvang, dus daar doen we ons best voor!

Met jou als ouder overleggen we hoe we jou op de hoogte houden van hoe het wennen gaat. Je mag ons uiteraard altijd bellen om even een update te horen, of dat nu bij het wenmoment is, in de eerste weken nadat je kind bij ons gestart is of gewoon omdat je nieuwsgierig bent. We houden de band met jou als ouder graag warm en informeel, en we vinden het belangrijk dat je altijd bij ons terecht kunt. En wij bij jou. Via onze digitale ouder-app houden we je op de hoogte van de activiteiten op de groep en sturen we je af en toe een foto. Via dit ouderportaal kun jij de groepsleiding ook een berichtje sturen, of je kind afmelden als het een keertje niet naar de buitenschoolse opvang komt.

Tips en weetjes

We delen onze kennis graag met jou!
Hieronder vind je daarom een selectie van onze leukste en interessantste blogs, met de beste tips van onze eigen pedagogisch medewerkers.