Corona Informatiepagina 

Na een lange periode waarin Monkey Donky Kinderopvang en Het Toddlers Huis vanwege de corona-maatregelen enkel geopend waren voor noodopvang, zijn onze deuren sinds maandag 11 mei weer geopend!  

Op deze pagina vind je ons Corona Protocol en geven we antwoord op de meestgestelde vragen over de gevolgen van het corona-virus voor de kinderopvang en voor jou als ouder. We doen ons best om deze informatie up-to-date te houden. 

Ook vind je op deze pagina de Anti-Verveel-Tips en Thema-Thuis-Tips die onze collega’s de afgelopen weken met alle ouders gedeeld hebben. Je kunt ook Monkey Donky kleurplaten, Tuinbingo en een aftelkalender downloaden. Alles was er op gericht om jou als ouder de tijd thuis met de kinderen zo goed mogelijk door te laten komen. Hopelijk heeft het jou wat verlichting en afleiding gebracht in deze bijzondere tijd 😊
 

Laatste update: 18-5-2020

Heropening 11 mei

Ja! Onze kinderdagverblijven gaan weer volledig open dus je kunt je kind vanaf 11 mei weer op zijn/haar normale contractdagen bij ons brengen. Uiteraard alleen als je kind gezond is en geen verkoudheids- en/of griepklachten heeft. 

Heb je een vitaal beroep en naast je vaste opvangdagen nog extra noodopvang nodig, dan kun je dit blijven aanvragen via het ouderportaal. De noodopvang blijft gratis. 

Ja! De buitenschoolse opvang gaat, net als de basisscholen, beperkt open. Kinderen kunnen alleen naar de BSO op de dagen waarop ze naar school gaan. De contracturen worden hierbij niet overschreden, dus als je kind op 3 dagen naar school gaat maar je een BSO-contract voor 2 dagen hebt, kan je kind op 2 van de 3 schooldagen naar de BSO. Je kind kan uiteraard alleen naar school en de BSO als het gezond is en geen verkoudheids- en/of griepklachten heeft. 

Heb je een vitaal beroep en naast je vaste opvangdagen nog extra noodopvang nodig, dan kun je dit blijven aanvragen via het ouderportaal. De noodopvang blijft gratis. Noodopvang op de BSO is enkel buiten reguliere schooltijden. Gedurende reguliere schooltijden wordt noodopvang door school verzorgd. 

Dat is inderdaad een hele flinke puzzel. We zijn daarvoor afhankelijk van de informatie die jij als ouder aan ons doorgeeft. Via het ouderportaal kun je als dat nodig is je vaste BSO-dag(en) omwisselen naar de dag(en) waarop je kind naar school gaat. Heb je geen BSO nodig op de dag(en) waarop je kind naar school gaat en gaat je kind niet naar school op zijn/haar normale BSO-dag(en)? Dan meld je je kind af via het ouderportaal. Doe je dit tijdig, dan blijft de afgemelde dag nog 150 dagen beschikbaar om als ruildag aan te vragen. 

De overheid heeft besloten om de compensatie te verlengen zolang de kinderopvang nog niet volledig open is. Dus, zolang de BSO nog op aangepaste wijze (beperkt) open is, blijft de compensatie van de eigen bijdrage voor alle ouders gelden. Oók voor de ouders die vanaf 11 mei hun kind(eren) weer gewoon naar het kinderdagverblijf kunnen brengen. De compensatieregeling loopt op dit moment t/m 20 mei, maar kan verlengd worden als de beperkte opening van de BSO ook verlengd wordt. 

In principe is aan scholen gevraagd om hele dagen opvang te bieden, zodat er geen gat ontstaat met de BSO-tijden. Helaas houden niet alle scholen hier rekening mee: sommige scholen geven toch halve dagen les, andere scholen hanteren andere start- en eindtijden. Als het om een minimale afwijking gaat, proberen we uiteraard hier onze BSO-planning op aan te passen. We zeggen er wel bij dat het in principe aan de school is om een oplossing te verzorgen op het moment dat ouders in de knel komen als de schooltijd niet op de BSO-tijd aansluit. School is dus verantwoordelijk voor de opvang van de kinderen tijdens reguliere schooltijden. Hanteert jouw school andere tijden dan normaal, laat het ons dan even weten. We proberen hier dan zeker aan tegemoet te komen, maar kunnen helaas niet garanderen dat dat altijd lukt. Meer hierover lees je op de site van de rijksoverheid

De constructie voor noodopvang blijft de komende weken net zoals die de afgelopen periode was. Gedurende reguliere schooltijden wordt de noodopvang van kinderen van ouders in vitale beroepen verzorgd door school. De BSO biedt noodopvang buiten de schooltijden. Heeft jouw kind noodopvang nodig op dagen waarop het niet naar school gaat, dan kun je hem/haar dus voor de middag aanmelden voor noodopvang op de BSO (en eventueel voor VSO). 

We raden je aan om je school er op te wijzen dat de overheid heeft aangegeven dat noodopvang gedurende schooltijden door school moet worden aangeboden. Leerlingen die gebruikmaken van noodopvang kunnen waar mogelijk dan gewoon bij hun eigen klas aansluiten. Zie de informatie hierover op de site van de rijksoverheid. We horen helaas regelmatig van ouders dat hun school zegt geen noodopvang te kunnen bieden. Sommige ouders worden hierbij zelfs doorverwezen naar een andere kinderopvangorganisatie. Is dat bij jou het geval, laat het ons dan even weten. We helpen je graag verder en doen uiteraard ons best om een goede opvangoplossing voor je kind te vinden. 

In ons corona protocol lees je alle maatregelen en aandachtspunten die we vanwege het coronavirus hanteren. De belangrijkste maatregel is dat tussen volwassenen 1,5 meter afstand moet worden bewaard. Om dit te kunnen realiseren worden ouders niet meer op de groepen binnengelaten. Op elke locatie is een breng- en haalruimte waar één ouder per keer zijn/haar kind mag brengen/halen. Meer details lees je in ons corona protocol

Scholen mogen kinderen die vier worden niet weigeren, ook niet vanwege de bijzondere corona-omstandigheden (zie de veelgestelde vragen op de site van de rijksoverheid). We raden je daarom aan om eerst met je school in gesprek te gaan over hoe jouw vierjarige toch gewoon op school kan starten.

Gaat je kind toch later op school starten dan eerst de bedoeling was, dan kan de opvang op het kinderdagverblijf verlengd worden. Je contract voor het kinderdagverblijf loopt automatisch af op de vierde verjaardag van je kind. Als je dit wilt/moet verlengen, hebben we hier een schriftelijke aanvraag van nodig. Stuur een e-mail naar info@monkeydonky.nl (of info@toddlershuis.nl), dan bekijken we de mogelijkheden. 

 

Ouders kunnen niet meer binnenkomen op de groepen, en vanwege de beperkte ruimte kan er maar één ouder per keer in de breng- en haalruimte zijn. Om te voorkomen dat ouders buiten lang op elkaar moeten wachten, vragen we je van tevoren door te geven hoe laat je je kind(eren) komt ophalen. De groepsleiding zorgt er dan voor dat je kind op dat tijdstip klaar is om naar huis te gaan. Zo bevorderen we de doorstroom bij het breng- en haalmoment en kunnen ouders beter de onderlinge afstand bewaren.

Ook als je de ophaaltijd hebt doorgegeven kan het voorkomen dat je even op je beurt moet wachten. We raden je daarom aan om voldoende tijd uit te trekken voor het brengen/halen en om een paraplu in je tas of auto klaar te leggen.  

Op de dagen waarop kinderen naar school gaan, is BSO voor hen beschikbaar. Op de dagen waarop kinderen niet naar school gaan, kunnen ze niet naar de BSO (tenzij het noodopvang vanwege vitaal beroep betreft). 

Heb je een contract voor maandag en woensdag maar moet je kind nu op dinsdag en vrijdag naar school, dan kan je kind nu dus op dinsdag en vrijdag naar de BSO komen. Niet op maandag en woensdag. Ouders moeten zelf de BSO-dagen omwisselen via het ouderportaal. In de mail van 1 mei lees je hoe dat moet. Gaat je kind niet naar school op je normale BSO-dagen en heb je geen BSO nodig op de dagen waarop je kind wél naar school gaat? Meld je kind dan af via het ouderportaal. Tijdig afgemelde dagen blijven nu 150 dagen beschikbaar om als ruildag aan te vragen. 

Kinderen mogen op de dagen waarop zij naar school gaan naar de BSO, maar niet meer uren dan waar ouders een BSO-contract voor hebben afgesloten.

Heb je bijvoorbeeld een contract voor enkel de maandag en gaat je kind nu op dinsdag en vrijdag naar school, dan kun je de BSO-maandag wisselen naar óf de dinsdag, óf de vrijdag. Je kind kan niet op maandag naar de BSO (tenzij noodopvang i.v.m. vitaal beroep). Heb je geen BSO nodig op de dagen waarop je kind wél naar school gaat? Meld je kind dan af via het ouderportaal. Tijdig afgemelde dagen blijven nu 150 dagen beschikbaar om als ruildag aan te vragen. 

Nee, dat kan niet, tenzij je een vitaal beroep hebt en je van de noodopvang gebruik kunt maken. Zonder vitaal beroep geldt dat kinderen alléén op de dagen waarop zij naar school gaan, naar de BSO kunnen. 

Voor sommige ouders betekent dit dat zij geen gebruik kunnen maken van de BSO op de dagen waarop zij dit juist nodig hebben. Dit vinden we heel vervelend, maar wij houden ons aan de regels en richtlijnen die de overheid stelt. Vanwege de beperkte openstelling van de BSO wordt de eigen bijdrage voor ouders nog t/m in ieder geval 20 mei vergoed.

Kom je in de problemen omdat de schooldagen niet aansluiten op je BSO-dagen en je geen gebruik kunt maken van de noodopvang? Dan raden we je aan om contact op te nemen met je school om een oplossing te bespreken. 

In principe moeten kinderen (en medewerkers/ouders) thuisblijven als zij verkoudheids- en/of griepklachten hebben. Dit zou betekenen dat kinderen die chronisch (neus)verkouden zijn, bijvoorbeeld door astma of hooikoorts, langdurig niet naar de opvang kunnen. Het RIVM maakt voor deze kinderen echter een uitzondering.

Op 12 mei heeft het RIVM richtlijnen gepubliceerd bij langdurig neusverkouden kinderen. Hierin staat dat kinderen met bekende chronische luchtwegklachten (bijv. astma/hooikoorts) wél naar de opvang mogen. Dit geldt alleen zolang de klachten herkend worden als passend bij een reeds bestaande aandoening. Zodra de klachten veranderen of er nieuwe klachten bijkomen, moet het kind wél thuisblijven. Zie hier het bericht van het RIVM

Na contact met de GGD hanteren wij op hun advies de volgende richtlijnen:

  • Ouders vragen bij hun (huis)arts een verklaring op waarin bevestigd wordt dat hun kind een chronische luchtwegaandoening heeft die verkoudheidsklachten veroorzaakt. 
  • Ouders temperaturen hun kind iedere ochtend voordat het naar de opvang gaat. Bij een temperatuur boven 37,5 graden kan het kind niet naar de opvang. 

Noodopvang

Je mag je kind naar de noodopvang brengen als jij en/of je partner een vitaal beroep heeft/hebben en je de opvang van je kind niet op een andere manier kunt oplossen. De overheid vraagt ouders om in eerste instantie zelf een opvangoplossing voor hun kinderen te zoeken. Lukt dit niet, dan kan een beroep worden gedaan op de noodopvang. Dit uiteraard alleen als je kind gezond is en géén verkoudheids- of griepklachten heeft. De noodopvang bestaat zodat ouders in cruciale beroepsgroepen hun werk kunnen blijven doen. 

De overheid heeft een lijst gepubliceerd van vitale beroepen. Ouders met een beroep uit deze lijst, kunnen van de noodopvang gebruik maken. De lijst vind je via deze link

Nee, aan de noodopvang zijn géén extra kosten verboden. 

Op dit moment hanteren wij voor de noodopvang dezelfde openingstijden als gewoonlijk, dus van maandag t/m vrijdag van 07:00/07:30 – 18:30 uur. Monkey Donky onderzoekt i.s.m. de gemeente Groningen de mogelijkheden voor het bieden van 24-uurs opvang. 

Als je van de noodopvang gebruik moet maken, kan dit óók op dagen waarop je normaal gesproken niet naar de opvang komt. Ook als dat betekent dat je kind nu vijf dagen per week komt in plaats van één of twee. De benodigde dagen kun je aanvragen via het ouderportaal. 

Ja, je moet je kind(eren) via het ouderportaal aanmelden voor de noodopvang. Doe dit via de knop ‘Nieuwe aanvraag’ en kies dan voor ‘Extra opvang’. Vermeld in het opmerkingenveld dat het om noodopvang wegens vitaal beroep gaat.

Vergeet daarnaast niet om in het ouderportaal de gegevens m.b.t het vitale beroep van jou en/of je partner in te vullen. Je vindt deze velden bij de gegevens van je kind(eren). 

We bieden noodopvang zodat ouders in vitale beroepen hun werk kunnen uitvoeren. Veelal gaat dit om zorgverleners en we begrijpen dat zij in deze tijd soms last-minute hun rooster krijgen. De aanvraag voor noodopvang kun je daarom ook last-minute nog doen; bij wijzen van spreken nog ’s ochtends als je ’s middags moet werken en opvang nodig hebt. Onze administratie probeert de aanvragen zo snel mogelijk te behandelen (tussen 09:00 – 17:00 uur). Heb je nog geen goedkeuring ontvangen dan kun je je kind alsnog gewoon naar de noodopvang brengen. 

Als je behoefte hebt aan noodopvang in de avonden, nachten en/of in het weekend, neem dan contact met ons op. We inventariseren continu de behoefte aan noodopvang buiten onze openingstijden. Als ouders noodopvang in de avonden, nachten en/of in het weekend nodig hebben, zullen we ons best doen om dit te realiseren. 

Ja, tot nu toe kan dat. Enkel de kinderen van de locatie Sint Michaëlschool worden ’s middags opgevangen op de locatie Hamburgerstraat. 

Noodopvang voor schoolgaande kinderen is tijdens de reguliere schooluren op school, en na schooltijd op de BSO. Moet je de hele dag van de noodopvang gebruikmaken, dan kun je je kind dus ’s ochtends eerst naar school brengen. Onze BSO-collega’s halen je kind op de reguliere tijd (bijv. 14:00 uur) op van school. Heb je alleen ’s middags noodopvang nodig dan dien je je kind zelf naar de BSO te brengen. 

Ja, als onze BSO-collega’s weten dat jouw kind overdag op school is dan wordt hij/zij na schooltijd door de BSO van school opgehaald. Geef bij de aanvraag voor noodopvang dan aan dat je kind van school opgehaald moet worden, of stuur de BSO-collega’s een berichtje via het ouderportaal. 

De WIJ-teams inventariseren in hoeverre gezinnen die op basis van een SMI van de opvang gebruikmaken, van de noodopvang gebruik mogen maken. De WIJ-teams hanteren hiervoor hun eigen richtlijnen. Als het gebruik van noodopvang op basis van een SMI wordt goedgekeurd, is dit geldig voor de dagen waarop het kind normaal gesproken ook naar de opvang komt. Er zijn geen extra kosten aan deze noodopvang verbonden. Als jij denkt dat je vanwege jouw SMI aanspraak zou moeten maken op de noodopvang, dan raden we je aan om contact op te nemen met het WIJ-team in jouw buurt. 

Ja, dat kan. De noodopvang is ook beschikbaar voor ouders die normaliter géén kinderopvang of BSO bij ons gebruiken maar dat nu wel nodig hebben. Voorwaarde hiervoor is dat beide ouders een vitaal beroep hebben. Bij ouders die geen klant van ons zijn zullen we strenger controleren op de vitale beroepen. Ben je geen klant van ons maar wil je wel je kind naar onze noodopvang brengen? Meld je kind aan via onze website en neem contact op met onze administratie voor aanvullende informatie. 

Vitale beroepen

De overheid heeft een lijst gepubliceerd van vitale beroepen. Ouders met een beroep uit deze lijst, kunnen van de noodopvang gebruik maken. De lijst vind je via deze link

De overheid verzoekt ouders om eerst thuis een oppasoplossing te zoeken. Lukt dit echt niet, dan kunnen ook kinderen waarvan slechts één van beide ouders een vitaal beroep heeft naar de noodopvang. Uiteraard alleen mits je kind gezond is en geen verkoudheids- of griepklachten heeft. 

Ook als slechts één van beide ouders een vitaal beroep heeft, vragen we je de werkgeversinformatie van beide ouders in het ouderportaal in te vullen. Hoe dat moet lees je in de e-mail die je op zondag 15 maart van ons hebt ontvangen (of verderop in deze FAQ). 

Nee, de noodopvang is alleen voor kinderen waarvan één of beide ouders een vitaal beroep hebben. Ouders die géén vitaal beroep hebben moeten zelf de opvang voor hun kind(eren) regelen. Staat jouw beroep niet in de lijst van vitale beroepen en lukt het je niet om zelf opvang voor je kind(eren) te regelen? Neem dan contact op met je werkgever om tot een oplossing te komen. 

Om er zeker van te zijn dat alleen kinderen van ouders met een vitaal beroep naar de noodopvang komen, vragen we je jouw werkgeversinformatie in het ouderportaal te noteren. De velden die je hiervoor in moet vullen staan bij de gegevens van je kind in het ouderportaal. Klik hiervoor bij je kind op Gegevens bewerken, de juiste velden staan onderaan. Vink het veld Vitaal beroep aan en vul bij Werkgever vitaal beroep en telefoonnummer de naam van je werkgever in en het telefoonnummer waarop jij op je werk bereikbaar bent.  

Vul altijd de werkgeversinfo van beide ouders in, ook als slechts één van beide een vitaal beroep heeft. 

Ja. De noodopvang is niet gebonden aan de dagen/uren waarop je normaal gesproken je kind naar onze opvang brengt. Je kunt de dagen waarop jij (extra) moet werken en opvang nodig hebt, via het ouderportaal aanvragen. Alle noodopvang is kosteloos, ook als je kind nu vaker komt dan normaal. De noodopvang bestaat zodat ouders in vitale beroepen aan het werk kunnen blijven, ongeacht hoeveel zij moeten werken. 

Betaling en contracten

Ja, je moet gewoon je factuur betalen, ook als je je kind nu niet naar de opvang kunt brengen. Je behoudt hiermee het recht op kinderopvangtoeslag, en je blijft verzekerd van een plekje op de opvang. Daarnaast heeft de overheid op vrijdag 20 maart laten weten dat alle ouders die hun rekening gewoon betalen, hun eigen bijdrage terug zullen krijgen. De kosten voor de opvang gedurende de sluitingsperiode worden dus volledig door de overheid gedekt. Deze compensatieregeling loopt voor alle ouders in ieder geval tot 20 mei, maar kan verlengd worden als de opvang na 20 mei nog niet volledig geopend is (m.n. BSO). Voorwaarde voor de compensatie is wel dat ouders in eerste instantie gewoon zelf de factuur betalen. De netto eigen bijdrage wordt naar verwachting in juni of juli door de overheid aan ouders terugbetaald. 

Lees hier het bericht van de overheid over de compensatie van de eigen bijdrage

Ja, de overheid compenseert de eigen bijdrage van alle ouders die hun kind(eren) nu niet naar de opvang kunnen brengen. Ook ouders die van de noodopvang gebruikmaken krijgen de eigen bijdrage die zij betalen terug. Ouders moeten in eerste instantie zelf, net als gewoonlijk, de factuur aan de opvang betalen. De teveel betaalde eigen bijdrage over de periode 16 maart t/m 20 mei wordt door de overheid terugbetaald. Als de sluitingsperiode langer duurt, dan wordt de financiële compensatie verlengd. 

Door deze regeling worden ouders niet financieel getroffen door de opvangsluiting en kunnen de kinderopvangorganisaties overeind blijven. 

Lees hier het bericht van de overheid over de compensatie van de eigen bijdrage

We verzoeken je met klem om de opvang niet (gedeeltelijk) op te zeggen naar aanleiding van de corona-maatregelen. De overheid betaalt de kinderopvangtoeslag door en ook de eigen bijdrage die ouders betalen gedurende de sluitingsperiode wordt gecompenseerd. Het door laten lopen van je contract gedurende de sluitingsperiode kost je dus geen geld. De overheid dringt er bij ouders op aan om in deze bijzonder moeilijke periode géén wijzigingen in de kinderopvang te doen en de factuur gewoon te betalen. Dit om te voorkomen dat de kinderopvangsector instort en de opvang van honderdduizenden kinderen in gevaar komt. 

Lees hier de adviezen van de overheid m.b.t. de kosten/contracten voor kinderopvang gedurende de corona-sluiting

Indien je er toch voor kiest om de opvang (gedeeltelijk) op te zeggen, dan kunnen we je niet garanderen dat er direct een plekje op de opvang vrij is voor je kind(eren) als je je later weer aan wilt melden. Ouders die nu op de wachtlijst hebben zullen eerst een plekje aangeboden krijgen. Bij opzegging blijft de opzegtermijn van één maand gelden. 

Nee, dat hoeft niet. Als je al kinderopvangtoeslag hebt aangevraagd zul je dat gewoon ontvangen, en de overheid compenseert de eigen bijdrage die je gedurende de sluitingsperiode betaalt. Je kunt het contract bij onze opvang gewoon zo laten als het is. Onze collega’s nemen contact met je op om een wenafspraak te plannen en met je te bespreken welke corona-maatregelen we op de locatie treffen. 

Download hieronder onze leuke kleurplaat of TuinBingo

Lees hier onze Anti-Verveel-Tips en Thema-Thuis-Tips!

En dan zit je opeens een paar weken gedwongen thuis. Met de kinderen. Vader, moeder, leerkracht, huiswerkbegeleider, entertainer: 
je moet als ouder op dit moment een heleboel rollen tegelijk aannemen.

Gelukkig is daar Monkey Donky to the rescue! Onze collega’s bieden je heel graag een helpende hand in de zorg voor de kinderen. Wij zijn tenslotte experts in het aanbieden van leuke, creatieve en ontwikkelingsgerichte activiteiten aan kinderen. Om te voorkomen dat de kinderen uit verveling het halve huis afbreken en je ze achter het behang wilt plakken, sturen we je in deze gekke periode daarom regelmatig wat anti-verveel-tips. 

We hopen hierdoor de pijn van het niet naar de opvang gaan te kunnen verzachten en op deze manier een positieve draai te geven 
aan deze bijzondere situatie. Laten we er het beste van maken! 

Heb je thuis een leuke activiteit gedaan, geïnspireerd door de Anti-Verveel-Tips of de Thema-Thuis-Tips? Dat vinden we leuk om te zien/horen! 
Stuur je ons een berichtje of tag je ons op Facebook en/of Instagram?

Anti-Verveel-Tips:
Editie 1

In de eerste editie van Monkey Donky's Anti-Verveel-Tips lees je o.a. tips om van de nood een deugd te maken en de gouden tip om deze gekke tijd een beetje zen door te komen!

Anti-Verveel-Tips:
Editie 2

In de tweede editie van Monkey Donky's Anti-Verveel-Tips lees je o.a. leuke knutseltips, tips voor in de keuken én trucjes om de tijd thuis als vakantie te laten voelen!  

Anti-Verveel-Tips:
Editie 3

In de eerste editie van Monkey Donky's Anti-Verveel-Tips lees je o.a. tips om thuis proefjes te doen, leuke ideeën voor de allerkleinsten en tips voor huishoudhulp!

Anti-Verveel-Tips:
Editie 4

In de vierde editie van Monkey Donky's Anti-Verveel-Tips lees je o.a. meer over de landelijke Berenjacht, leuke tips voor BSO'ers en tips voor buiten in de lentezon!

Anti-Verveel-Tips:
Editie 5

In de vijfde editie van Monkey Donky's Anti-Verveel-Tips lees je o.a. over tekenen met de zon, creatief met boeken en tips om je huiswerk leuker te maken!

Thema-Thuis-Tips:
Editie 1 - kinderdagverblijf

In deze editie schakelen we over van anti-verveel-tips naar Thema-Thuis-Tips! We brengen het KDV-thema van de maand april nu bij je thuis. Veel plezier!

Thema-Thuis-Tips:
Editie 1 - BSO

In deze editie schakelen we over van anti-verveel-tips naar Thema-Thuis-Tips! We brengen het BSO-thema van de maand april nu bij je thuis. Veel plezier!

Thema-Thuis-Tips:
Editie 2 - kinderdagverblijf

In deze tweede editie vind je leuke Thema-Thuis-Tips rondom het Piramide-thema Lente! Van lentebingo tot paardenbloemenpluizenbollen. Veel plezier!

Thema-Thuis-Tips:
Editie 2 - BSO

In deze tweede editie vind je een aantal Thema-Thuis-Tips rondom het BSO-thema Knap Staaltje Kunst! Van verven met knikkers tot kliederen met kleur.

Thema-Thuis-Tips:
Editie 3 - Kinderdagverblijf

De derde editie van de Thema-Thuis-Tips draait voor het kinderdagverblijf om jonge dieren! Van lammetje tot kalfje en van kuiken tot konijn.

Thema-Thuis-Tips:
Editie 3 - BSO

In de derde editie van de Thema-Thuis-Tips voor de BSO lees je o.a. over de mooie kaartenactie van Bij Vrijdag waar we aan meedoen!

Gea leest voor:
De Rommelige Reus

Maaike leest voor: 
De Gruffalo

Joyce leest voor: 
Tranenthee

Onze locaties