Corona Informatiepagina 

Na een lange periode waarin Monkey Donky Kinderopvang en Het Toddlers Huis vanwege de corona-maatregelen enkel geopend waren voor noodopvang, zijn onze deuren sinds maandag 11 mei weer geopend!  

Op deze pagina vind je ons Corona Protocol en geven we antwoord op de meestgestelde vragen over de gevolgen van het corona-virus voor de kinderopvang en voor jou als ouder. We doen ons best om deze informatie up-to-date te houden. 

Ook vind je op deze pagina de Anti-Verveel-Tips en Thema-Thuis-Tips die onze collega’s de afgelopen weken met alle ouders gedeeld hebben. Je kunt ook Monkey Donky kleurplaten, Tuinbingo en een aftelkalender downloaden. Alles was er op gericht om jou als ouder de tijd thuis met de kinderen zo goed mogelijk door te laten komen. Hopelijk heeft het jou wat verlichting en afleiding gebracht in deze bijzondere tijd 😊
 

Laatste update: 15-10-2020

Volledige opening per 8 juni

Ja! De buitenschoolse opvang gaat vanaf 8 juni weer volledig open. Je kind kan weer op zijn/haar normale opvangdagen naar de BSO. Dit is niet langer afhankelijk van de dagen waarop je kind naar school gaat. Je kind kan uiteraard alleen naar school en de BSO als het gezond is en geen verkoudheids- en/of griepklachten heeft. 

De overheid compenseert de opvangkosten voor ouders voor de periode van 16 maart tot 8 juni. Vanaf 8 juni kunnen alle kinderen, zowel op het kinderdagverblijf als op de BSO, weer als vanouds naar de opvang toe. Daarom stopt de compensatie per 8 juni. 

De compensatie van het deel van het uurtarief boven het maximum uurtarief, is door onze organisatie aan ouders vergoed. Deze compenstie is verrekend met de factuur van juni, die ouders eind mei digitaal hebben ontvangen. Deze vergoeding geldt over de periode 16 maart tot 11 mei, omdat per 11 mei ouders weer van kinderdagopvang en BSO gebruik konden maken. 

De compensatie vanuit de rijksoverheid wordt aan ouders terugbetaald op of rond 8 juli 2020. Dit gebeurt via de Sociale Verzekeringsbank (SVB). Ouders hebben tussen 20 juni en eind juni een bericht of brief van de SVB ontvangen over de hoogte van de terugbetaling. Ouders kunnen ook met DigiD inloggen op www.svb.nl om te bekijken op basis van welke gegevens de vergoeding is berekend. Daarnaast heeft de SVB een aparte website met alle info over de vergoeding.

De compensatie van het deel van het uurtarief boven het maximum uurtarief, is door onze organisatie aan ouders vergoed. Deze compensatie is verrekend met de factuur van juni, die ouders eind mei digitaal hebben ontvangen. Deze vergoeding geldt over de periode 16 maart tot 11 mei.  

Nee, de noodopvang op doordeweekse dagen overdag stopt per 8 juni. Ouders kunnen hun kind weer gewoon naar school en naar de opvang brengen. Enkel voor ouders die in de zorg werkzaam zijn, blijft noodopvang in de avond, nacht en in het weekend beschikbaar. Heb jij hier behoefte aan, laat het dan aan ons weten dan bekijken we de mogelijkheden. 

Ja. Ondanks dat de scholen en opvang weer volledig open mogen, blijven enkele door de overheid opgelegde maatregelen van kracht. De maatregelen die we de afgelopen weken op alle locaties hebben gehanteerd, blijven dan ook bestaan. Het belangrijkste is dat kinderen en ouders niet naar de opvang komen bij verkoudheids- en/of griepklachten, dat volwassenen altijd 1,5 meter afstand van elkaar houden en dat ouders niet op de groep binnenkomen. Meer details lees je in ons corona protocol

Ja, graag! Na 8 juni is het doorgeven van de ophaaltijd des te belangrijk. De BSO’s draaien vanaf 8 juni weer op volle kracht en dat betekent meer kinderen tegelijk op de opvang, en daarmee ook meer ouders op de been om hun kind op te halen.

Om te voorkomen dat ouders buiten lang op elkaar moeten wachten, vragen we je daarom nog steeds om van tevoren door te geven hoe laat je je kind(eren) komt ophalen. De groepsleiding zorgt er dan voor dat je kind op dat tijdstip klaar is om naar huis te gaan. Zo bevorderen we de doorstroom bij het breng- en haalmoment en kunnen ouders beter de onderlinge afstand bewaren.

Ouders kunnen niet meer binnenkomen op de groepen, en vanwege de beperkte ruimte kan er maar één ouder per keer in de breng- en haalruimte zijn. Om te voorkomen dat ouders buiten lang op elkaar moeten wachten, vragen we je van tevoren door te geven hoe laat je je kind(eren) komt ophalen. De groepsleiding zorgt er dan voor dat je kind op dat tijdstip klaar is om naar huis te gaan. Zo bevorderen we de doorstroom bij het breng- en haalmoment en kunnen ouders beter de onderlinge afstand bewaren.

Ook als je de ophaaltijd hebt doorgegeven kan het voorkomen dat je even op je beurt moet wachten. We raden je daarom aan om voldoende tijd uit te trekken voor het brengen/halen en om een paraplu in je tas of auto klaar te leggen.  

In ons corona protocol lees je alle maatregelen en aandachtspunten die we vanwege het coronavirus hanteren. De belangrijkste maatregel is dat tussen volwassenen 1,5 meter afstand moet worden bewaard. Om dit te kunnen realiseren worden ouders niet meer op de groepen binnengelaten. Op elke locatie is een breng- en haalruimte waar één ouder per keer zijn/haar kind mag brengen/halen. Meer details lees je in ons corona protocol. Het protocol is een werkdocument, het wordt regelmatig aangepast, bijvoorbeeld n.a.v. nieuwe richtlijnen. De meest recente versie vind je altijd op onze website.

De eerste keer/keren hoeft dat niet! Voordat je kind echt op de opvang start, plannen we een wenmoment. De wenafspraak is een moment om kennis te maken met de ouders, het (vooraf ingevulde) intakeformulier wordt doorgenomen en daarna blijft het kind nog een paar uurtjes op de groep om te spelen en te wennen. Hoewel bij het reguliere brengen en halen ouders niet binnen mogen komen, maken we hierop bij het wenmoment een uitzondering. We vinden het namelijk heel belangrijk dat een kind zich emotioneel veilig voelt en daarom nemen we wat meer tijd zowel voor het nieuwe kind als de ouder.

Als je je kind voor het eerste wenmoment naar de opvang brengt, mag je meelopen tot aan de deur van de groep. Je hoeft niet bijvoorbeeld bij de buitendeur (afhankelijk van de locatie) je kind al over te dragen. Het wenmoment wordt gepland op een tijdstip waarop de andere ouders hun kind al gebracht hebben (dus niet tijdens het ochtend spitsuurtje). Er is dan tijd en aandacht voor jullie kind en er kan even met jou een praatje gemaakt worden. Op gepaste afstand natuurlijk. Op deze manier zorgen we ervoor dat het contact warm verloopt, jij je kind rustig kunt overdragen, je zelf nog even een blik kunt werpen op de groep en dat je daarna met een gerust gevoel naar huis kunt gaan 😊. 

Vanaf het moment dat je opvangcontract ingaat en je kind ‘regulier’ naar de opvang komt, gelden voor jou dezelfde maatregelen voor brengen/halen als voor alle ouders.

Voor verkouden kinderen heeft het RIVM twee beslisbomen opgesteld.

Kinderen van 0 t/m 6 jaar mogen naar de opvang als zij verkouden zijn, tenzij het kind koorts heeft, het de afgelopen twee weken in contact is geweest met iemand met corona en/of als het kind een volwassen huisgenoot heeft die klachten heeft die bij corona passen.

Kinderen van 7 t/m 12 jaar moeten bij verkoudheidsklachten thuisblijven en 24 uur klachtenvrij zijn voordat zij weer naar school/opvang mogen. Hier wordt enkel een uitzondering op gemaakt als de verkoudheidsklachten passen bij een bekende aandoening (hooikoorts/astma) en hierbij geen sprake is van andere bijkomende klachten.

De beslisbomen vind je hier: 

Beslisboom 0 t/m 6 jaar 

Beslisboom 7 t/m 12 jaar 

Op dit moment geldt dat ouders/verzorgers die terugkeren uit een land met een oranje of rode risicokleur, 14 dagen in thuisquarantaine moeten. Kinderen jonger dan 12 jaar zonder klachten mogen wel naar de opvang, maar zij mogen niet door de ouder/verzorger die in quarantaine zit gebracht of gehaald worden! 

Op de site van de rijksoverheid (https://www.nederlandwereldwijd.nl/) vind je alle informatie m.b.t. corona-maatregelen en je vakantieadres. Voor specifieke vragen kun je 24 uur per dag contact opnemen met het contactcenter van het ministerie van Buitenlandse zaken, via +31 247 247 247. 

Nee, dat kan niet. Als je kind (jonger dan 12 jaar) zelf geen klachten heeft mag het wel naar de opvang komen, maar jij mag je kind niet zelf brengen en/of halen. Je kind moet door een andere volwassene (iemand zonder klachten en zonder verplichte thuisquarantaine) naar de opvang gebracht worden. 

Betaling en contracten

Ja, je moet gewoon je factuur betalen, ook als je je kind nu niet naar de opvang kunt brengen. Je behoudt hiermee het recht op kinderopvangtoeslag, en je blijft verzekerd van een plekje op de opvang. Daarnaast heeft de overheid op vrijdag 20 maart laten weten dat alle ouders die hun rekening gewoon betalen, hun eigen bijdrage terug zullen krijgen. De kosten voor de opvang gedurende de sluitingsperiode worden dus volledig door de overheid gedekt. Deze compensatieregeling loopt voor alle ouders in ieder geval tot 20 mei, maar kan verlengd worden als de opvang na 20 mei nog niet volledig geopend is (m.n. BSO). Voorwaarde voor de compensatie is wel dat ouders in eerste instantie gewoon zelf de factuur betalen. De netto eigen bijdrage wordt naar verwachting in juni of juli door de overheid aan ouders terugbetaald. 

Lees hier het bericht van de overheid over de compensatie van de eigen bijdrage

Ja, de overheid compenseert de eigen bijdrage van alle ouders gedurende de corona-sluiting. Ook ouders die van de noodopvang gebruik hebben gemaakt krijgen de eigen bijdrage die zij betalen terug. Ouders moeten in eerste instantie zelf, net als gewoonlijk, de factuur aan de opvang betalen. De teveel betaalde eigen bijdrage over de periode 16 maart tot 8 juni wordt door de overheid begin juli via de SVB aan ouders terugbetaald. 

Het deel van de eigen bijdrage boven het maximum uurtarief, wordt door onze organisatie aan ouders terugbetaald. Dit gaat om compensatie voor de periode 16 maart tot 11 mei. Deze compensatie is verrekend met de factuur van juni, die ouders eind mei digitaal hebben ontvangen. 

Lees hier de berichtgeving van de overheid voor ouders m.b.t. corona en kinderopvang

We verzoeken je met klem om de opvang niet (gedeeltelijk) op te zeggen naar aanleiding van de corona-maatregelen. De overheid betaalt de kinderopvangtoeslag door en ook de eigen bijdrage die ouders betalen gedurende de sluitingsperiode wordt gecompenseerd. Het door laten lopen van je contract gedurende de sluitingsperiode kost je dus geen geld. De overheid dringt er bij ouders op aan om in deze bijzonder moeilijke periode géén wijzigingen in de kinderopvang te doen en de factuur gewoon te betalen. Dit om te voorkomen dat de kinderopvangsector instort en de opvang van honderdduizenden kinderen in gevaar komt. 

Lees hier de adviezen van de overheid m.b.t. de kosten/contracten voor kinderopvang gedurende de corona-sluiting

Indien je er toch voor kiest om de opvang (gedeeltelijk) op te zeggen, dan kunnen we je niet garanderen dat er direct een plekje op de opvang vrij is voor je kind(eren) als je je later weer aan wilt melden. Ouders die nu op de wachtlijst hebben zullen eerst een plekje aangeboden krijgen. Bij opzegging blijft de opzegtermijn van één maand gelden. 

Nee, dat hoeft niet. Als je al kinderopvangtoeslag hebt aangevraagd zul je dat gewoon ontvangen, en de overheid compenseert de eigen bijdrage die je gedurende de sluitingsperiode betaalt. Je kunt het contract bij onze opvang gewoon zo laten als het is. Onze collega’s nemen contact met je op om een wenafspraak te plannen en met je te bespreken welke corona-maatregelen we op de locatie treffen. 

Download hieronder onze leuke kleurplaat of TuinBingo

Lees hier onze Anti-Verveel-Tips en Thema-Thuis-Tips!

En dan zit je opeens een paar weken gedwongen thuis. Met de kinderen. Vader, moeder, leerkracht, huiswerkbegeleider, entertainer: 
je moet als ouder op dit moment een heleboel rollen tegelijk aannemen.

Gelukkig is daar Monkey Donky to the rescue! Onze collega’s bieden je heel graag een helpende hand in de zorg voor de kinderen. Wij zijn tenslotte experts in het aanbieden van leuke, creatieve en ontwikkelingsgerichte activiteiten aan kinderen. Om te voorkomen dat de kinderen uit verveling het halve huis afbreken en je ze achter het behang wilt plakken, sturen we je in deze gekke periode daarom regelmatig wat anti-verveel-tips. 

We hopen hierdoor de pijn van het niet naar de opvang gaan te kunnen verzachten en op deze manier een positieve draai te geven 
aan deze bijzondere situatie. Laten we er het beste van maken! 

Heb je thuis een leuke activiteit gedaan, geïnspireerd door de Anti-Verveel-Tips of de Thema-Thuis-Tips? Dat vinden we leuk om te zien/horen! 
Stuur je ons een berichtje of tag je ons op Facebook en/of Instagram?

Anti-Verveel-Tips:
Editie 1

In de eerste editie van Monkey Donky's Anti-Verveel-Tips lees je o.a. tips om van de nood een deugd te maken en de gouden tip om deze gekke tijd een beetje zen door te komen!

Anti-Verveel-Tips:
Editie 2

In de tweede editie van Monkey Donky's Anti-Verveel-Tips lees je o.a. leuke knutseltips, tips voor in de keuken én trucjes om de tijd thuis als vakantie te laten voelen!  

Anti-Verveel-Tips:
Editie 3

In de eerste editie van Monkey Donky's Anti-Verveel-Tips lees je o.a. tips om thuis proefjes te doen, leuke ideeën voor de allerkleinsten en tips voor huishoudhulp!

Anti-Verveel-Tips:
Editie 4

In de vierde editie van Monkey Donky's Anti-Verveel-Tips lees je o.a. meer over de landelijke Berenjacht, leuke tips voor BSO'ers en tips voor buiten in de lentezon!

Anti-Verveel-Tips:
Editie 5

In de vijfde editie van Monkey Donky's Anti-Verveel-Tips lees je o.a. over tekenen met de zon, creatief met boeken en tips om je huiswerk leuker te maken!

Thema-Thuis-Tips:
Editie 1 - kinderdagverblijf

In deze editie schakelen we over van anti-verveel-tips naar Thema-Thuis-Tips! We brengen het KDV-thema van de maand april nu bij je thuis. Veel plezier!

Thema-Thuis-Tips:
Editie 1 - BSO

In deze editie schakelen we over van anti-verveel-tips naar Thema-Thuis-Tips! We brengen het BSO-thema van de maand april nu bij je thuis. Veel plezier!

Thema-Thuis-Tips:
Editie 2 - kinderdagverblijf

In deze tweede editie vind je leuke Thema-Thuis-Tips rondom het Piramide-thema Lente! Van lentebingo tot paardenbloemenpluizenbollen. Veel plezier!

Thema-Thuis-Tips:
Editie 2 - BSO

In deze tweede editie vind je een aantal Thema-Thuis-Tips rondom het BSO-thema Knap Staaltje Kunst! Van verven met knikkers tot kliederen met kleur.

Thema-Thuis-Tips:
Editie 3 - Kinderdagverblijf

De derde editie van de Thema-Thuis-Tips draait voor het kinderdagverblijf om jonge dieren! Van lammetje tot kalfje en van kuiken tot konijn.

Thema-Thuis-Tips:
Editie 3 - BSO

In de derde editie van de Thema-Thuis-Tips voor de BSO lees je o.a. over de mooie kaartenactie van Bij Vrijdag waar we aan meedoen!

Gea leest voor:
De Rommelige Reus

Maaike leest voor: 
De Gruffalo

Joyce leest voor: 
Tranenthee