Corona Informatiepagina 

Op deze pagina vind je ons Corona Protocol en de meest recente beslisbomen. Ook geven we antwoord op de meestgestelde vragen over de gevolgen van het corona-virus voor de kinderopvang. We doen ons best om deze informatie up-to-date te houden. 

Ook vind je op deze pagina de Anti-Verveel-Tips en Thema-Thuis-Tips die onze collega’s gedurende de eerste lockdown, in het voorjaar van 2020, met alle ouders gedeeld hebben. Je kunt ook Monkey Donky kleurplaten, Tuinbingo en een aftelkalender downloaden. Net als tijdens de eerste lockdown hopen we dat dit alles jou en je gezin wat verlichting en afleiding brengt in deze bijzondere tijd 😊
 

Laatste update:29-07-2022.

Volledige opening per 19 april

Ja. Ondanks dat de scholen en opvang weer volledig open mogen, blijven enkele door de overheid opgelegde maatregelen van kracht. De maatregelen die we de afgelopen weken op alle locaties hebben gehanteerd, blijven dan ook bestaan. Het belangrijkste is dat kinderen en ouders niet naar de opvang komen bij verkoudheids- en/of griepklachten, dat volwassenen altijd 1,5 meter afstand van elkaar houden en dat ouders niet op de groep binnenkomen. Meer details lees je in ons corona protocol

Ja, graag! Na 18 april is het doorgeven van de ophaaltijd des te belangrijk. De BSO’s draaien vanaf 19 april weer op volle kracht en dat betekent meer kinderen tegelijk op de opvang, en daarmee ook meer ouders op de been om hun kind op te halen.

Om te voorkomen dat ouders buiten lang op elkaar moeten wachten, vragen we je daarom nog steeds om van tevoren door te geven hoe laat je je kind(eren) komt ophalen. De groepsleiding zorgt er dan voor dat je kind op dat tijdstip klaar is om naar huis te gaan. Zo bevorderen we de doorstroom bij het breng- en haalmoment en kunnen ouders beter de onderlinge afstand bewaren.

Ouders kunnen niet meer binnenkomen op de groepen, en vanwege de beperkte ruimte kan er maar één ouder per keer in de breng- en haalruimte zijn. Om te voorkomen dat ouders buiten lang op elkaar moeten wachten, vragen we je van tevoren door te geven hoe laat je je kind(eren) komt ophalen. De groepsleiding zorgt er dan voor dat je kind op dat tijdstip klaar is om naar huis te gaan. Zo bevorderen we de doorstroom bij het breng- en haalmoment en kunnen ouders beter de onderlinge afstand bewaren.

Ook als je de ophaaltijd hebt doorgegeven kan het voorkomen dat je even op je beurt moet wachten. We raden je daarom aan om voldoende tijd uit te trekken voor het brengen/halen en om een paraplu in je tas of auto klaar te leggen.  

In ons corona protocol lees je alle maatregelen en aandachtspunten die we vanwege het coronavirus hanteren. De belangrijkste maatregel is dat tussen volwassenen 1,5 meter afstand moet worden bewaard. Om dit te kunnen realiseren worden ouders niet meer op de groepen binnengelaten. Op elke locatie is een breng- en haalruimte waar één ouder per keer zijn/haar kind mag brengen/halen. Meer details lees je in ons corona protocol. Het protocol is een werkdocument, het wordt regelmatig aangepast, bijvoorbeeld n.a.v. nieuwe richtlijnen. De meest recente versie vind je altijd op onze website.

De eerste keer/keren hoeft dat niet! Voordat je kind echt op de opvang start, plannen we een wenmoment. De wenafspraak is een moment om kennis te maken met de ouders, het (vooraf ingevulde) intakeformulier wordt doorgenomen en daarna blijft het kind nog een paar uurtjes op de groep om te spelen en te wennen. Hoewel bij het reguliere brengen en halen ouders niet binnen mogen komen, maken we hier gedurende de begin periode een uitzondering op. Dit gaat in samenspraak met de pedagogisch medewerkers op de groep en buiten de drukste breng- en haalmomenten om. We vinden het namelijk heel belangrijk dat een kind zich emotioneel veilig voelt en daarom nemen we wat meer tijd zowel voor het nieuwe kind als de ouder.

Als je je kind voor het eerste wenmoment naar de opvang brengt, mag je meelopen tot aan de deur van de groep. Je hoeft niet bijvoorbeeld bij de buitendeur (afhankelijk van de locatie) je kind al over te dragen. Het wenmoment wordt gepland op een tijdstip waarop de andere ouders hun kind al gebracht hebben (dus niet tijdens het ochtend spitsuurtje). Er is dan tijd en aandacht voor jullie kind en er kan even met jou een praatje gemaakt worden. Op gepaste afstand natuurlijk. Op deze manier zorgen we ervoor dat het contact warm verloopt, jij je kind rustig kunt overdragen, je zelf nog even een blik kunt werpen op de groep en dat je daarna met een gerust gevoel naar huis kunt gaan 😊. 

Vanaf het moment dat je opvangcontract ingaat en je kind ‘regulier’ naar de opvang komt, gelden voor jou dezelfde maatregelen voor brengen/halen als voor alle ouders.

Voor verkouden kinderen heeft het RIVM twee beslisbomen opgesteld. Ook is er een beslisboom na bezoek aan een oranje/rood risicogebied.

De meest recente beslisbomen vind je bovenaan deze pagina. 

Na terugkeer uit een oranje/rood risicogebied geldt de ‘beslisboom oranje/rood gebied’. De meest recente versie vind je bovenaan deze pagina. 

Op de site van de rijksoverheid (https://www.nederlandwereldwijd.nl/) vind je alle informatie m.b.t. corona-maatregelen en je vakantieadres. Voor specifieke vragen kun je 24 uur per dag contact opnemen met het contactcenter van het ministerie van Buitenlandse zaken, via +31 247 247 247. 

Nee, dat kan niet. Als je kind (jonger dan 12 jaar) zelf geen klachten heeft mag het wel naar de opvang komen, maar jij mag je kind niet zelf brengen en/of halen. Je kind moet door een andere volwassene (iemand zonder klachten en zonder verplichte thuisquarantaine) naar de opvang gebracht worden. 

Opvangsluiting per 16 december 2020

Vanaf 19 april zijn we weer volledig geopend. Het kinderdagverblijf was open vanaf 8 februari. De BSO gaat vanaf 19 april weer open.

De lockdown voor scholen en kinderopvang duurt tot 19 april 2021. 

Omdat we voor reguliere opvang gesloten zijn tot 8 februari a.s., hebben we alle kinderen op de kinderdagverblijven en buitenschoolse opvang afgemeld tot die datum. Voor de buitenschoolse opvang zullen we de kinderen afmelden voor de periode tot we weer open mogen. Deze periode hangt af van de besmettingscijfers en kan verlengd worden. Ouders die van de noodopvang gebruik moeten maken, dienen hun kind hiervoor apart aan te melden. Aangemelde kinderen worden daarna weer op de planning gezet.  

Noodopvang

Monkey Donky is geopend voor noodopvang voor kwetsbare kinderen en voor kinderen van ouders met een cruciaal beroep. Ouders kunnen op de site van de overheid controleren of hun beroep als cruciaal wordt aangemerkt. Noodopvang is alleen beschikbaar voor kinderen van ouders die een contract met onze opvang hebben, en alleen voor het aantal uren waar het contract recht op biedt. 

Noodopvang is in de eerste plaats voor kinderen waarvan beide ouders een cruciaal beroep hebben, en daarna voor kinderen waarvan één ouder een cruciaal beroep heeft. Als één van beide ouders een cruciaal beroep heeft, is het uitgangspunt dat de opvang zoveel mogelijk zelf/thuis geregeld wordt. Als dit niet lukt, kan noodopvang aangevraagd worden via het ouderportaal. Vermeld daarbij de reden waarom je van de noodopvang gebruik moet maken, of stuur ons hier een e-mail over.

In tegenstelling tot hoe de noodopvang in het voorjaar was georganiseerd, is noodopvang in deze lockdown niet onbeperkt. 

Kwetsbare kinderen en kinderen van ouders met een cruciaal beroep kunnen alleen voor het aantal uren waarvoor je een contract hebt, naar de noodopvang. Dus: heb jij een contract voor 2 dagen per week, dan kun je voor maximaal 2 dagen per week noodopvang aanvragen. Maak je gebruik van peuterspeelzaal, dan kun je niet in de kerstvakantie naar de noodopvang. Heb je toch meer opvang nodig, dan zal dit als extra opvang ingepland worden en ontvang je hiervoor een extra factuur.   

Ja, je moet je kind(eren) voor noodopvang aanmelden via ons ouderportaal. Doe dit via Aanvragen > Extra opvang > Noodopvang. Vermeld in het opmerkingenveld dat het om noodopvang vanwege cruciaal beroep gaat. 

Daarnaast moet je je werkgeversinformatie aan ons doorgeven. Vul in het ouderportaal bij elk van je kinderen in dat je een cruciaal beroep hebt (vinkje aanzetten), en vul de werkgeversinformatie (beroep, werkgever, telefoonnummer) van beide ouders in. Geef hierbij duidelijk aan of beide ouders een cruciaal beroep hebben of slechts één van beide ouders. 

Er zijn geen extra kosten verbonden aan de noodopvang. Alleen als je méér noodopvang nodig hebt dan je contracturen, moet je dit aanvragen als extra opvang en ontvang je hiervoor een extra factuur. 

De gewone opvangkosten die je normaliter betaalt, lopen door. Ook de kinderopvangtoeslag wordt gewoon uitbetaald gedurende de sluitingsperiode. De overheid heeft al toegezegd dat de eigen bijdrage die ouders de komende weken betalen, net als in de eerste lockdown wordt gecompenseerd. Meer informatie hierover lees je hier.

 

  • De BSO’s bieden (in de schoolweken) noodopvang vanaf het tijdstip dat de school normaliter uit is (bijvoorbeeld 14:00 uur).
  • In de kerstvakantie (21 december t/m 1 januari) is de BSO de gehele dag voor noodopvang geopend. Vanaf 4 januari, als de vakantie voorbij is maar de scholen nog dicht, is de BSO-noodopvang weer na schooltijd.
  • (Gezonde) kinderen dienen door hun ouders/verzorgers zelf naar de BSO gebracht te worden. Snot, hoesten, griep, etc.? Doorloop eerst de beslisboom.
  • Noodopvang gedurende de schooluren dient door de school zelf georganiseerd te worden. Werk je in een vitale beroepsgroep en heb je gedurende schooluren opvang nodig, dan kun je je tot jouw school richten.
  • Net als bij de eerste lockdown geeft de rijksoverheid ook nu aan dat scholen verantwoordelijk zijn voor het bieden van noodopvang gedurende schooltijden. De eerste lockdown heeft ons echter geleerd dat dit niet altijd gebeurd, of dat scholen ouders verwijzen naar een opvangorganisatie waar zij geen klant van zijn. Levert de noodopvang tijdens schooluren problemen op, laat het ons dan weten! We zullen uiteraard ons uiterste best doen om je uit de brand te helpen, zodat je kind door bekende gezichten opgevangen kan worden.

Ja! Als je kind is aangemeld voor de noodopvang op de BSO, halen wij je kind ’s middags op van school (op het normale tijdstip). Als je kind ’s ochtends niet naar de school-noodopvang gaat, gaan we er vanuit dat je je kind ’s middags zelf naar de BSO brengt. Laat het ons in dat geval wel even weten door een berichtje via het ouderportaal te sturen, dan is voor de BSO-leiding duidelijk wie van school moet worden opgehaald en wie gebracht wordt.

Nee, dat kan helaas niet. De noodopvang is alleen voor kinderen waarvan één of beide ouder(s) een cruciaal beroep heeft/hebben en die de opvang voor hun kind(eren) niet op een andere manier opgelost krijgen.  

Sommige ouders hebben nog uit de eerste lockdown een indicatie vanuit hun WIJ-team dat hun kind naar de noodopvang mag. Deze ouders mogen ook nu weer van de noodopvang gebruik maken (wel aanmelden). Kinderen die op basis van een SMI naar de opvang gaan, mogen ook naar de noodopvang. Deze ouders kunnen zich bij ons melden. Daarnaast hebben wij de gezinnen waarvan wij vinden dat het kind gebaat is bij doorgang van de opvang, benaderd en hen de optie van noodopvang aangeboden. 

Denk je dat jouw kind ook in een kwetsbare situatie zit en heb je nog geen bericht van ons gehad, neem dan even contact met ons op. 

Betaling en contracten

Ja, je moet gewoon je factuur betalen, ook als je je kind nu niet naar de opvang kunt brengen. Je behoudt hiermee het recht op kinderopvangtoeslag, en je blijft verzekerd van een plekje op de opvang. Net als tijdens de eerste lockdown, zal de overheid de eigen bijdrage van ouders compenseren. De kosten voor de opvang gedurende de sluitingsperiode worden dus volledig door de overheid gedekt. Deze compensatieregeling loopt voor alle ouders in ieder geval tot 18 januari. Voorwaarde voor de compensatie is wel dat ouders in eerste instantie gewoon zelf de factuur betalen.  

Lees hier meer informatie over de kosten en tegemoetkoming

Ja, de overheid compenseert de eigen bijdrage van alle ouders gedurende de corona-sluiting. Ook ouders die van de noodopvang gebruik hebben gemaakt krijgen de eigen bijdrage die zij betalen terug. Ouders moeten in eerste instantie zelf, net als gewoonlijk, de factuur aan de opvang betalen. 

Lees hier de berichtgeving van de overheid voor ouders m.b.t. corona en kinderopvang

We verzoeken je met klem om de opvang niet (gedeeltelijk) op te zeggen naar aanleiding van de corona-maatregelen. De overheid betaalt de kinderopvangtoeslag door en ook de eigen bijdrage die ouders betalen gedurende de sluitingsperiode wordt gecompenseerd. Het door laten lopen van je contract gedurende de sluitingsperiode kost je dus geen geld. Sterker nog; we raden je ten zeerste aan om je contract door te laten lopen, want bij opzegging ontvang je niet voor de gehele sluitingsperiode compensatie en bent je bovendien niet verzekerd van een plekje op de opvang zodra we weer open gaan.

De overheid dringt er bij ouders op aan om in deze bijzonder moeilijke periode géén wijzigingen in de kinderopvang te doen en de factuur gewoon te betalen. Dit om te voorkomen dat de kinderopvangsector instort en de opvang van honderdduizenden kinderen in gevaar komt. 

Lees hier de adviezen van de overheid m.b.t. de kosten/contracten voor kinderopvang gedurende de corona-sluiting

Indien je er toch voor kiest om de opvang (gedeeltelijk) op te zeggen, dan kunnen we je niet garanderen dat er direct een plekje op de opvang vrij is voor je kind(eren) als je je later weer aan wilt melden. Ouders die nu op de wachtlijst hebben zullen eerst een plekje aangeboden krijgen. Bij opzegging blijft de opzegtermijn van één maand gelden. 

Nee, dat hoeft niet. Als je al kinderopvangtoeslag hebt aangevraagd zul je dat gewoon ontvangen, en de overheid compenseert de eigen bijdrage die je gedurende de sluitingsperiode betaalt. Je kunt het contract bij onze opvang gewoon zo laten als het is. Onze collega’s nemen contact met je op om een wenafspraak te plannen en met je te bespreken welke corona-maatregelen we op de locatie treffen. 

Download hieronder onze leuke kleurplaat of TuinBingo

Lees hier onze Anti-Verveel-Tips en Thema-Thuis-Tips!

En dan zit je opeens een paar weken gedwongen thuis. Met de kinderen. Vader, moeder, leerkracht, huiswerkbegeleider, entertainer: 
je moet als ouder op dit moment een heleboel rollen tegelijk aannemen.

Gelukkig is daar Monkey Donky to the rescue! Onze collega’s bieden je heel graag een helpende hand in de zorg voor de kinderen. Wij zijn tenslotte experts in het aanbieden van leuke, creatieve en ontwikkelingsgerichte activiteiten aan kinderen. Om te voorkomen dat de kinderen uit verveling het halve huis afbreken en je ze achter het behang wilt plakken, sturen we je in deze gekke periode daarom regelmatig wat anti-verveel-tips. 

We hopen hierdoor de pijn van het niet naar de opvang gaan te kunnen verzachten en op deze manier een positieve draai te geven 
aan deze bijzondere situatie. Laten we er het beste van maken! 

Heb je thuis een leuke activiteit gedaan, geïnspireerd door de Anti-Verveel-Tips of de Thema-Thuis-Tips? Dat vinden we leuk om te zien/horen! 
Stuur je ons een berichtje of tag je ons op Facebook en/of Instagram?

Anti-Verveel-Tips:
Editie 1

In de eerste editie van Monkey Donky's Anti-Verveel-Tips lees je o.a. tips om van de nood een deugd te maken en de gouden tip om deze gekke tijd een beetje zen door te komen!

Anti-Verveel-Tips:
Editie 2

In de tweede editie van Monkey Donky's Anti-Verveel-Tips lees je o.a. leuke knutseltips, tips voor in de keuken én trucjes om de tijd thuis als vakantie te laten voelen!  

Anti-Verveel-Tips:
Editie 3

In de eerste editie van Monkey Donky's Anti-Verveel-Tips lees je o.a. tips om thuis proefjes te doen, leuke ideeën voor de allerkleinsten en tips voor huishoudhulp!

Anti-Verveel-Tips:
Editie 4

In de vierde editie van Monkey Donky's Anti-Verveel-Tips lees je o.a. meer over de landelijke Berenjacht, leuke tips voor BSO'ers en tips voor buiten in de lentezon!

Anti-Verveel-Tips:
Editie 5

In de vijfde editie van Monkey Donky's Anti-Verveel-Tips lees je o.a. over tekenen met de zon, creatief met boeken en tips om je huiswerk leuker te maken!

Thema-Thuis-Tips:
Editie 1 - kinderdagverblijf

In deze editie schakelen we over van anti-verveel-tips naar Thema-Thuis-Tips! We brengen het KDV-thema van de maand april nu bij je thuis. Veel plezier!

Thema-Thuis-Tips:
Editie 1 - BSO

In deze editie schakelen we over van anti-verveel-tips naar Thema-Thuis-Tips! We brengen het BSO-thema van de maand april nu bij je thuis. Veel plezier!

Thema-Thuis-Tips:
Editie 2 - kinderdagverblijf

In deze tweede editie vind je leuke Thema-Thuis-Tips rondom het Piramide-thema Lente! Van lentebingo tot paardenbloemenpluizenbollen. Veel plezier!

Thema-Thuis-Tips:
Editie 2 - BSO

In deze tweede editie vind je een aantal Thema-Thuis-Tips rondom het BSO-thema Knap Staaltje Kunst! Van verven met knikkers tot kliederen met kleur.

Thema-Thuis-Tips:
Editie 3 - Kinderdagverblijf

De derde editie van de Thema-Thuis-Tips draait voor het kinderdagverblijf om jonge dieren! Van lammetje tot kalfje en van kuiken tot konijn.

Thema-Thuis-Tips:
Editie 3 - BSO

In de derde editie van de Thema-Thuis-Tips voor de BSO lees je o.a. over de mooie kaartenactie van Bij Vrijdag waar we aan meedoen!

Gea leest voor:
De Rommelige Reus

Maaike leest voor: 
De Gruffalo

Joyce leest voor: 
Tranenthee