Dagritme

Een vast dagritme op de groep met vaste eet-, slaap- en speelmomenten zorgt voor een vertrouwd gevoel. Uiteraard geldt dit vaste dagritme in mindere mate voor de baby’s, omdat baby’s nog een individueel ritme hebben. In overleg met de ouders wordt voor de baby’s een eigen voedings- en slaapschema opgesteld. Dit wordt continu afgestemd op de behoeften van het kind. Naarmate het kind ouder wordt, draait het steeds meer mee met het ritme van de oudere kinderen binnen de groep, iets wat ook bij de sociale ontwikkeling van het kind past. Binnen het dagritme wordt er veel gespeeld. Samenspelen wordt aangemoedigd, maar natuurlijk is een kind vrij om alleen te spelen. Op die manier kan een kind individuele voorkeuren en mogelijkheden ontdekken. Naast het vrije spelen zijn er meer momenten waarbij de groepsleiding een activiteit kiest.

Piramide: Spelenderwijs leren tellen en praten

Kinderen op het kinderdagverblijf maken in een korte periode een zeer snelle ontwikkeling door.
Ze leren kruipen, lopen, praten en groeien als kool. Bovendien pikken ze alles op en zijn ze heel nieuwsgierig. Om in te spelen op de natuurlijke leergierigheid van baby´s, dreumesen, peuters en kinderen van de basisschoolleeftijd is er ons Piramideprogramma, een programma dat inhaakt op voor- en vroegschoolse educatie.

Binnen Monkey Donky Speelhuis staat elke twee maanden een thema centraal. In de groepen van het kinderdagverblijf wordt het thema uitgevoerd met behulp van het Piramide programma. Piramide biedt activiteiten op alle ontwikkelingsgebieden. De kinderen krijgen wekelijks een gevarieerd aanbod, waarbij ze spelenderwijs de leefwereld om hen heen leren ontdekken. Hierbij kunt u denken aan het lezen van een boekje, puzzelen, zingen, buiten spelen, een spel, dansen of knutselen. Natuurlijk wordt in het activiteitenaanbod rekening gehouden met de tijd van het jaar of de feestdagen zoals Sinterklaas, Kerst en Pasen. Ook aan Vader- en Moederdag wordt aandacht besteed. Op deze manier leren kinderen terugkerende momenten in een jaar ontdekken.

De leiding wordt continu getraind en bijgeschoold voor het Piramide programma bij Monkey Donky Speelhuis. Bij ons Piramideprogramma leren kinderen spelenderwijs tellen en hun woordenschat uit te breiden. Uw kind krijgt hierdoor de kans een vliegende start te maken in de eerste groep van het basisonderwijs.

Speelhuiskalender

Het thema en de activiteiten worden aangekondigd via de Speelhuiskalender. De kinderen en hun ouders weten op deze manier welk thema centraal staat en welk activiteitenaanbod er de komende twee maanden is. Ook op onze website geven we regelmatig informatie over de thema’s. U kunt hier het Monkey Donky Magazine en de Speelhuiskalender bekijken. Daarnaast kunt u ons volgen via Facebook, Twitter en Hyves. U ziet het: het is gezellig bij Monkey Donky Speelhuis!

Magazine

Buitenspelen

Buiten spelen vinden we bij Monkey Donky Speelhuis erg belangrijk. Aan de Hamburgerstraat is een overdekte en afgesloten speelplaats met een grote zandbak en ruimte om onder andere te fietsen en rond te racen. Daarnaast is er rondom het gebouw een afgesloten ruimte waar de kinderen heerlijk kunnen spelen. De locatie grenst aan een park waar de groepsleiding met de kinderen kan spelen en wandelen. Aan de overzijde van het gebouw is nog een ruim speelterrein. Aan de Oosterhamrikkade beschikken we over een binnenplaats die door middel van een hek afgesloten wordt. Hier kunnen de kinderen onder andere spelen met rijdend materiaal en in de zandbak. Daarnaast gaan we regelmatig naar de speeltuintjes in de buurt. Aan de Paterswoldseweg beschikken wij eveneens over een eigen afgesloten binnenplaats. Hier kan in alle veiligheid lekker buiten gespeeld worden. Naast een speelhuisje met glijbaan zijn op de binnenplaats een grote zandbak en een watertafel te vinden. Met het Stadspark naast de deur maken de kinderen van het dagverblijf regelmatig een wandeling in het park en bezoeken dan gelijk de kinderboerderij of de speeltuin.

Tafelmomenten

De baby’s nemen bij Monkey Donky Speelhuis hun eigen fles- of borstvoeding mee. Als een kind brood mag eten, dan wordt dit verzorgd door Monkey Donky Speelhuis. De kinderen krijgen als lunch fijn volkoren brood en eten doorgaans hun eerste boterham met hartig beleg. Daarna mag het kind zelf een keuze maken voor het beleg. Daarnaast krijgen de kinderen dagelijks tussendoortjes zoals fruit en rijstwafels. Bij de lunch drinken de kinderen melk, karnemelk of water en tussendoor wordt thee of sap gedronken.

Samen lezen

Peuters, dreumesen en zelfs baby’s houden van boeken. Samen lezen is gezellig en leerzaam. De bibliotheek in Groningen laat kinderen en hun ouders sinds 2008 al kennismaken met boeken en het plezier van samen lezen via Boekstart. De bibliotheek wil via de kinderopvang peuters en dreumesen kennis laten maken met het (samen) lezen van boeken.

Rondleiding aanvragen

Voordat u uw kind bij een kinderdagverblijf of buitenschoolse opvang aanmeldt, wilt u natuurlijk eerst even komen kijken.