Veelgestelde vragen

Kinderopvangtoeslag

Om aanspraak te kunnen maken op kinderopvangtoeslag, moet je aan een aantal voorwaarden voldoen. De voorwaarden zijn te vinden op de website van de Belastingdienst. Je kunt ook de Rekentool kinderopvang op onze website gebruiken om te bekijken of je recht hebt op toeslag. 

Daarnaast lees je in ons blog alles dat je over kinderopvangtoeslag wilt weten. Je kunt ook ons gratis ebook ‘Kinderopvangtoeslag: de 5 meest gemaakte fouten‘ downloaden. 

Als jij (en je eventuele toeslagpartner) aan de voorwaarden voor kinderopvangtoeslag voldoen, kun je een proefberekening maken om de hoogte van de toeslag te berekenen. De hoogte van de toeslag is o.a. afhankelijk van je inkomen en het soort opvang waar je gebruik van maakt. Met de Rekentool kinderopvang op onze website kun je in slechts een paar stappen de verwachte toeslag en eigen bijdrage berekenen.

Kom je er niet helemaal uit?
Mocht je hulp nodig hebben bij het aanvragen van kinderopvangtoeslag bij de Belastingdienst, dan kun je een afspraak maken met de administratie via info@monkeydonky.nl of 050-5791072.

Je kunt bij de Belastingdienst aangeven of je de kinderopvangtoeslag op je eigen rekening laat storten, of deze rechtstreeks op het rekeningnummer van Monkey Donky laat overmaken. Je kunt dit via Mijn Toeslagen of de Toeslagen-app doorgeven. 

Let wel op: je bent er zelf verantwoordelijk voor dat de gegevens waarop de kinderopvangtoeslag gebaseerd wordt juist zijn, óók als de toeslag rechtstreeks aan de opvang wordt betaald. Als je situatie verandert, de opvang stopt of het afgenomen aantal uren wijzigt, dien je dit zelf aan de Belastingdienst door te geven. Bij het doorgeven van een aantal wijzigingen stopt de rechtstreekse uitbetaling aan de opvang automatisch, namelijk bij:

  • Dagopvang verandert in naschoolse opvang
  • De opvang bij een kinderopvanginstelling stopt
  • De opvang bij een andere kinderopvanginstelling begint
  • De kinderopvang stopt


Bij het wijzigen van opvanguren of de uurprijs wordt de rechtstreekse uitbetaling niet automatisch stopgezet. Kijk op de site van de Belastingdienst voor meer informatie.

Jazeker! Via deze link vind je onze registratie in het Landelijk Register Kinderopvang. Je kunt daar ook alle inspectierapporten van de locaties inzien. 

Voor de kinderopvangtoeslag is het belangrijk dat de opvang waar je een contract afsluit, geregistreerd is in het Landelijk Register Kinderopvang. 

Bij het aanvragen van kinderopvangtoeslag heb je het LRK-nummer van de opvanglocatie nodig. Het juiste LRK-nummer staat in je opvangcontract vermeld. 

Hamburgerstraat Kinderdagverblijf – 885098705
Hamburgerstraat Buitenschoolse opvang – 106289615
Oosterhamrikkade Kinderdagverblijf – 126871401
Oosterhamrikkade Buitenschoolse opvang – 214160592
Paterswoldseweg Kinderdagverblijf – 155483730
Paterswoldseweg Buitenschoolse opvang – 229547047
St. Michaëlschool Buitenschoolse opvang – 163741177
De Hunze kinderdagverblijf – 169362504

De Belastingdienst betaalt de toeslag uit op de 20e van de maand. Valt de 20e in het weekend of op een feestdag? Dan ontvang je de kinderopvangtoeslag de eerstvolgende werkdag. Let op: het bedrag dat de Belastingdienst maandelijks uitbetaalt is een voorschot, dus op de 20e ontvang je de toeslag voor de daaropvolgende maand.

Betaling en facturatie

Als je gebruikmaakt van automatische incasso wordt het factuurbedrag rond de 24e van de maand van je rekening afgeschreven, afhankelijk van of de 24e op een werkdag of op een zon- of feestdag valt. De factuur ontvang je de maand daarvoor. Dat houdt in dat je bijvoorbeeld in de maand mei de factuur ontvangt voor de opvang van de maand juni. Dit bedrag wordt dan rond 24 juni afgeschreven. Op de factuur staat de incassodatum vermeld.

Als je geen gebruik maakt van automatische incasso worden er administratiekosten berekend, en dient de betaling binnen 14 dagen na de factuurdatum op onze rekening gestort te zijn.

De kosten voor kinderopvang (kinderdagverblijf en buitenschoolse opvang) worden uiterlijk de laatste dag van de maand voordat de opvang wordt genoten gefactureerd. Betaling door middel van automatische incasso wordt rond de 24e van de betreffende maand geïncasseerd. De betalingen worden op volgorde van binnenkomst op het totaal te vorderen bedrag afgeboekt. Als je niet via automatische incasso betaalt, dien je de ontvangen facturen binnen de betalingstermijn van 14 dagen te voldoen. Wanneer er geen gebruik wordt gemaakt van automatische incasso, worden er administratiekosten in rekening gebracht.

Als je een contract afsluit bij Monkey Donky Speelhuis, sturen wij samen met het contract een machtiging voor automatische incasso (digitaal) naar je toe. Neem je al opvang af en maak je nog geen gebruik van automatische incasso? Je kunt contact opnemen met de administratie via info@monkeydonky.nl of 050-5791072, dan krijg je een nieuw machtigingsformulier toegestuurd.

De kosten van zwemles worden over een heel jaar berekend, waarna het maandelijks gemiddelde elke maand gefactureerd wordt. Je betaalt dus elke maand 1/12e deel van de totale zwemleskosten. Dit betekent dat je ook in de zomervakantie, wanneer er geen zwemles is, de kosten voor zwemles terugziet op de factuur. Wij doen dit zodat je elke maand een vast factuurbedrag hebt, en niet onverwachts een hogere eigen bijdrage moet betalen.

Wij verspreiden de kosten van alle contracten over een heel jaar, zodat je elke maand 1/12e deel van de totale jaarlijkse kosten betaalt. Op deze manier heb je elke maand een vast factuurbedrag en een vast (gemiddeld) aantal afgenomen uren, waardoor je niet maandelijks het urenaantal bij de Belastingdienst hoeft aan te passen. Bovendien kom je zo niet voor onverwachte factuurverrassingen te staan. Heb je een Schoolwekencontract of een 48-wekencontract, dan zul je daarom ook in vakantieperiodes een factuur ontvangen.

Voor de vakantiedagdelen die je met een Vakantiecontract afneemt, betaal je maandelijks een gemiddelde. De totale kosten voor het Vakantiecontract worden op basis van een jaar berekend, en je betaalt maandelijks 1/12e deel hiervan. Hierdoor is de factuur elke maand gelijk en hoef je niet maandelijks de afgenomen uren bij de Belastingdienst te wijzigen.

Je vraagt je misschien af waarom je voor een hele dag opvang moet betalen en niet alleen voor de uren opvang die daadwerkelijk worden afgenomen. Een begrijpelijke vraag. In eerste instantie lijkt dat goedkoper, maar het tegendeel is waar. De vaste kosten die een kinderopvang heeft lopen gewoon door. Deze kosten worden dan wel doorberekend en verspreid over minder uren met als gevolg dat de uurprijs flink zal stijgen. Het gevolg hiervan is dat de uurprijs (ver) uitkomt boven het maximum uurtarief waarover kinderopvangtoeslag uitgekeerd wordt. Netto ben je dan een stuk duurder uit! Kijk voor meer informatie op www.rijksoverheid.nl.

In onze CAO is geregeld dat medewerkers met behoud van salaris verlof hebben op officiële feestdagen. Op feestdagen lopen de salariskosten (en overige kosten) door, net zoals in alle andere branches, dat is de reden dat de opvanguren op feestdagen in rekening worden gebracht. Deze uren komen wel in aanmerking voor de kinderopvangtoeslag. Hier zijn afspraken over tussen de kinderopvangbranche en minister. Als wij de uren niet in rekening brengen zou dit gevolg hebben dat het uurtarief zou stijgen (de salarissen moeten immers wel betaald worden). Dit zou netto ongunstig zijn voor je portemonnee.

Nee, wij hebben geen inschrijfkosten. Inschrijven kan kosteloos via de website.

Bij het beëindigen van bepaalde contracten ontvang je soms na opzegging een verrekening. Dit komt omdat wij het totale aantal opvanguren en de daarbij behorende kosten van het contract voor een heel jaar berekenen, en deze verspreid over 12 maanden factureren. Handig, want zo betaal je elke maand hetzelfde bedrag en hoef je niet maandelijks nieuwe toeslaggegevens aan de Belastingdienst door te geven. Je betaalt dus elke maand een gemiddeld aantal opvanguren. Bij het opzeggen van een 48-wekencontract of Schoolwekencontract wordt daarom gekeken of er een verrekening plaats moet vinden. De meeste schoolvakantieweken vallen namelijk in de tweede helft van het kalenderjaar. Maak je gebruik van een 48-weken- of schoolwekencontract, dan heb je daarom in de eerste helft van het jaar in verhouding meer uren afgenomen dan waar je voor betaald hebt. Beëindig je het contract in of vóór de zomervakantie, dan zul je een extra factuur ontvangen voor de uren die je wel hebt afgenomen maar nog niet hebt betaald. Je kunt voor deze uren alsnog toeslag aanvragen bij de Belastingdienst.

 

Contracten

Je dient een wijziging schriftelijk aan ons doorgeven via info@monkeydonky.nl. Je kunt ook via het ouderportaal een verzoek tot structurele wijziging doorgeven.

Wij bieden op een aantal locaties flexibele kinderopvang aan. Hierbij koop je flexibele dagdelen in die je per maand in kunt zetten. Over de flexibele dagdelen wordt een toeslag op de uurprijs berekend. Je kunt altijd bij de administratie informeren naar de verschillende mogelijkheden. Of er op jouw gewenste groep/locatie flexibele opvang kan worden afgenomen, is o.a. afhankelijk van de beschikbare plekjes op de groep. 

Bij een Dagopvang 48-wekencontract neem je in de zomerperiode vier aaneengesloten weken géén opvang af. Dit is gebonden aan de zomervakantie van de basisscholen in Noord Nederland. Bij een Dagopvang Schoolweken contract neem je in alle reguliere schoolvakanties géén opvang af. Je neemt dan 41 weken in het jaar opvang af in plaats van 52 weken. Let op; het Schoolwekencontract is niet op alle locaties beschikbaar, informeer hiernaar bij de administratie.

Bij een All-in contract zijn de margedagen en de eventuele vakanties bij de gemiddelde uren doorberekend. Voor de marge- en/of vakantiedagen worden 11,5 uren berekend. Zo kom je op een vast aantal uren per maand, en daarmee ook een vast factuurbedrag per maand. Op deze manier hoef je niet maandelijks de afname van uren bij de Belastingdienst aan te passen.

Bij een basiscontract berekenen we in de vakanties 11,5 uur per dag (7:00-18:30 uur).

Een Vakantiecontract is een contract voor de BSO, waarbij je een aantal vakantiedagdelen inkoopt die je gedurende het jaar in de vakanties in kunt zetten. Deze vakantiedagdelen zet je in naast je reguliere contract. Heb je bijvoorbeeld een All Inclusive contract voor de maandag en dinsdag, en heb je in de vakanties ook incidenteel op vrijdag opvang nodig, dan kun je voor die dagen een Vakantiecontract afsluiten. Het Vakantiecontract is zowel als los contract alsook in combinatie met een regulier BSO-contract af te sluiten.

Je kunt een apart Vakantiecontract afsluiten naast het reguliere BSO-contract. Hierbij koop je een bepaald aantal vakantiedagdelen in, die je gedurende het jaar in de vakanties in kunt zetten. Je dient deze vakantiedagen minstens drie weken van tevoren via het ouderportaal aan te vragen. Geef je de benodigde vakantie(dag) te laat door, dan is het afhankelijk van de kind- en personeelsplanning of we de vakantiedag kunnen goedkeuren. Voor meer informatie over de mogelijkheden van een Vakantiecontract kun je contact opnemen met onze administratie.

Dit kunt je per e-mail aan ons doorgeven (info@monkeydonky.nl). Een structurele verandering in je contract kunt je ook aanvragen via het ouderportaal.

Een margedag is een schoolvrije dag die buiten de reguliere vakanties valt. Vaak betekent een margedag voor leerkrachten een studie- of cursusdag. Hoe dan ook: je kind is in ieder geval vrij! Scholen mogen zelf bepalen op welke data zij margedagen inplannen, deze worden opgenomen in de schoolgids. De margedagen die bij de start van het schooljaar in de schoolgids zijn vermeld, zijn inbegrepen in de BSO All Inclusive contracten. Als de school gedurende het jaar een extra margedag inplant, zullen we ons best doen om de opvang te organiseren maar is dit niet gegarandeerd. 

Let op: als je opvang nodig hebt op een margedag, moet je dit altijd en minimaal drie weken van tevoren via het ouderportaal aanvragen. Dit geldt dus ook als de margedag op jouw normale contractdag valt. Heb je geen opvang aangevraagd voor de margedag, dan kan je kind mogelijk niet opgevangen worden. 

 

Opvang

Een aantal weken voordat je kind op de opvang begint, zal de groepsleiding contact met je opnemen voor het maken van een wenafspraak. Je kind kan dan een aantal uurtjes komen om te wennen, en de groepsleiding kan met jou/jullie en je kind kennismaken. Voorafgaand aan de wenafspraak krijg je een digitaal intakeformulier toegestuurd, waar je alle bijzonderheden over je kind kunt noteren. Dit intakeformulier wordt bij het wenmoment met je besproken. Uiteraard is er bij de intake en het wenmoment alle gelegenheid om vragen te stellen en/of afspraken met de groepsleiding te maken.

In principe is bijna alles dat je kindje nodig heeft op de opvang beschikbaar. Luiers, flesvoeding, fruithapjes, broodmaaltijd en tussendoortjes zijn bij de prijs inbegrepen en hoef je niet zelf mee te geven. Hetzelfde geldt voor praktische dingen zoals sudocrème, slaapzak of inbakerdoek, zetpillen etc. Voor je baby is het vaak wel fijn om een knuffel en/of speen van huis mee te nemen. Ook een eigen fles voor fles- of borstvoeding is fijn om zelf van huis mee te nemen, graag voorzien van naam. Heb je specifieke vragen over wat je je kindje mee moet geven, dan kun je deze bij de intake/wenafspraak met de groepsleiding bespreken. 

Als je kind ziek is en niet naar de opvang kan komen, verzoeken wij je om je kind via het ouderportaal af te melden. Doe je dit minimaal 24 uur voor aanvang van de opvangdag (07:00 uur), dan kun je deze dag tot 90 dagen later nog als ruildag aanvragen. Op het ruilen van opvangdagen is ons Ruilbeleid van toepassing.

Peuters vanaf twee jaar kunnen bij Monkey Donky terecht voor peuteropvang (voorheen peuterspeelzaal). Zij kunnen drie keer in de week een ochtend naar de opvang komen voor een gevarieerd speelleerprogramma. Deze peuteropvang wordt aangeboden op onze locaties aan de Oosterhamrikkade en Paterswoldseweg. De peuters die naar de peuteropvang gaan worden op de reguliere peutergroepen opgevangen. Het gaat op dit moment om gesubsidieerde plekken, waarbij ouders alleen een inkomensafhankelijke eigen bijdrage betalen. Om deze reden zijn de plekjes op onze peuterspeelzaal gereserveerd voor kinderen van ouders die niet in aanmerking komen voor reguliere kinderopvangtoeslag. Heb je wel recht op kinderopvangtoeslag, dan kun je je kind voor onze reguliere dagopvang inschrijven. Voor meer informatie over de peuteropvang en/of de plekken op basis van VVE-indicatie, kun je contact opnemen met onze administratie (info@monkeydonky.nl of 050-5791072).

Het opvangcontract voor het kinderdagverblijf eindigt automatisch één dag voor de vierde verjaardag van je kind. Wil je na het kinderdagverblijf ook van de buitenschoolse opvang gebruik maken, dan moet je hier een apart contract voor afsluiten. Je kunt je kind aanmelden voor BSO door een e-mail te sturen naar info@monkeydonky.nl.

 

Wij hebben een plaatsingsbeleid. In dit beleid zijn voorrangsregels opgenomen waardoor kinderen voorrang krijgen op eerder ingeschreven kinderen. Dit is bijvoorbeeld het geval bij plaatsing van een broertje of zusje of bij doorstroom van het kinderdagverblijf naar de buitenschoolse opvang.

Soms bestaan er wachtlijsten op populaire opvangdagen. Dit zijn meestal de maandag, dinsdag en donderdag. Als hierdoor de dag van jouw keuze niet direct beschikbaar is, kun je nadenken over een andere oplossing. Je kunt in gesprek gaan met je werkgever om te kijken of je (tijdelijk) op een andere dag kunt werken, of misschien is er wel een opa of oma die je een aantal weken uit de brand wil helpen. In sommige gevallen kan je kind (tijdelijk) op één van onze andere locaties opgevangen worden, totdat er een plekje beschikbaar is op de locatie van je keuze. Let op; dit is geen standaard oplossing, we houden hierbij altijd rekening met wat voor het kind wenselijk en verantwoord is. 

Heb je een All Inclusive BSO-contract, dan is opvang op margedagen daarbij inbegrepen. Je moet je kind hier wel (minimaal 3 weken van tevoren) voor aanmelden via het ouderportaal.

We gaan uit van de margedagen die bij de start van het schooljaar in de schoolgids worden vermeld. Let op: valt de margedag op een dag waarop je normaal géén opvang afneemt, dan kan je kind alleen ‘s ochtends tot de eindtijd van school (bijv. 14:00u) naar de buitenschoolse opvang komen. Valt de margedag op jouw vaste opvangdag, dan kan je kind van 07:00-18:30u naar de opvang komen (mits aangemeld).

Je moet je kind minimaal drie weken voor de margedag via het ouderportaal aanmelden, zodat wij weten hoeveel kinderen we kunnen verwachten en we onze activiteiten en planning hierop aan kunnen passen. Heb je je kind niet voor de margedag aangemeld, dan kan het zijn dat de groep vol zit en we je geen opvang kunnen bieden. Margedagen die gedurende het schooljaar door de school worden ingepland en niet in de schoolgids vermeld staan, vallen buiten het contract.

De margedagen waarop je opvang nodig hebt vraag je aan in het ouderportaal. Ga naar de Planning, en klik rechtsboven op het plusje (+) om een nieuwe aanvraag te doen. Kies voor ‘Extra opvang’ en vermeld in het opmerkingenveld dat het om een margedag gaat. 

Maak je gebruik van een All Inclusive contract, dan is de opvang op in de schoolgids vermelde margedagen inbegrepen en ontvang je geen factuur hiervoor.

Valt opvang op margedagen niet binnen je contract, maar heb je wel opvang nodig op een margedag, dan kun je de opvang ook via de knop Extra Opvang aanvragen. Hier ontvang je een extra factuur voor.

Nee, je hoeft de opvang niet op te zeggen. De opvang eindigt automatisch op de dag voor de vierde verjaardag van je kind. Als je kind nog niet direct naar de basisschool gaat dan is het mogelijk om nog wat langer op het kinderdagverblijf blijven. Dit is wel afhankelijk van de beschikbaarheid op de groep. Gaat je kind als het vier jaar is naar de buitenschoolse opvang? Dan moet je hiervoor een nieuw contract afsluiten. Neem hiervoor contact met ons op via info@monkeydonky.nl.

Ja, dat doen we! Zowel bij Monkey Donky als bij onze collega-organisatie Het Toddlers Huis kunnen ouders kiezen of hun kind op het kinderdagverblijf tussen de middag een broodmaaltijd of een versbereide warme maaltijd eet. Want zien eten, doet eten! Onze koks maken er altijd iets lekkers van; van couscous tot stamppotjes. Je kunt de warme maaltijden eerst een maand uitproberen, daarna maak je de keuze of je een warme maaltijd-contract afsluit. De kosten zijn afhankelijk van hoeveel dagen je kind naar de opvang gaat. 

Neem voor meer informatie (of als je een contract voor warme maaltijden wilt afsluiten) contact op met onze administratie, via info@monkeydonky.nl.   

Ja, dat kan! Als je kind op dinsdag naar de BSO gaat, kan je kind mee naar zwemles. We werken hiervoor samen met Zwemcentrum Zuidhorn, een kleinschalige zwemschool waar kinderen in kleine groepen hun zwemdiploma kunnen halen. De kosten voor de zwemles worden samen met de opvangkosten aan je gefactureerd. Voor meer informatie over de zwemles kun je contact opnemen met de administratie. 

Ja, alle kinderen die bij ons naar de opvang gaan krijgen een mentor toegewezen. De mentor is een groepsleid(st)er die het kind en de ouder(s) regelmatig ziet. De mentor volgt de ontwikkeling van het kind en voert zo nodig gesprekken met ouders hierover. Daarnaast is de mentor het eerste aanspreekpunt voor ouders als zij iets willen bespreken m.b.t. (de ontwikkeling van) hun kind. Ouders kunnen in het ouderportaal zien wie de mentor van hun kind is. 

Ouderportaal

Via de website https://monkeydonky.jaamo.nl kun je inloggen in ons ouderportaal. Als wij een contract hebben aangemaakt voor je kind, ontvang je een e-mail met de inloggegevens. Je kunt later zelf je wachtwoord wijzigen. Je kunt ook inloggen via de Jaamo Ouderapp op je telefoon of tablet. Deze is gratis te downloaden in de App Store of Google Play Store.

Komt je kind een dagje niet naar de opvang, dan ontvangen we graag een afmelding via het ouderportaal. Log hiervoor in op het ouderportaal, en ga naar de planning van het kind dat je wilt afmelden. Door op de dag te klikken, kun je aangeven wat je met deze dag wilt doen. Kies ‘afmelden’. De afgemelde dag blijft 90 dagen beschikbaar om als ruildag aan te vragen. Zie ons ruilbeleid voor verdere details m.b.t. het ruilen. 

Een foutje is snel gemaakt, dus het kan gebeuren dat je per ongeluk de verkeerde dag afmeld in het ouderportaal. Neem in dat geval even contact op met de administratie, zij kijken of de afgemelde dag weer op ‘aanwezig’ gezet kan worden. Meestal is dit geen probleem, maar het kan voorkomen dat de beschikbaarheid op de groep dit niet meer toelaat. Je kunt daarom niet zelf een afgemelde dag via het ouderportaal ongedaan maken. 

Het ruilen van een opvangdag werkt vanuit het principe dat als je jouw kind tijdig afmeldt via het ouderportaal (minimaal 24 uur voor aanvang van de opvangdag), je hiervoor een ruildag tegoed krijgt. Door op de pagina ‘Planning’ op het plusje (+) rechtsboven te klikken, kun je een aanvraag doen voor een ruildag. Let op: je moet éérst een dag afmelden voordat je een ruildag kunt aanvragen. 

De afgemelde dag kan tot 90 dagen na de afgemelde datum als ruildag aangevraagd worden en vervalt daarna. Meld je je kind verder dan 90 dagen in de toekomst af, dan wordt deze tegoeddag 90 dagen vóór de afgemelde datum beschikbaar. Op het aanvragen van een ruildag is ons Ruilbeleid van toepassing.

Als je in het ouderportaal bent ingelogd, ga je eerst naar ‘Planning’. Daar klik je rechtsboven op het plusje (+) en kies je ‘Nieuwe aanvraag’. Je kunt dan een aanvraag voor extra opvang doen. Geef aan om welke datum of data het gaat, en voor welk kind je de aanvraag doet. Eventueel kun je nog een opmerking toevoegen. Door op ‘Plaatsen’ te klikken wordt je aanvraag naar onze administratie verstuurd. Je aanvraag is daarna zichtbaar in ‘Aanvragenoverzicht’. Je ontvangt via het ouderportaal bericht of je aanvraag is goedgekeurd of afgekeurd.

Als je in het ouderportaal bent ingelogd, klik je bij ‘Planning’ op het plusje rechtboven (+). Hier kun je kiezen voor ‘Nieuwe aanvraag’, en dan de optie ‘Flexibele opvang’. In het volgende scherm kun je de gewenste dagen aanvinken. Je kunt meerdere data in één keer aanvragen. Heb je een flexibel contract met dagdelen per maand, dan vul je de tijden van het benodigde dagdeel in (ochtend: 7.00-13.15, middag: 12.15-18.30, hele dag 7.00-18.30). Eventuele opmerkingen kun je kwijt in het opmerkingenveld. Door op ‘Plaatsen’ te klikken wordt je aanvraag naar onze administratie verstuurd. Je ontvangt via het ouderportaal bericht of de aanvraag is goedgekeurd.

We behandelen dagelijks de ruilaanvragen en extra opvang aanvragen die via het ouderportaal gedaan worden. Als het wat langer duurt voordat je een reactie krijgt op je aanvraagt, komt dat waarschijnlijk omdat je een aanvraag voor verder dan 3 weken in de toekomst hebt gedaan. We kunnen alleen ruilaanvragen behandelen die in onze actuele kind- en personeelsplanning vallen, en die gaat 3 weken vooruit.

We wijzen je er op dat het wisselen van dagen een service is die wij verlenen, en dat wij niet standaard aan je verzoek tegemoet kunnen komen.

Zodra wij het contract voor de opvang naar je verzenden, ontvang je ook de inloggegevens voor het ouderportaal. Deze worden naar het e-mailadres verstuurd dat je bij de inschrijving hebt doorgegeven, en waar ook het contract naar is verstuurd. Soms komt de e-mail met inloggegevens in de map Ongewenste E-mail terecht. Ben je de inloggegevens kwijtgeraakt of vergeten, dan kunt je bij het inloggen op de knop ‘Wachtwoord vergeten’ drukken. Je krijgt dan een nieuw wachtwoord toegestuurd waarmee je kunt inloggen. Je kunt dit wachtwoord later wijzigen naar een zelfgekozen wachtwoord.

De facturen en jaaropgave(n) kun je te allen tijde via het ouderportaal terugvinden. Log hiervoor in met je persoonlijke account op het ouderportaal. Onder ‘Docs & Financieel’ kun je zowel de facturen als de jaaropgaven terugvinden. 

Ruildagen

Allereerst: de ruildagen zijn geen recht. De mogelijkheid voor het ruilen van een afgemelde datum naar een andere datum is een service die wij verlenen. Je kunt van deze service gebruik maken als je een opvangdag minimaal 24 uur van tevoren via het ouderportaal afmeld.

Houd er rekening mee dat we niet standaard tegemoetkomen aan je ruilverzoek. Als je een aanvraag doet voor een ruilaanvraag via het ouderportaal, bekijken wij of er op de gewenste dag ruimte is op de groep. We kijken dan naar het aantal kinderen dat al wordt opgevangen en het aantal pedagogisch medewerkers dat ingepland staat. Biedt de beroepskracht-kind-ratio ruimte om nog een extra kind op te vangen? Dan kan je ruilaanvraag worden goedgekeurd. Als de planning geen extra kinderen toelaat, wordt je aanvraag afgekeurd.

Ons ruilbeleid vind je online op de pagina Voorwaarden en beleid. In de Monkey Donky Ouderapp kun je het Ruilbeleid bekijken bij het tabblad ‘Documenten’.

Als je een opvangdag van je kind minimaal 24 uur voor aanvang van de opvangdag afmeldt, krijg je hiervoor een ruildag tegoed. De 24 uur wordt gerekend vanaf 07:00 uur, ook voor de BSO.

De afgemelde dag blijft 90 dagen inzetbaar als ruildag, daarna komt deze te vervallen. Meld je een dag af die verder dan 90 dagen in de toekomst ligt, dan kun je deze dag 90 dagen vóór en ná de afgemelde datum als ruildag inzetten (volgens de spelregels van ons ruilbeleid). 

Een tijdig afgemelde dag (minimaal 24 uur van tevoren) blijft 90 dagen beschikbaar om als ruildag in te zetten. Na 90 dagen vervalt de ruildag.

We kunnen alleen ruilaanvragen behandelen die in onze actuele kind- en personeelsplanning vallen. Dit betekent dat je tot maximaal 3 weken in het vooruit een ruilaanvraag kunt doen.

Probeer je verder dan 3 weken in de toekomst een ruilaanvraag te doen, dan zal het ouderportaal een foutmelding geven. Het heeft in dat geval géén zin om via de mail of telefonisch de ruilaanvraag te doen. We behandelen enkel aanvragen die via het ouderportaal gedaan worden. 

Als je een afgemelde dag niet terugziet als mogelijke ruildatum, kan dit twee oorzaken hebben: 

  • Je hebt de dag niet tijdig afgemeld, dus korter dan 24 uur van tevoren. Voor opvangdagen die minder dan 24 uur van tevoren worden afgemeld, ontvang je geen ruildag tegoed. 
  • De afgemelde dag ligt verder dan 90 dagen in de toekomst. Deze afgemelde opvangdag komt in dat geval 90 dagen vóór de afgemelde datum beschikbaar om als ruildag in te zetten. Bijvoorbeeld: als je in maart de opvangdag 15 augustus afmeld, wordt die dag vanaf 17 mei beschikbaar om als ruildag aan te vragen. 

In ons ruilbeleid staat omschreven dat het inzetten van ruildagen een service is die wij verlenen. We begrijpen namelijk heel goed dat ouders soms wat flexibiliteit in hun opvangrooster nodig hebben, en als we de mogelijkheid hebben komen we hier graag aan tegemoet.

Het ruilen van opvangdagen moet wel incidenteel van karakter zijn, geen structurele oplossing. Om alle ouders evenveel kans te bieden om een opvangdag te ruilen, geldt een maximum aan ruildagen dat per kalenderjaar kan worden ingezet. Voor alle ouders met een contract waarbij ruilen is inbegrepen, komt dit neer op 10-20% van het aantal opvangdagen. Wij vinden dit een ruime hoeveelheid.

Ouders die meer extra dagen nodig hebben raden we aan contact op te nemen met de administratie, omdat in veel gevallen blijkt dat het dan zinvol is om het aantal opvangdag(del)en uit te breiden.

Als je het maximum aantal ruildagen hebt gebruikt, kun je inderdaad geen opvangdagen meer kosteloos ruilen. Je kunt wel extra opvang aanvragen via het ouderportaal. Als er een plekje beschikbaar is op de groep zal de aanvraag goedgekeurd worden. Voor deze extra opvanguren ontvang je een extra factuur. 

Bij een ruilaanvraag kijken wij of er op de gewenste opvangdag een plekje vrij is op de groep van je zoon/dochter. We kijken hierbij naar zowel de kindplanning als de personeelsplanning. Laat de beroepskracht-kind-ratio (BKR) het toe dat er een extra kind wordt opgevangen op die dag? Dan wordt je ruilaanvraag goedgekeurd. Wordt op de gewenste opvangdag al het maximum aantal kinderen op de groep opgevangen? Dan is er helaas geen plekje beschikbaar voor je kind en wordt je aanvraag afgekeurd. 

Daarnaast zal je ruilaanvraag ook worden afgekeurd als je een betalingsachterstand hebt. De achterstand moet dan eerst worden voldaan voordat je aanvraag in behandeling wordt genomen.

Ja hoor! Als je een ruilaanvraag hebt gedaan en deze is afgekeurd, loont het soms de moeite om het op een later moment nog eens te proberen. Er worden regelmatig kinderen afgemeld voor een opvangdag, bijvoorbeeld door ziekte, en dan komt er een plekje beschikbaar op de groep. We houden hiervoor géén wachtlijst bij, maar je kunt de ruilaanvraag dan nogmaals via het ouderportaal doorgeven. 

Nee, we behandelen alleen ruilaanvragen die via het ouderportaal worden aangevraagd. Op die manier zijn we er zeker van dat de aanvragen op volgorde van binnenkomst worden behandeld. Het heeft geen zin om telefonisch of via de mail een ruildag aan te vragen, je zult dan worden doorverwezen naar het ouderportaal. 

Nee, ook als je last minute een ruildag wilt aanvragen moet je dit via het ouderportaal doen. In principe worden alle ruilaanvragen dagelijks behandeld. Doe je last-minute een aanvraag, dan heb je het risico dat deze niet meer tijdig in behandeling wordt genomen. Als je aan het einde van de middag nog een ruilaanvraag doet voor de volgende dag, mag je ons uiteraard even bellen om te vragen of we die nog willen behandelen. 

Nee, ruildagen moeten binnen de contractperiode ingezet worden. Lukt dat niet, bijvoorbeeld omdat er op de gewenste ruildag geen plekje vrij is op de groep en de ruilaanvraag wordt afgekeurd, dan vervallen de ruildagen op de datum dat het contract afloopt.  

Nee, ruildagen die niet gebruikt zijn worden niet in mindering gebracht op je laatste factuur. Het ruilen is een service die wij verlenen, geen recht. 

Overige vragen

Jazeker, dat kan! Je bent altijd welkom op één van onze locaties om een kijkje te nemen, zodat je een weloverwogen keuze voor de opvang voor je kind kunt maken. Via de website kun je een rondleiding aanvragen bij de locatie van jouw keuze. Wij zullen dan telefonisch contact met je opnemen om een afspraak te maken. Probeer je bereikbaar te zijn?

Houd er rekening mee dat als we meerdere malen geen gehoor krijgen en er ook niet op een contactpoging via de mail gereageerd wordt, we je rondleidingaanvraag uit ons systeem zullen verwijderen. Andere ouders die een rondleiding aanvragen krijgen dan voorrang. 

Monkey Donky Speelhuis is 52 weken in het jaar geopend op maandag t/m vrijdag van 07.00-18.30 uur, met uitzondering van officiële feestdagen. Dit geldt voor alle locaties van Monkey Donky Speelhuis en Het Toddlers Huis. 

Als je gebruik wilt maken van opvang bij Monkey Donky Speelhuis, kun je je kind via onze website inschrijven.

Het is mogelijk om incidenteel een opvangdag te ruilen of tegen betaling extra opvang af te nemen. Het ruilen van een dag(deel) of het afnemen van extra opvang is toegestaan mits de ruilaanvraag aan de voorwaarden van ons ruilbeleid voldoet. Zo moet afgemelde dag tijdig zijn afgemeld, en kunnen feestdagen niet geruild worden. Ook is de mogelijkheid tot een ruildag of extra dag altijd afhankelijk van de beschikbaarheid op de groep. Je vindt ons ruilbeleid hier.

Je kunt een incidentele ruildag of extra dag aanvragen in het ouderportaal.

We hanteren een opzegtermijn van één maand. Je dient de opzegging schriftelijk aan ons door te geven via info@monkeydonky.nl.

Je dient een opzegging of wijziging schriftelijk aan ons door te geven, via info@monkeydonky.nlEen structurele wijziging in je contract kun je ook aanvragen via het ouderportaal, via Account > Structurele Aanvraag.

In onze klachtenregeling vind je alle informatie m.b.t. het indienen van een klacht.

In onze klachtenregeling staat omschreven hoe je klacht wordt afgehandeld.

Als je stopt met werken, werkloos raakt of je stopt met je onderneming dan heb je nog 3 maanden recht op kinderopvangtoeslag. De 3 maanden gaan in op de eerste dag dat je niet meer werkt. Je kunt ook eerder de opvang opzeggen. Wij hanteren een opzegtermijn van één maand.

Monkey Donky Speelhuis is doorlopend op zoek naar enthousiaste medewerkers die onze teams willen komen versterken. Op onze vacaturesite Werken in de kinderopvang vind je een overzicht van alle openstaande vacatures. Ook lees je op deze site meer informatie over werken bij Monkey Donky Speelhuis, en komen een aantal van onze collega’s aan het woord. Uiteraard kun je ook altijd een open sollicitatie naar ons sturen. Je kunt op onze site met ons een connectie maken.

We hebben bij Monkey Donky Speelhuis elk studiejaar plek voor een aantal gemotiveerde stagiairs. Voor het kinderdagverblijf en de buitenschoolse opvang hebben we stageplekken voor MBO niveau 3 en 4 (bijv. Pedagogisch Medewerker 3 of Gespecialiseerd Pedagogisch Medewerker 4), maar ook met bijv. Social Work kun je bij ons stagelopen. Ben je op zoek naar een stageplek en sluit jouw opleiding aan bij wat wij zoeken? Solliciteer op een stageplek via onze vacaturesite: www.werkenindekinderopvang.work

Monkey Donky Speelhuis voldoet aan de AVG en gaat zorgvuldig om met de gegevens van klanten, sollicitanten, kinderen en personeel. In ons privacyreglement lees je hier meer over.

De oudercommissie bestaat uit een aantal ouders van de verschillende opvanglocaties. Zij behartigen de belangen van alle ouders van de kinderen op de opvang door te vergaderen met de directie van Monkey Donky Speelhuis. De oudercommissie bewaakt samen met de organisatie de kwaliteit van de opvang en geeft gevraagd en ongevraagd advies. Bij de samenstelling wordt gestreefd naar een zo evenredig mogelijke vertegenwoordiging van de verschillende groepen op de opvang. Ouders kunnen via de mail contact opnemen met de oudercommissie, bijvoorbeeld om een suggestie of opmerking te delen. 

We zien de naam Monkey Donky altijd op een heleboel verschillend gespelde manieren voorbij komen 😅. Met E’s, zonder E’s, als één woord. Maar waarom nou toch dat Donky zonder E? Het is toch Donkey, met E?

We hebben het antwoord voor je: Donky is de naam van het aapje uit ons logo! Heeft niks met een ezel (donkey) te maken dus 😉. En, geen zorgen: als je je mailtje toch naar Monkey Donkey, met E, stuurt, komt ‘ie alsnog goed bij ons aan 😄.