Hoe is de kinderopvang geregeld in Nederland?

De kinderopvang is in de huidige samenleving niet meer weg te denken. De meeste ouders in Nederland blijven beide werken na het krijgen van kinderen en dat vraagt om goed geregelde opvang voor de kinderen. Kinderopvang voorziet daarin en is daarom een belangrijke voorziening in Nederland. Maar hoe is de kinderopvang geregeld in Nederland?

Kosten

De kosten van kinderopvang in Nederland verschilt per situatie. Gemiddeld kost kinderopvang in Nederland zo’n € 6,50 per uur. De kosten van kinderopvang worden gedeeld door ouders, werkgevers en de overheid door middel van kinderopvangtoeslag. 

Als je je kind naar een geregistreerde opvang brengt, krijg je hiervoor een financiële bijdrage. Je sluit een overeenkomst met de opvang en betaalt de rekening aan hen, maar krijgt vervolgens een inkomensafhankelijke tegemoetkoming – kinderopvangtoeslag – vanuit de overheid terug. De hoogte van de tegemoetkoming vanuit de overheid hangt (naast de hoogte van het inkomen van jou en je toeslagpartner) af van het aantal uren dat je werkt, het soort opvang, het aantal opvanguren, het aantal kinderen dat naar de opvang gaat en de prijs van de opvang.

Met onze rekentool kan je een zien wat de kosten voor kinderopvang zijn in jouw situatie.