Hoe zorgen jullie voor een veilig pedagogisch klimaat in de kinderopvang?

Het bieden van een omgeving waarin kinderen zich veilig, geborgen en vertrouwd voelen is erg belangrijk. Een veilig pedagogisch klimaat zorgt ervoor dat een kind de wereld om zich heen kan ontdekken, kan socialiseren, zich optimaal kan ontwikkelen en plezier heeft. Om het kind zich thuis te laten voelen, zorgen de pedagogisch medewerkers voor een open en prettige sfeer. Daarnaast zijn het bieden van structuur, een positieve benadering en het tonen van affectie belangrijke voorwaarden voor het creëren van een veilig pedagogisch klimaat. Hoe Monkey Donky Speelhuis en Het Toddlers Huis een veilig pedagogisch klimaat waarborgen, staat omschreven in het pedagogisch beleid

Strenge richtlijnen om kwaliteit te waarborgen

Verder gelden er vanuit o.a. de Wet Kinderopvang en Wet IKK strenge richtlijnen die de (pedagogische) kwaliteit en veiligheid op de kinderopvang moeten waarborgen. Het gaat dan bijvoorbeeld om praktische zaken zoals de inrichting, veilige bedjes, verantwoord speelgoed en brandveiligheid. Maar ook om kwaliteitseisen m.b.t. de vakkundigheid van het personeel, het vier-ogen-principe en vaste gezichten op de groep. Alle verschillende eisen worden streng gecontroleerd door de GGD. Alle kinderopvangorganisaties worden jaarlijks bezocht door de GGD voor een controle. Het inspectierapport is openbaar en kun je dus als ouder zelf bekijken.