Hoeveel toeslag krijg ik terug voor de kinderopvang?

Om voor kinderopvangtoeslag in aanmerking te komen, moet je aan een aantal voorwaarden voldoen. Jij en je eventuele partner moeten bijvoorbeeld werken en/of studeren, of een re-integratietraject of inburgeringscursus volgen. Als je recht hebt op kinderopvangtoeslag, is de hoogte van de toeslag afhankelijk van je inkomen, maar ook van het soort kinderopvang en het aantal kinderen waarvoor je een opvangcontract hebt. Hoe hoger je inkomen, hoe minder tegemoetkoming je krijgt voor de kinderopvangkosten. In de toeslagentabel van de Belastingdienst kun je bekijken welk deel van de opvangrekening je met jouw verzamelinkomen vergoed krijgt via de kinderopvangtoeslag. Je kunt ook de rekentool op onze website gebruiken om snel en eenvoudig een indicatie te krijgen van de hoogte van kinderopvangtoeslag en de hoogte van de eigen bijdrage die je zelf moet betalen.

Houdt er rekening mee dat het betalen van de eigen bijdrage een voorwaarde is voor het ontvangen van kinderopvangtoeslag. Veel ouders wachten met het betalen van de eigen bijdrage totdat ze weten hoe hoog de toeslag is die ze krijgen. Als je de kinderopvangtoeslag pas laat hebt aangevraagd en nog niet zeker weet hoeveel eigen bijdrage je moet betalen, neem dan contact op met de opvang om een afspraak te maken over het betalen van eigen bijdrage. Zo voorkom je dat de Belastingdienst de toeslag niet uitbetaald omdat je geen eigen bijdrage betaalt.