Hoeveel uur is fulltime in de kinderopvang?

Hoeveel uur is fulltime werken in de kinderopvang? Werk je per dag, week of maand in de kinderopvang? Volgens de CAO kinderopvang is een fulltime contract in de kinderopvang 36 uur per week. De medewerkers op het kinderdagverblijf werken gemiddeld genomen meer dan de werknemers op de buitenschoolse opvang. Doordat het kinderdagverblijf de hele dag opvang biedt, zijn er veel uren voor de werknemers te vervullen. Hierdoor werkt het grootste deel van de pedagogisch medewerkers op het kinderdagverblijf dan ook minimaal 25 uur per week. Dit in tegenstelling tot de medewerkers op de buitenschoolse opvang. Doordat de BSO niet de gehele dag opvang biedt maar enkel voor-/naschools en in vakanties, zijn de gemiddelde werkuren lager. Hier werkt het grootste gedeelte van de medewerkers minder dan 25 uur per week.