Is er werk in de kinderopvang?

Jazeker! Er is veel werk in de kinderopvang. De kinderopvang is qua werkgelegenheid de grootste branche in Nederland. Het aantal werknemers binnen de branche daalde tot 2015 sterk door de versobering van de kinderopvangtoeslag en de hoge werkloosheid. Sinds 2016 stijgt de vraag naar kinderopvang weer. Door de aantrekkende economie wordt de vraag naar medewerkers in de kinderopvang steeds groter.

Dit heeft o.a. te maken met het feit dat steeds meer ouders van (jonge) kinderen werken. Ouders hebben daarom vaker kinderopvang nodig. Ook heeft de stijging van de kinderopvangtoeslag er voor gezorgd dat kinderopvang voor meer ouders betaalbaar is. En tenslotte zijn er door de nieuwe kwaliteitscriteria vanuit de Wet IKK meer medewerkers nodig op, met name, babygroepen. Dit samen zorgt automatisch voor een toenemend aantal vacatures binnen de kinderopvang. Als je interesse hebt in een baan in de kinderopvang, raden we je dus zeker aan om een (open) sollicitatie te sturen!