Wanneer wordt kinderopvang vergoed?

De kinderopvang wordt vergoed wanneer je aan een aantal voorwaarden voldoet. Je kunt een vergoeding voor kinderopvang ontvangen via de kinderopvangtoeslag van de Belastingdienst. Je moet aan de volgende voorwaarden voldoen om hiervoor in aanmerking te komen: 

  • Je ontvangt kinderbijslag of een pleegouderbijdrage.
  • Jij en je eventuele toeslagpartner werken, studeren, volgen een traject om werk te vinden of volgen een inburgeringstraject bij een gecertificeerde instelling.
  • Jij en je toeslagpartner hebben de Nederlandse identiteit of een geldige verblijfsvergunning.
  • De kinderopvangorganisatie of het gastouderbureau is geregistreerd in het Landelijk Register Kinderopvang.
  • Je hebt een schriftelijke overeenkomst (contract) met het kindercentrum of gastouderbureau. Hier staan verschillende gegevens in, zoals de uurprijs en het aantal opvanguren dat je per jaar opneemt.

De kinderopvangtoeslag geldt alleen voor de uren waarop de kinderopvang de dienst aanbiedt. Het is hierbij belangrijk dat de kinderopvanguren in het contract geschreven staan. Het maakt hierbij niet uit of je daadwerkelijk gebruik maakt van deze uren, maar wel dat je ervoor hebt betaald.

Als je niet aan de voorwaarden voldoet en je dus geen recht heb op kinderopvangtoeslag, maar je kinderen wel naar de opvang gaan dan kun je in sommige gevallen een bijdrage krijgen van de gemeente. De voorwaarden voor wanneer de kinderopvang wordt vergoed hiervoor verschillen per gemeente.