Wat doet een pedagogisch medewerker in de kinderopvang?

Als pedagogisch medewerker in de kinderopvang begeleid je, samen met je collega’s, een groep kinderen op het kinderdagverblijf (kinderdagopvang) of de buitenschoolse opvang. Het kan dus gaan om baby’s, dreumesen, peuters of schoolgaande kinderen tussen 4 en 13 jaar.

Als pedagogisch medewerker heb je verzorgende taken, zoals het geven van een fles, verschonen en het naar bed brengen van een kindje. Maar, als pedagogisch medewerker in de kinderopvang doe je nog veel meer! Je stimuleert kinderen in hun ontwikkeling en zorgt ervoor dat kinderen zich op de opvang veilig en vertrouwd voelen. Je biedt activiteiten aan die passen bij het ontwikkelingsniveau van de kinderen op je groep. Je zorgt ervoor dat de inrichting van de groep kinderen uitdaagt om de wereld om hen heen te ontdekken. Je houdt de ontwikkeling van de kinderen op jouw groep bij middels een kindvolgsysteem en voert hierover gesprekken met ouders en soms ook andere externe partijen.

Kortom, je bent als pedagogisch medewerker een heel belangrijk onderdeel in de ontwikkeling van het jonge kind!