Wat is kinderopvang?

Kinderopvang is een overkoepelende term die wordt gebruikt voor alle verschillende vormen van opvang voor kinderen. Hieronder valt bijvoorbeeld de peuterspeelzaal, buitenschoolse opvang, gastouderopvang, tieneropvang, au pairs en dagopvang. Kinderen kunnen bij een opvang terecht wanneer de ouders of verzorgers andere verplichtingen hebben zoals werken of het volgen van een opleiding. 

De opvang waar je kind voor in aanmerking komt, is onder andere afhankelijk van de leeftijd van je kind en de tijden waarop je opvang voor je kind nodig hebt. De verschillende soorten opvang worden in Nederland onderverdeeld in twee soorten, namelijk de formele en informele kinderopvang. Onder formele opvang verstaan we opvangvoorzieningen die worden aangeboden door bedrijven. Het betreft vaak alleen opvang voor doordeweekse dagen tijdens kantooruren. Onder informele opvang verstaan we opvang door familie, vrienden of kennissen. Het is een flexibele vorm van opvang, omdat je hierbij niet vastzit aan bepaalde openingstijden.

Lees ook wat doet een kinderopvang?