Wat is pedagogische kwaliteit in de kinderopvang?

Ieder kind heeft behoefte aan en recht op geborgenheid, veiligheid en een gevoel van vertrouwen, zodat een kind zich optimaal kan ontwikkelen. Door spelen, doen, kijken en uitproberen, verkennen kinderen de wereld om hen heen en leren ze nieuwe vaardigheden. Daarvoor is, letterlijk en figuurlijk, ruimte en veiligheid nodig. Dit betekent dat we op onze kinderopvang een klimaat scheppen waarin er ruimte is voor het kind om zichzelf te zijn en zich te kunnen uiten. We laten de kinderen vrij om hun eigen interesses te onderzoeken en stimuleren hen om op ontdekkingstocht te gaan. 

Voor pedagogische kwaliteit is ook het bieden van structuur erg belangrijk. Denk hierbij aan een vast dagritme en het aangeven van grenzen, zodat het kind zich optimaal kan en mag ontwikkelen. Het is de taak van de pedagogisch medewerkers om de kinderen hierin te begeleiden, als voorbeeld te fungeren, een uitdagende omgeving te bieden en kinderen te stimuleren om hun eigen mogelijkheden te ontdekken.