Wat zijn taakuren in de kinderopvang?

Binnen de kinderopvang staan taakuren voor niet-groepsgebonden taken. Hieronder verstaan we allerlei taken die belangrijk zijn voor het reilen en zeilen op de groep, maar waarvoor de collega die de taken uitvoert niet op de groep aanwezig hoeft te zijn. Het gaat dan dus niet om bijvoorbeeld activiteiten met de kinderen, maar om taken die de organisatie op de groep soepel doen lopen. 

Denk hierbij aan het bestellen van boodschappen, het inplannen en voeren van gesprekken met ouders, het maken van ophaal- of vervoersschema’s op de BSO, het bijhouden van administratieve taken, het voorbereiden van thema’s, etc. De taken die in taakuren worden uitgevoerd passen dus binnen de functieomschrijving van een pedagogisch medewerker, maar deze taken worden uitgevoerd buiten de groep.