Welke opleiding heb ik nodig voor de kinderopvang?

Om als pedagogisch medewerker op een kinderdagverblijf of buitenschoolse opvang te kunnen werken, wordt er gekeken of je aan bepaalde kwaliteiten voldoet. Verschillende opleidingen zijn specifiek gericht op het werken in de kinderopvang. Een diploma van zo’n opleiding betekent dat je gekwalificeerd bent om in de kinderopvang te werken. Dit geldt voor zowel de studie Pedagogisch Medewerker Kinderopvang (MBO niveau 3) als voor de opleiding Gespecialiseerd Pedagogisch Medewerker (MBO niveau 4). 

Naast deze specifieke kinderopvang-opleidingen zijn er ook veel andere (pedagogische) opleidingen waarmee je gekwalificeerd bent om in de kinderopvang te werken. Dit zijn bijvoorbeeld Zorg en welzijn, Sport en beweging, Sociaal Pedagogisch werk, Pedagogiek en Pabo. Soms heb je bij deze opleidingen wel een aanvullende cursus of training nodig voordat je volledig als pedagogisch medewerker ingezet kunt worden. Of je inzet is bijvoorbeeld beperkt tot een bepaalde leeftijdsgroep.

Afhankelijk van welke opleiding je kiest, duurt je opleiding 2 tot 4 jaar.  

Op de site Kinderopvang Werkt kun je een diploma-check doen om te zien of jouw diploma kwalificeert voor een baan in de kinderopvang