Welke protocollen zijn er in de kinderopvang?

Om de pedagogisch medewerkers en ouders goed te kunnen ondersteunen en de kwaliteit van de opvang te waarborgen, is een heldere communicatie en heldere visie erg belangrijk. Om deze redenen zijn er diverse protocollen en beleidsstukken waar Monkey Donky Speelhuis en Het Toddlers Huis mee werken. Sommige protocollen zijn specifiek gericht op het werk op de opvanggroepen. Voorbeelden hiervan zijn het Protocol Buitenspelen, Protocol Buiten Slapen, het Protocol Pesten en de Calamiteitenplannen (bijv. bij ontruiming). Andere protocollen en beleidsstukken zijn vooral gericht op het waarborgen van de kwaliteit van de opvang en de werkwijze van de organisatie. Voorbeelden hiervan zijn het Pedagogisch beleid, Vierogenprincipe, Veiligheid en Gezondheidsbeleid, Ruilbeleid, Privacyreglement, Stagebeleid.