Welke soorten kinderopvang zijn er?

Er zijn verschillende soorten kinderopvang. Ten eerste is er de dagopvang, ook wel kinderdagverblijf of crèche genoemd. Daarnaast is er de buitenschoolse opvang (BSO). En tenslotte is er nog peuteropvang of peuterspeelzaal.

Het kinderdagverblijf is voor kinderen van 0 t/m 4 jaar. Dagopvang wordt geboden door een kinderopvangorganisatie of gastouderbureau. Dagopvang is niet alleen een plek waar op kinderen ‘gepast’ wordt, het is veel meer! Op het kinderdagverblijf worden kinderen actief gestimuleerd in hun ontwikkeling. Meer daarover lees je hier

 De buitenschoolse opvang (BSO) opvang is voor kinderen van 4 t/m 12 jaar die naar school gaan. De buitenschoolse opvang bestaat uit voorschoolse opvang en naschoolse opvang. Voorschoolse opvang is voor schooltijd. Ouders die op tijd op hun werk of studie moeten zijn, kunnen hun kind naar de VSO brengen, en de groepsleiding brengt daarna de kinderen naar school. Naschoolse opvang is na schooltijd. De kinderen worden door de BSO-leiding uit school gehaald en aan het eind van de middag door hun ouders van de BSO opgehaald. De buitenschoolse opvang biedt ook opvang in schoolvakanties en op margedagen

Peuteropvang of peuterspeelzaal is voor peuters vanaf 2 jaar, die geen gebruik maken van reguliere dagopvang omdat ouders geen recht hebben op kinderopvangtoeslag. Op de peuteropvang of peuterspeelzaal kunnen ook kinderen terecht die vanuit het consultatiebureau een VVE-indicatie hebben gekregen. Deze kinderen hebben bijvoorbeeld een taalachterstand en gaan naar de peuteropvang om extra gestimuleerd te worden in hun ontwikkeling. Meer over de peuteropvang bij Monkey Donky en Het Toddlers Huis lees je hier.