Welke soorten kinderopvang zijn er?

Er zijn verschillende soorten kinderopvang. Hieronder lees je meer over de verschillende vormen van kinderopvang die er bestaan, van dagopvang tot buitenschoolse opvang en van peuteropvang tot gastouderopvang. Maar eerst lichten we toe wat kinderopvang precies is

 

Wat is kinderopvang?

In de kinderopvang worden kinderen van 0 tot 13 jaar opgevangen. Bijvoorbeeld omdat hun ouders moeten werken/studeren, of omdat ouders willen dat het kind sociale contacten opdoet en in zijn/haar ontwikkeling gestimuleerd wordt. De opvanggroepen worden geleid door pedagogisch medewerkers. Dit zijn professionals die een (pedagogische) opleiding hebben gedaan waarmee zij bevoegd zijn om in de kinderopvang te werken. De kwaliteit van de Nederlandse kinderopvang is hoog: er wordt niet alleen voor kinderen gezorgd, maar er wordt ook actief gewerkt aan de ontwikkelingsstimulering van kinderen. Zo worden zij bijvoorbeeld op het kinderdagverblijf al spelenderwijs voorbereid op de basisschool

 

Dagopvang

Kinderopvang is er in verschillende vormen. Ten eerste is er de dagopvang, ook wel kinderdagverblijf of crèche genoemd. Het kinderdagverblijf is voor kinderen van 0 t/m 4 jaar. Dagopvang wordt geboden door een kinderopvangorganisatie of gastouderbureau. Over gastouderopvang lees je hieronder meer. Dagopvang is niet alleen een plek waar op kinderen ‘gepast’ wordt, het is veel meer! Op het kinderdagverblijf worden kinderen actief gestimuleerd in hun ontwikkeling. De kinderopvang is daarom veel meer dan een oppasadres

 

Gastouderopvang

Een andere vorm van kinderopvang is gastouderopvang. Hierbij worden kinderen niet op een kinderdagverblijf opgevangen, maar door een gastouder. Een gastouder vangt kinderen op in zijn of haar eigen huis, maar soms ook in het huis van de ouder die de opvang afneemt. Een gastouder biedt altijd in zijn of haar eentje opvang aan. Gastouders zijn aangesloten bij een gastouderbureau. Meer over de verschillen tussen opvang op een kinderdagverblijf en bij een gastouder lees je hier.  

 

Buitenschoolse opvang (BSO)

De buitenschoolse opvang (BSO) opvang is voor kinderen van 4 t/m 12 jaar die naar school gaan. Het woord zegt het al: bij buitenschoolse opvang worden kinderen buiten schooltijd opgevangen. Voor- of naschooltijd, of in de schoolvakanties. Net als op het kinderdagverblijf worden de kinderen op de buitenschoolse opvang begeleid door professionals, de pedagogisch medewerkers. Zij halen de kinderen op uit school, en zorgen ervoor dat alle kinderen op de BSO een leuke, uitdagende en ontspannen middag hebben. Bij Monkey Donky Kinderopvang Groningen worden kinderen op de buitenschoolse opvang gestimuleerd om te ontdekken waar hun interesses en talenten liggen. Dat doen we door verschillende activiteiten en workshops aan te bieden, door kinderen positief te stimuleren en door hen vrij te laten om hun eigen weg te gaan. Meedoen mag, maar het hoeft niet. BSO-tijd is voor kinderen tenslotte vrije tijd!

 

Voor- en naschoolse opvang

Als we het hebben over buitenschoolse opvang, maken we onderscheid in twee verschillende vormen: voorschoolse opvang en naschoolse opvang. Voorschoolse opvang (VSO) is vóór schooltijd. Ouders die op tijd op hun werk of studie moeten zijn, kunnen hun kind naar de VSO brengen, en de pedagogisch medewerkers zorgen er daarna voor dat de kinderen op tijd op school zijn. Naschoolse opvang is na schooltijd. De kinderen worden door de BSO-leiding uit school gehaald en aan het eind van de middag door hun ouders van de BSO opgehaald. De buitenschoolse opvang biedt ook opvang in schoolvakanties en op margedagen. Kinderen kunnen dan de hele dag naar de buitenschoolse opvang toe. 

 

Peuteropvang of peuterspeelzaal

Met peuteropvang en peuterspeelzaal wordt hetzelfde bedoeld. Peuteropvang of peuterspeelzaal is voor peuters vanaf 2 jaar, die geen gebruik maken van reguliere dagopvang omdat ouders geen recht hebben op kinderopvangtoeslag. Bijvoorbeeld omdat niet beide ouders werken en/of studeren. Op de peuteropvang of peuterspeelzaal kunnen ook kinderen terecht die vanuit het consultatiebureau een VVE-indicatie hebben gekregen. Deze kinderen hebben bijvoorbeeld een taalachterstand en gaan naar de peuteropvang om extra gestimuleerd te worden in hun ontwikkeling. Meer over de peuteropvang bij Monkey Donky en Het Toddlers Huis lees je hier.  

 

VVE: voor- en vroegschoolse educatie

Sommige kinderen krijgen vanuit het consultatiebureau een verwijzing voor VVE, voor- en vroegschoolse educatie. Dit betekent dat het kind baat heeft bij extra ondersteuning in zijn of haar ontwikkeling. In de meeste gevallen gaat het specifiek om de stimulering van de taalontwikkeling, bijvoorbeeld voor kinderen waarvan Nederlands niet de moedertaal is. Kinderen met een VVE-indicatie kunnen naar de peuteropvang bij Monkey Donky. Maar, met een VVE-indicatie kunnen kinderen ook op de reguliere opvanggroepen terecht. Op alle kinderdagverblijven van Monkey Donky Kinderopvang Groningen wordt namelijk gewerkt met de VVE-methode Piramide. Dit betekent dat alle kinderen die bij Monkey Donky worden opgevangen, structureel en dagelijks activiteiten vanuit het VVE-programma krijgen aangeboden.

 

Kosten kinderopvang

De kosten voor kinderopvang hangen o.a. af van het soort opvang waar je voor kiest, en hoe uitgebreid de gekozen contractvorm is. Kies je bijvoorbeeld voor een 52-wekencontract, of heb je alleen in de schoolweken opvang nodig? Vaste opvangdagen, of een flexibel contract? Daarnaast is de hoogte van eventuele kinderopvangtoeslag die je krijgt van invloed op de kosten. Met onze online rekentool bereken je snel en eenvoudig de kosten van de verschillende soorten kinderopvang bij Monkey Donky. Je krijgt daarbij direct een indicatie van de hoogte van de kinderopvangtoeslag. Liever eerst iets meer lezen over de kosten? Geen probleem, we lichten de kosten voor kinderopvang hier verder toe!

Ben je geïnteresseerd in één of meerdere van de soorten opvang die Monkey Donky Speelhuis biedt? We vertellen je er graag meer over! Vraag een vrijblijvende rondleiding aan en we laten je de locatie zien, lichten de contractvormen toe en geven antwoord op al je vragen. Tot gauw!