Kinderdagverblijf Groningen

Monkey Donky

Tijdens het spelen ontstaat creativiteit; voor ons een belangrijke pijler en de basis voor een brede ontwikkeling van jouw kind. Meer weten over Monkey Donky Kinderdagverblijf Groningen? Vraag een rondleiding aan!

Kinderdagverblijf Monkey Donky Groningen

Kinderen vanaf 3 maanden tot 4 jaar kunnen op verschillende kinderdagverblijf locaties van Monkey Donky in Groningen terecht. Op onze locaties aan de Hamburgerstraat (Professorenbuurt, Indische Buurt, De Hunze), Oosterhamrikkade (Oosterparkwijk) en de Paterwoldseweg (Groningen-Zuid en kinderopvang Rivierenbuurt) hebben we een kinderdagverblijf. Op deze locaties zijn verschillende groepen met vaste leiding per groep.

Groepen

Op de kinderdagverblijf van Monkey Donky Speelhuis worden de kinderen in verschillende leeftijdsgroepen opgevangen. Op een aantal locaties maken we gebruik van zogenaamde horizontale groepen; daar hebben we een babygroep, een groep voor dreumesen en een peutergroep. Op sommige locaties wordt gewerkt in verticale groepen. Dit betekent dat kinderen van verschillende leeftijden samen op één groep spelen, van baby tot peuter. Gaat je kind naar een nieuwe groep? Dan laten we je kind altijd even wennen. Continuïteit vinden we belangrijk: daarom werkt op iedereen groep een vast en deskundig team. We hebben de groepsruimtes zowel gezellig als praktisch en veilig ingericht: zo voelen alle kinderen zich snel thuis en sluit de inrichting aan bij de leeftijd en ontwikkelingsfase van de kinderen.

Veilige omgeving

Wat gebeurt er toch veel in een kinderleven! De jaren van baby tot kleuter vliegen voorbij en je kind leert, ontdekt en ontwikkelt zich in rap tempo. Elk kind doet dat op zijn of haar eigen manier en op zijn of haar eigen tempo. Bij Monkey Donky krijgt je kind alle ruimte om zichzelf te zijn. Liefde, structuur, respect en veiligheid op al onze groepen zorgen ervoor dat je kind zich veilig en gezien voelt. Een fijne basis om in op te groeien! Een eigen dagritme, voeding- en slaapschema? We passen het ritme continu aan naar de behoefte van jouw kind. Op onze kinderdagverblijven speelt de betrokken en enthousiaste groepsleiding een belangrijke rol in het leven van je kind. We vinden het ontzettend belangrijk dat je kind zich veilig en vertrouwd voelt bij hen, en dat je kind een goede band opbouwt met de vaste gezichten op de groep. Ook voor jou als ouder biedt een bekend gezicht rust en vertrouwen. We stimuleren ‘onze’ kinderen om vanuit een veilige en geborgen omgeving de wereld te ontdekken. Probeer het maar, ik vang je wel!

Inrichting kinderdagverblijf Groningen

De inrichting van elke groepsruimte is afgestemd op de leeftijd van de kinderen. Zo is er op de babygroep veel aandacht voor het vrij en veilig kunnen rollen en rondkruipen en is er gevarieerd (zacht) speelgoed om mee te spelen (of om op te kauwen ;)). Zodra je kind een dreumes is, is het bewegen wat de klok slaat. En daar zijn zowel onze dreumesgroepen als de peutergroepen op ingericht. Ruimte om actief te spelen, te fietsen, te rennen én om daarna lekker uit te rusten met een puzzel of een boekje. Auto’s, poppen, treinen of verkleedkleren: afwisselend speelgoed met voor elk wat wils zorgt ervoor dat je kind zijn of haar eigen interesses kan ontplooien.

Warme maaltijden

Zodra een kind warm eten krijgt, kunnen ouders er voor kiezen om hun kind tussen de middag bij Monkey Donky een door onze koks versbereide warme maaltijd te laten eten. Lekker én gezond! Onze ervaring leert: zien eten, doet eten. Waar de warme maaltijd thuis nog wel eens een strijd is, eten veel kinderen op de opvang zonder morren hun bordje leeg omdat de rest van de groep dat eenvoudigweg ook doet. Van couscous tot stamppotjes en van pasta tot aardappeltjes; er is elke dag iets te smullen! Voor meer informatie over deze contractoptie kun je contact opnemen met onze administratie. 

Opvangvormen

Monkey Donky Kinderdagverblijf Groningen blinkt uit in flexibiliteit en service. Wij kijken samen met jou naar je opvangbehoefte, en bekijken dan welke contractvorm daar het beste bij past. Monkey Donky Kinderdagverblijf Groningen biedt verschillende contractvormen, waardoor er bijna altijd een passende vorm is die aansluit bij jouw werk of studieritme. Mocht dit nu niet zo zijn dan behoort een contract op maat ook tot de mogelijkheden. Onze Rekentool geeft je alvast inzicht in de kosten van de verschillende opties.

Reguliere opvang

Bij reguliere opvang maak je gebruik van opvang op vaste dagen en/of dagdelen in de week. Je kunt je kind ´s ochtends brengen vanaf 7.30 uur. Begin je vroeg? Dan kun je vanaf 7.00 uur gebruik maken van onze vervroegde opvang. We werken niet met vaste breng- en haaltijden, het staat je dus vrij om je kind te brengen wanneer het jou het best past. Je kunt hele of halve dagen opvang afnemen, waarbij we maximaal opvang aanbieden tot 18.30 uur. Wil je tijdens de vakantie wel of juist geen opvang, bijvoorbeeld omdat je in het onderwijs werkt? Voor iedere situatie is er een contractvorm die goed bij je past.

Flexibele opvang

Ieder gezin heeft een andere opvangbehoefte. Werk je bijvoorbeeld volgens een onregelmatig rooster, ben je zelfstandig ondernemer, werk je in de zorg of op oproep- of uitzendbasis? Wij willen graag tegemoet komen aan jouw specifieke wensen. Op een beperkt aantal locaties kun je daarom ook gebruik maken van onze flexibele opvang. Je kind komt dan niet op vaste dagen, maar op de dagen die jij aanvraagt via het digitale ouderportaal. Je kunt een flexibel aantal dagdelen per maand afnemen. Daarnaast bestaat er de mogelijkheid van een 0-urencontract, voor als je alleen incidenteel opvang nodig hebt. Wil je graag meer informatie over de flexibele opvangmogelijkheden, neem dan gerust contact met ons op. Ben je nieuwsgierig naar de kosten? Met onze Rekentool bereken je eenvoudig wat de verschillende contractvormen voor jouw portemonnee betekenen.

Hoe werkt het?

Wij kijken graag samen met jou naar de mogelijkheden om jouw opvangbehoefte optimaal af te stemmen op je werkzaamheden. Je kunt hiervoor altijd contact met ons opnemen. Samen kijken we naar de mogelijkheden, waarbij de kwaliteit van de opvang voorop staat. Wij geven je een advies waarbij rekening wordt gehouden met onder andere de leeftijd van je kind(eren). Het pedagogisch oogpunt staat bij ons altijd voorop: zo is het van belang dat je kind een veilige en vertrouwde band kan opbouwen met de leiding. Kleine kinderen hebben meer structuur nodig dan oudere kinderen: hoe ouder het kind, hoe flexibeler de opvang.

Onregelmatige diensten?

Werk je in de zorg? Werk je op basis van een bereikbaarheidsdienst? Of word je kort voordat je werkzaamheden beginnen opgeroepen, bijvoorbeeld in de kraamzorg? Hier hebben wij veel ervaring mee. Mensen in de zorg werken vaak onregelmatig. Hier komen wij graag aan tegemoet. Op een aantal van onze locaties kun je daarom opvang afnemen die afgestemd is op deze specifieke behoefte.

Sommige van onze klanten zijn zelfstandig ondernemer of ZZP’er. De opvangbehoefte van deze klanten wisselt per seizoen of per project. De meeste van deze klanten nemen vaste dagdelen opvang af, maar kunnen bij behoefte aan meer opvang per seizoen of project deze extra opvang flexibel afnemen. Een aantal van onze klanten werkt zogenaamd ‘offshore’, zij werken op een boorplatform of op de grote vaart. Deze klanten werken ‘op en af’, ze werken een aantal aaneengesloten weken en zijn daarna een aantal aaneengesloten weken vrij. Voor deze klanten hebben we een contract gemaakt op maat. Ze maken alleen gebruik van de opvang gedurende de periode op zee. Denk ook aan bijvoorbeeld onregelmatige diensten zoals in de luchtvaart, in ploegendiensten of op uitzend- of detacheringsbasis. Ook dan denken wij graag mee aan een passende oplossing voor de opvang van je kind.

Werk je in het onderwijs?

Als je in het onderwijs werkzaam bent dan heb je niet altijd het hele jaar door opvang nodig. Hiervoor kun je bij ons een schoolwekencontract afsluiten, waarbij je alleen opvang afneemt tijdens de schoolweken. Deze contractvorm is niet op al onze locaties beschikbaar, neem contact op met onze administratie voor de mogelijkheden.

Vervroegde opvang

Moet je doordeweeks vroeg beginnen? Dan kun je vanaf 7.00 uur gebruik maken van onze vervroegde opvang. De vaste leiding vangt je kind op, zodat jij met een gerust hart je dag kan beginnen en op tijd op je werk bent.

Extra dagdelen en ruilen van dagen

Wanneer je je kind incidenteel wilt brengen buiten de vaste dagen of een keertje wilt wisselen van dag, kun je hiervoor een aanvraag doen via het digitale ouderportaal. Er wordt dan gekeken of de personele bezetting en de groepsgrootte de aanvraag toelaat. Extra afgenomen opvang wordt apart in rekening gebracht. Het ruilen van dagen is een kosteloze service die wij verlenen, maar kan alleen vooraf aangegeven worden. Hier is verder ons Ruilbeleid op van toepassing.

Eerst even wennen

Ieder kind heeft tijd nodig om te wennen aan een nieuwe omgeving. Daar houden wij bij Monkey Donky Kinderdagverblijf Groningen graag rekening mee. Hoeveel tijd een kind nodig heeft om te wennen, hangt helemaal van het kind en de ouders af. Daarom bepalen wij per kind in overleg met de ouders hoe het wennen aan de nieuwe omgeving geregeld wordt.

Voor het eerst op een nieuwe groep

Alle baby’s, dreumesen en peuters laten we wennen aan een nieuwe groep, want een nieuwe groep is best spannend. Nieuwe kinderen, leidsters, een andere omgeving en een hoop nieuwe indrukken. Baby’s die oud genoeg zijn om naar de dreumesgroep te gaan, gaan daarom af en toe een middagje spelen op de dreumesgroep om te wennen. Datzelfde geldt ook voor de dreumesen die naar de peutergroep gaan of peuters die naar de grote kinderen van de buitenschoolse opvang gaan. Op het moment dat je kind naar zijn of haar nieuwe groep gaat, dan is het misschien nog steeds spannend maar ze zijn al wel een beetje gewend.

Groepen per leeftijd

Op de kinderdagverblijven van Monkey Donky Kinderdagverblijf Groningen zijn de kinderen ingedeeld in leeftijdsgroepen: babygroep, dreumesgroep en peutergroep. Daarnaast hebben we op sommige locaties een verticale groep voor kinderen van drie maanden tot vier jaar. Iedere groep heeft vaste, deskundige leiding. De ruimtes waarin de kinderen verblijven zijn bewust warm en huiselijk ingericht en helemaal afgestemd op de leeftijd van de kinderen, waarbij de veiligheid van je kind uiteraard voorop staat.

Dagritme op het kinderdagverblijf

Een vast dagritme op de groep met vaste eet-, slaap- en speelmomenten zorgt voor een vertrouwd gevoel. Uiteraard geldt dit vaste dagritme in mindere mate voor de baby’s, omdat baby’s nog een individueel ritme hebben. In overleg met de ouders wordt voor de baby’s een eigen voedings- en slaapschema opgesteld. Dit wordt continu afgestemd op de behoeften van het kind. Naarmate het kind ouder wordt, draait het steeds meer mee met het ritme van de oudere kinderen binnen de groep, iets wat ook bij de sociale ontwikkeling van het kind past. Binnen het dagritme wordt er veel gespeeld. Samenspelen wordt aangemoedigd, maar natuurlijk is een kind vrij om alleen te spelen. Op die manier kan een kind individuele voorkeuren en mogelijkheden ontdekken. Naast het vrije spelen zijn er meer momenten waarbij de groepsleiding een activiteit kiest.

Piramide: Spelenderwijs leren tellen en praten

Kinderen op het kinderdagverblijf in Groningen maken in een korte periode een zeer snelle ontwikkeling door. Ze leren kruipen, lopen, praten en groeien als kool. Bovendien pikken ze alles op en zijn ze heel nieuwsgierig. Om in te spelen op de natuurlijke leergierigheid van baby´s, dreumesen, peuters en kinderen van de basisschoolleeftijd is er ons Piramideprogramma, een programma dat inhaakt op voor- en vroegschoolse educatie.

Binnen Monkey Donky Kinderdagverblijf Groningen staat elke twee maanden een thema centraal. Op de groepen van het kinderdagverblijf wordt het thema uitgevoerd met behulp van het Piramideprogramma. Piramide biedt activiteiten op alle ontwikkelingsgebieden. De kinderen krijgen wekelijks een gevarieerd aanbod, waarbij ze spelenderwijs de leefwereld om hen heen leren ontdekken. Hierbij kun je denken aan het lezen van een boekje, puzzelen, zingen, buiten spelen, een spel, dansen of knutselen. Natuurlijk wordt in het activiteitenaanbod rekening gehouden met de tijd van het jaar of de feestdagen zoals Sinterklaas, Kerst en Pasen. Ook aan Vader- en Moederdag wordt aandacht besteed. Op deze manier leren kinderen terugkerende momenten in een jaar ontdekken.

De leiding wordt continu getraind en bijgeschoold voor het Piramideprogramma bij Monkey Donky Kinderdagverblijf Groningen. Bij ons Piramideprogramma leren kinderen spelenderwijs tellen en hun woordenschat uit te breiden. Je kind krijgt hierdoor de kans een vliegende start te maken in de eerste groep van het basisonderwijs.

Speelhuiskalender

Het thema en de activiteiten worden aangekondigd via de Speelhuiskalender. De kinderen en hun ouders weten op deze manier welk thema centraal staat en welk activiteitenaanbod er de komende weken is. Ook op onze website geven we regelmatig informatie over de thema’s. Daarnaast kun je ons volgen via Facebook, Instagram en Pinterest. Je ziet het: het is gezellig bij Monkey Donky Kinderdagverblijf Groningen!

Buiten spelen

Buiten spelen vinden we bij Monkey Donky Kinderdagverblijf Groningen erg belangrijk. Aan de Hamburgerstraat is een overdekte en afgesloten speelplaats met een grote zandbak en ruimte om onder andere te fietsen en rond te racen. Daarnaast is er rondom het gebouw een afgesloten ruimte waar de kinderen heerlijk kunnen spelen. De locatie grenst aan een park waar de groepsleiding met de kinderen kan spelen en wandelen. In de lente van 2019 is bovendien een uitdagende natuurtuin aangelegd naast het pand, waar de kinderen over boomstammen kunnen klimmen en zich kunnen verstoppen in het wilgentakkendoolhof. Aan de Oosterhamrikkade beschikken we over een binnenplaats die door middel van een hek afgesloten wordt. Hier kunnen de kinderen onder andere spelen met rijdend materiaal en in de zandbak. Daarnaast gaan we regelmatig naar de speeltuintjes in de buurt. Aan de Paterswoldseweg beschikken wij eveneens over een eigen afgesloten binnenplaats. Hier kan in alle veiligheid lekker buiten gespeeld worden. Naast een speelhuisje met glijbaan zijn op de binnenplaats een grote zandbak en een watertafel te vinden. Ook aan de Paterswoldseweg is een mooie natuurtuin aangelegd waar de kinderen kunnen klimmen en klauteren. Met het Stadspark naast de deur maken de kinderen van het dagverblijf ook regelmatig een wandeling in het park en bezoeken dan gelijk de kinderboerderij of de speeltuin.

Tafelmomenten

Drinkt je kind borstvoeding, dan kun je dit meenemen naar de opvang. Wij bewaren het in de koelkast of vriezer. Flesvoeding hoef je niet mee te nemen, wij hebben Nutrilon 1 en Nutrilon 2 en dit zit bij de prijs inbegrepen. Als een kind brood mag eten, dan wordt dit verzorgd door Monkey Donky Speelhuis. Ook bieden we de mogelijkheid tot een warme maaltijd, daarover lees je hieronder meer. De kinderen die brood eten krijgen fijn volkoren brood en eten doorgaans hun eerste boterham met hartig beleg. Daarna mag het kind zelf een keuze maken voor het beleg. Daarnaast krijgen de kinderen dagelijks tussendoortjes zoals fruit en ’n cracker. Bij de lunch drinken de kinderen melk, karnemelk of water en tussendoor wordt thee of water gedronken.

Warme maaltijden

Zodra een kind warm eten krijgt, kunnen ouders er voor kiezen om hun kind tussen de middag bij Monkey Donky een door onze koks versbereide warme maaltijd te laten eten. Lekker én gezond! Onze ervaring leert: zien eten, doet eten. Waar de warme maaltijd thuis nog wel eens een strijd is, eten veel kinderen op de opvang zonder morren hun bordje leeg omdat de rest van de groep dat eenvoudigweg ook doet. Van couscous tot stamppotjes en van pasta tot aardappeltjes; er is elke dag iets te smullen! Voor meer informatie over deze contractoptie kun je contact opnemen met onze administratie.

BoekStart

Peuters, dreumesen en zelfs baby’s houden van boeken. Samen lezen is gezellig en leerzaam. De bibliotheek in Groningen laat kinderen en hun ouders sinds 2008 al kennismaken met boeken en het plezier van samen lezen via BoekStart. De bibliotheek wil via de kinderopvang peuters en dreumesen kennis laten maken met het (samen) lezen van boeken.

Samen lezen

Dat voorlezen goed is voor de taalontwikkeling voor je kind wisten we natuurlijk al lang. Maar voorlezen aan baby’s? Zelfs nog voordat zij kunnen praten? Ook dat blijkt een gunstig effect op de taalontwikkeling van je kind te hebben. Lang voordat een baby zijn eerste woordjes zegt, kan hij al klanken en woorden herkennen. Praat daarom tegen je baby vanaf dag één. Na een maand of drie, vier kun je samen plaatjes kijken of een leuk ‘voelboekje’ ontdekken. Gewoon een paar minuutjes maar. Vertel wat er te zien is en te voelen, zodat je kleine zijn woordenschat kan uitbreiden. Een halfjaar later kun je al een eenvoudig verhaaltje voorlezen. Voorlezen stimuleert de taal- en spraakontwikkeling van je baby. Allemaal zaken waar je kind een leven lang plezier van heeft.

Voor jong & oud!

BoekStart leidt leescoördinatoren binnen de kinderopvang op. Ook Monkey Donky heeft een leescoördinator aangewezen. Onze leescoördinator Lianne is helemaal op de hoogte van de jeugdliteratuur (0-4 jaar). Er wordt veel voorgelezen op de groepen, het lezen is structureel ingebouwd in het dagritme op de groepen. Alle groepen hebben gezellige voorleeshoekjes. BoekStart zorgt er voor dat er een boekencollectie is die aansluit bij de leeftijden op de verschillende groepen. Het is gebleken dat kinderen die vroeg in aanraking zijn gebracht met lezen en boeken een voorsprong hebben op school wat lezen en taal betreft. Deze voorsprong weten zij ook vast te houden. Voor Monkey Donky Kinderdagverblijf Groningen is dit een reden om deel te blijven nemen aan dit project.

BoekStart koffertje cadeau

Maak je baby (gratis!) lid van de bibliotheek en krijg het leuke BoekStartkoffertje cadeau. Met daarin een stoffen babyboekje, en een liedjesboekje met cd of een hardkartonnen boekje voor als je kindje iets ouder is. In de bibliotheek kan je meteen de speciale BoekStarthoek met babycollectie ontdekken. De meeste bibliotheken doen mee, kijk hier wat voor jullie de dichtstbijzijnde bibliotheek is en kom boekjes lenen.

 > Gratis BoekStartkoffertje, bibliotheeklidmaatschap en BoekStarthoek in de bibliotheek;
 > Adviezen om met je baby te genieten van lezen en boekentips;
 > Ondersteund door de gemeente en het consultatiebureau;
 > Speciale ouder-en-kind-bijeenkomsten in de bibliotheek.

Op www.boekstart.nl kun je alle informatie vinden over dit project. BoekStart is ontwikkeld door Stichting Lezen en Sectorinstituut Openbare Bibliotheken, is onderdeel van het programma Kunst van Lezen en wordt gefinancierd door het ministerie van OCW. 

Tips voor bij het voorlezen

• Kies een verhaal dat past bij de leeftijd en interesse van je kind.
• Lees het verhaal eerst even zelf, zodat je weet wat er komt.
• Maak het verhaal levendig, denk aan voorbeelden en intonatie.
• Geef je kind de kans om tijdens het voorlezen te reageren.
• Betrek je kind bij het verhaal door vragen te stellen.

“Een moment van rust in de drukke kinderdag”

Oudercontact

Communicatie met ouders vinden wij erg belangrijk omdat goed contact de band tussen de leiding en de ouders sterker maakt. Hierdoor is het ook mogelijk om persoonlijke situaties beter in te schatten. Bij de communicatie met jou als ouder staat het belang van het kind altijd voorop.

Bijpraten

Wanneer je je kind ophaalt praten we je bij over wat er die dag met je kind is ondernomen. Hoe was het buitenspelen? Zijn er bijzonderheden? Dan hoor je deze uiteraard ook bij het ophalen. Op iedere groep wordt per dag bijgehouden hoe lang je kind heeft geslapen, wat je kind heeft gegeten en wat andere bijzonderheden zijn. Er is altijd gelegenheid om met de groepsleiding te overleggen of zaken te bespreken. 

Mentor

Zodra je kind naar onze opvang komt, krijgt het een mentor toegewezen. Deze pedagogisch medewerker ziet zowel jou als je kind regelmatig, volgt de ontwikkeling van je kind en voert zo nodig gesprekken met ouders over de ontwikkeling. De mentor is ook voor jou als ouder het eerste aanspreekpunt als je iets over je kind wilt bespreken. Uiteraard kun je ook altijd bij de andere medewerkers terecht. Op het kinderdagverblijf worden regelmatig oudergesprekken gevoerd, waarbij de ontwikkeling van je kind wordt besproken. Heb je tussendoor behoefte om de leiding wat langer te spreken, dan kun je altijd een afspraak maken voor een persoonlijk gesprek.

Meest Gekozen
Dagopvang 52 weken
Dagopvang 48 weken
Dagopvang Schoolweken
Dagopvang Driekwartdag
Inclusief vakanties
 
 
 
Inclusief ruilen
 
 
 
Op elke locatie beschikbaar
Inclusief luiers
 
 
Inclusief broodmaaltijd
 
 
Inclusief fruit
 
 
Laagste uurprijs
 
 

Tips en weetjes