Veiligheid & gezondheid op de eerste plaats

Bij Monkey Donky Speelhuis gaan veiligheid en de gezondheid van uw kind boven alles. Net als goede hygiëne. Zo kijken we uiteraard kritisch naar speelgoed, meubilair en de inrichting van de groepsruimtes. Naast de veiligheid van materieel zorgt onze gediplomeerde leiding ervoor dat uw kind zich veilig beweegt binnen de opvang. Vanzelfsprekend streven wij naar een kwalitatief hoogwaardige kinderopvang. Hiervoor is een aantal voorwaarden van belang, zoals veiligheid en hygiëne. De kwaliteit van onze medewerkers staat dan ook hoog in het vaandel. Vaste gezichten op de groep en een uitgebreid opleidingsprogramma zorgen voor kwaliteit voor u en uw kind.

Veiligheid

Om de veiligheid en gezondheid binnen Monkey Donky Speelhuis te waarborgen voeren we jaarlijks een controle uit aan de hand van de Risico-Inventarisatie en –Evaluatie van de Gemeentelijke Gezondheidsdienst (GGD). Wij voldoen uiteraard aan de eisen die de Verordening Kinderopvang Groningen stelt en we zijn in het bezit van de benodigde vergunningen. Monkey Donky Speelhuis wordt jaarlijks onder andere op veiligheid en hygiëne gecontroleerd door de GGD en de brandweer. Daarnaast hebben wij minimaal één keer per jaar een ontruimingsoefening volgens ons ontruimingsplan.

Hygiëne

Een goede hygiëne en controle zijn onontbeerlijk in de kinderopvang. Kinderen komen in aanraking met ziekteverwekkers waartegen zij (nog) niet altijd voldoende weerstand hebben opgebouwd. Het doormaken van een aantal veel voorkomende infectieziekten hoort bij de normale ontwikkeling van een kind. Door hygiënemaatregelen zoals de neus snuiten, de handen wassen en goed schoonmaken houden we de overdracht van ziekteverwekkers zoveel mogelijk in de hand.

Personeel

Monkey Donky Speelhuis streeft naar een evenwichtige leeftijdsopbouw van de leiding; jong en ouder kunnen van elkaar leren. Dit evenwicht brengen we ook aan in het opleidingsniveau van onze medewerkers. Training en ontwikkeling zijn binnen Monkey Donky Speelhuis belangrijke instrumenten om de kwaliteit te blijven garanderen. Inhoudelijk trainen en ontwikkelen we via de methode Piramide, VVE-Sterk training en teambuilding. Daarnaast besteden we jaarlijks aandacht aan EHBO en BHV.

Inspectierapporten

Klik op een van de onderstaande links om de inspectierapporten van de GGD per locatie in te zien.

Hamburgerstraat: Kinderdagverblijf
Buitenschoolse opvang 
Oosterhamrikkade: Kinderdagverblijf
Buitenschoolse opvang 
Paterswoldseweg: Kinderdagverblijf
Buitenschoolse opvang 
St. Michaëlschool: Buitenschoolse opvang 

Klachtbehandeling

Binnen Monkey Donky Speelhuis nemen we klachten serieus. Als u een klacht heeft en u komt er met de groep niet uit, kunt u bij de administratie terecht. De behandeling van de klacht is er op gericht het probleem zo snel mogelijk op te lossen. Wanneer de klacht niet naar tevredenheid is behandeld, kunt u zich wenden tot de directie. Monkey Donky Speelhuis is aangesloten bij de Stichting Klachtencommissie Kinderopvang. Daar kunt u te allen tijde met uw klacht terecht.

Rondleiding aanvragen

Voordat u uw kind bij een kinderdagverblijf of buitenschoolse opvang aanmeldt, wilt u natuurlijk eerst even komen kijken.