Oudercommissie

De Oudercommissie bestaat uit een aantal ouders van de verschillende opvanglocaties. Zij behartigen de belangen van alle ouders van de kinderen op de opvang door te vergaderen met de directie van Monkey Donky Speelhuis. De Oudercommissie bewaakt samen met de organisatie de kwaliteit van de opvang en geeft gevraagd en ongevraagd advies. Bij de samenstelling wordt gestreefd naar een zo evenredig mogelijke vertegenwoordiging van de verschillende groepen op de opvang.

Samenstelling oudercommissie

De oudercommissie is van en voor de ouders en verzorgers van de kinderen die gebruik maken van de kinderopvang en de buitenschoolse opvang. De oudercommissie bestaat uit minimaal 2 ouders en maximaal 4 ouders per vestiging. Minimaal twee keer per jaar vergadert de oudercommissie met de leiding van Monkey Donky Speelhuis. Daarnaast vergadert de commissie zonder de aanwezigheid van Monkey Donky Speelhuis. Monkey Donky Speelhuis heeft zich daarbij ten doel gesteld om een plezierige werksituatie te creëren en daarom dient er bij de advisering recht te worden gedaan aan enerzijds de belangen van de ouders en anderzijds de verantwoordelijkheid van Monkey Donky Speelhuis.

Advies

De oudercommissie adviseert over de volgende onderwerpen:

Het pedagogisch beleid;
De kwaliteit van de dienstverlening;
De samenstelling van de oudercommissie;
Organiseren van bijzondere activiteiten;
Openingstijden en prijzen;
Veiligheid en risico-inventarisatie.

In de oudercommissie?

Wilt u lid worden van de Oudercommissie of heeft u vragen, dan kunt u telefonisch contact opnemen of een e-mail sturen.