Monkey Donky Speelhuis Groningen

Tijdens het spelen ontstaat creativiteit; voor ons een belangrijke pijler en de basis voor een brede ontwikkeling van je kind.

Spelen, ontdekken, groeien!

Monkey Donky Speelhuis bestaat al meer dan 20 jaar. Bij ons vliegt de tijd. Er is zoveel te beleven! Vol enthousiasme laten we de kinderen al spelenderwijs ontdekken en groeien. Door te spelen kun je eindeloos fantaseren, creatief en sociaal bezig zijn. Creativiteit is voor ons een belangrijke pijler en vormt de basis voor een brede ontwikkeling van het kind. We geven kinderen alle ruimte voor eigen impulsen zodat ze zelf oplossingen kunnen bedenken. Wat is er nou mooier dan zelf het wiel uitvinden? Het stimuleert kinderen om nog meer te ontdekken.

Ouder & kind centraal

Je wilt dat de kinderopvang zoveel mogelijk aansluit op jouw thuissituatie, zodat zowel je kind als jij zich welkom en thuis voelt. Deze klik ontstaat door goed contact tussen jou en onze leiding, de flexibiliteit van de opvang, kwaliteit en aandacht. Bij Monkey Donky Speelhuis weten we dat als geen ander. Zo kunnen je kinderen vaak al binnen enkele dagen bij ons terecht. Heb je afwijkende haal- en brengtijden? Geen probleem. Wil je hulp bij de aanvraag voor tegemoetkoming van de Belastingdienst of Sociale Dienst? Ook dan helpen we je graag. In overleg is er bij ons veel mogelijk.

Pedagogische visie

Wij vinden het belangrijk dat kinderen zich bij Monkey Donky Speelhuis thuis voelen. We hebben een duidelijke pedagogische visie voor ogen waarin we uitleggen waarom we doen wat we doen. Deze visie is verwerkt in een pedagogisch beleidsplan, bedoeld voor iedereen die betrokken is bij Monkey Donky Speelhuis. De kern van dit beleidsplan bevat de volgende vijf speerpunten.

Respect

Respect betekent dat we elkaar accepteren zoals we zijn. Wij hebben respect voor de kinderen, voor de ouders en voor elkaar. In groepen krijgen kinderen te maken met relatief veel leermomenten, bijvoorbeeld als kinderen gezellig samen spelen, maar ook als kinderen ruzie maken. Het gedrag van onze medewerkers speelt een belangrijke rol bij het ontwikkelen van respect voor elkaar. Onze medewerkers geven richting en corrigeren daar waar nodig het gedrag van de kinderen. Respect voor de eigenheid van het kind is hierbij het uitgangspunt. Onze medewerkers accepteren dat kinderen een eigen wil hebben en stimuleren kinderen hun zelfstandigheid te ontwikkelen.

Positieve benadering

Wij kijken naar de mogelijkheden van een kind. De nadruk ligt op wat een kind al wel kan en dus niet op wat een kind nog niet kan. Kinderen die gewenst gedrag vertonen, kunnen bij ons rekenen op een compliment of een schouderklopje. Een kind dat ongewenst gedrag vertoont laten we duidelijk zien hoe het kind zich op een andere, positieve manier kan opstellen. Het kind krijgt in eerste instantie geen straf.

Affectie

Bij Monkey Donky Speelhuis werken alleen gekwalificeerde medewerkers. Wij zijn betrokken bij de kinderen en tonen genegenheid. Wij laten zien dat we er voor het kind willen zijn door liefdevolle aandacht voor het kind te hebben. Deze betrokkenheid uit zich in een open en toegankelijke houding waarmee een warme en veilige omgeving wordt gecreëerd.

Structuur

Door de herhaling in ritme zorgen we voor structuur. Dit doen we door een vaste dagindeling aan te houden, vaste (begroetings)rituelen bij het komen en gaan, maar ook door het stellen van grenzen. Zo herkennen kinderen vaste patronen. Structuur is noodzakelijk wanneer je met anderen samenleeft en -werkt. Structuur is een voorwaarde voor een goede sfeer.

Hechting

De aanwezigheid van een vertrouwd persoon betekent voor veel kinderen veiligheid. Onze personeelsroosters worden zo gemaakt dat de groep grotendeels uit vaste leiding bestaat. Onze medewerkers werken aan de vertrouwensband met het kind door een positieve en respectvolle benadering en door consequent te handelen.

Pedagogisch beleidsplan

Meer lezen over onze pedagogische visie? Hieronder vind je ons Pedagogisch beleidsplan. Ook ons Veiligheid en gezondheidsbeleid, Voedingsbeleid en onze (Aanvullende) Algemene Voorwaarden kun je hier lezen. Neem contact met ons op als je er meer over wilt weten.

Pedagogisch beleidsplan

Veiligheid en gezondheidsbeleid

Eet smakelijk: voedingsbeleid

Aanvullende en algemene voorwaarden

Veiligheid & gezondheid op de eerste plaats

Bij Monkey Donky Speelhuis gaan veiligheid en de gezondheid van je kind boven alles. Net als goede hygiëne. Zo kijken we uiteraard kritisch naar speelgoed, meubilair en de inrichting van de groepsruimtes. Naast de veiligheid van materieel zorgt onze gediplomeerde leiding ervoor dat je kind zich veilig beweegt binnen de opvang. Vanzelfsprekend streven wij naar een kwalitatief hoogwaardige kinderopvang. Hiervoor is een aantal voorwaarden van belang, zoals veiligheid en hygiëne. De kwaliteit van onze medewerkers staat dan ook hoog in het vaandel. Vaste gezichten op de groep en een uitgebreid opleidingsprogramma zorgen voor kwaliteit voor jou en je kind.

Veiligheid

Om de veiligheid en gezondheid binnen Monkey Donky Speelhuis te waarborgen, voeren we jaarlijks een controle uit aan de hand van de Risico-Inventarisatie en -Evaluatie van de Gemeentelijke Gezondheidsdienst (GGD). Wij voldoen uiteraard aan de eisen die de Verordening Kinderopvang Groningen stelt en we zijn in het bezit van de benodigde vergunningen. Monkey Donky Speelhuis wordt jaarlijks onder andere op veiligheid en hygiëne gecontroleerd door de GGD en de brandweer. Daarnaast hebben wij minimaal één keer per jaar een ontruimingsoefening volgens ons ontruimingsplan.

Hygiëne

Een goede hygiëne en controle zijn onontbeerlijk in de kinderopvang. Kinderen komen in aanraking met ziekteverwekkers waartegen zij (nog) niet altijd voldoende weerstand hebben opgebouwd. Het doormaken van een aantal veel voorkomende infectieziekten hoort bij de normale ontwikkeling van een kind. Door hygiënemaatregelen zoals de neus snuiten, de handen wassen en goed schoonmaken houden we de overdracht van ziekteverwekkers zoveel mogelijk in de hand.

Personeel

Monkey Donky Speelhuis streeft naar een evenwichtige leeftijdsopbouw van de leiding; jong en ouder kunnen van elkaar leren. Dit evenwicht brengen we ook aan in het opleidingsniveau van onze medewerkers. Training en ontwikkeling zijn binnen Monkey Donky Speelhuis belangrijke instrumenten om de kwaliteit te blijven garanderen. Inhoudelijk trainen en ontwikkelen we via de methode Piramide, VVE-Sterk training en teambuilding. Daarnaast besteden we jaarlijks aandacht aan EHBO en BHV.

Klachtbehandeling

Binnen Monkey Donky Speelhuis nemen we klachten serieus. Als je een klacht hebt en je komt er met de groep niet uit, kun je bij de administratie terecht. De behandeling van de klacht is er op gericht het probleem zo snel mogelijk op te lossen. Wanneer de klacht niet naar tevredenheid is behandeld, kun je je wenden tot de directie. Monkey Donky Speelhuis is aangesloten bij de Stichting Klachtencommissie Kinderopvang. Daar kun je te allen tijde met je klacht terecht.

Inspectierapporten

Klik op een van de onderstaande links om de inspectierapporten van de GGD per locatie in te zien.

Hamburgerstraat kinderdagverblijf

Hamburgerstraat buitenschoolse opvang

Oosterhamrikkade kinderdagverblijf

Oosterhamrikkade buitenschoolse opvang

Paterswoldseweg kinderdagverblijf

Paterswoldseweg buitenschoolse opvang

St. Michaëlschool buitenschoolse opvang

Naar de opvang

Wil je je kind door Monkey Donky Speelhuis laten opvangen? Je kunt je kind dan online bij ons inschrijven. Na de inschrijving maken wij een contract voor je in orde. Zodra dit contract is getekend kan de opvang plaatsvinden, dit kan bij wijze van spreken al de volgende dag. Je kunt zelf kiezen welke locatie je geschikt vindt voor jouw kind, maar houd er rekening mee dat niet alle contractvormen op alle locaties beschikbaar zijn. Monkey Donky Speelhuis is een geregistreerd kindercentrum, dit houdt in dat ouders een tegemoetkoming van de Belastingdienst kunnen krijgen in de kosten van de kinderopvang. De hoogte hiervan is afhankelijk van je inkomen. Gebruik onze online rekentool om snel en eenvoudig de netto kosten van de opvang te berekenen. 

Registratieplicht

Officiële kinderdagverblijven in Nederland zijn geregistreerd in het Landelijk Register Kinderopvang. Deze registratie heeft de Belastingdienst als voorwaarde gesteld, zodat ouders in aanmerking kunnen komen voor kinderopvangtoeslag. In de tabel hieronder vind je een overzicht van al onze locaties en het bijbehorende LRK-nummer (Landelijk Register Kinderopvang). Dit nummer heb je nodig bij de aanvraag van de kinderopvangtoeslag. Als je meer wilt weten over dit register kijk dan op www.landelijkregisterkinderopvang.nl.

LRK nummers

Hamburgerstraat Kinderdagverblijf – 885098705
Hamburgerstraat Buitenschoolse opvang – 106289615

Oosterhamrikkade Kinderdagverblijf – 126871401
Oosterhamrikkade Buitenschoolse opvang – 214160592
Paterswoldseweg Kinderdagverblijf – 155483730
Paterswoldseweg Buitenschoolse opvang – 229547047
St. Michaëlschool Buitenschoolse opvang – 163741177

Kinderopvangtoeslag

Monkey Donky Speelhuis is een geregistreerd kindercentrum. Dit betekent o.a. dat ouders een tegemoetkoming van de Belastingdienst kunnen krijgen in de kosten van de kinderopvang bij Monkey Donky, in de vorm van kinderopvangtoeslag. De hoogte hiervan is afhankelijk van je inkomen. Via deze link kun je een proefberekening maken voor de hoogte van de kinderopvangtoeslag. Je kunt altijd rekenen op onze hulp bij de aanvraag van de kinderopvangtoeslag. Ook voor de aanvraag van een eventuele tegemoetkoming van de Sociale Dienst kun je bij ons terecht. Kom je er niet helemaal uit, neem dan gerust contact met ons op.

Bereken de hoogte van de kinderopvangtoeslag hier


Meer weten over de kinderopvangtoeslag? 
Download hier het e-book Kinderopvangtoeslag: de 5 meest gemaakte fouten

Oudercommissie

De oudercommissie bestaat uit een aantal ouders van de verschillende opvanglocaties. Zij behartigen de belangen van alle ouders van de kinderen op de opvang door te vergaderen met de directie van Monkey Donky Speelhuis. De oudercommissie bewaakt samen met de organisatie de kwaliteit van de opvang en geeft gevraagd en ongevraagd advies. Bij de samenstelling wordt gestreefd naar een zo evenredig mogelijke vertegenwoordiging van de verschillende groepen op de opvang. Ouders kunnen via de mail contact opnemen met de oudercommissie, bijvoorbeeld om een suggestie of opmerking te delen. 

Samenstelling oudercommissie

De oudercommissie is van en voor de ouders/verzorgers van de kinderen die gebruik maken van de kinderopvang en de buitenschoolse opvang. De oudercommissie bestaat uit minimaal twee ouders en maximaal vier ouders per vestiging. Minimaal twee keer per jaar vergadert de oudercommissie met de leiding van Monkey Donky Speelhuis. Daarnaast vergadert de commissie zonder de aanwezigheid van Monkey Donky Speelhuis. Monkey Donky Speelhuis heeft zich daarbij ten doel gesteld om een plezierige werksituatie te creëren en daarom dient er bij de advisering recht te worden gedaan aan enerzijds de belangen van de ouders en anderzijds de verantwoordelijkheid van Monkey Donky Speelhuis.

Advies

De oudercommissie adviseert over de volgende onderwerpen:

Het pedagogisch beleid;
De kwaliteit van de dienstverlening;
De samenstelling van de oudercommissie;
Organiseren van bijzondere activiteiten;
Openingstijden en prijzen;
Veiligheid en risico-inventarisatie.

Tarieven 2020

In de onderstaande tabel vind je onze contractopties en bijbehorende prijzen. Met behulp van onze Rekentool kun je berekenen wat je uiteindelijk moet betalen. Op www.toeslagen.nl vind je meer informatie over de (voorwaarden voor) kinderopvangtoeslag. Kom je er niet helemaal uit, of twijfel je tussen de verschillende mogelijkheden, neem dan contact op met onze administratie. We adviseren je graag.

Kinderdagverblijf0 t/m 4 jaarUurprijs
Dagopvang52 weken per jaar€ 8,38
Dagopvang48 weken per jaar€ 8,72
Dagopvang schoolweken41 weken per jaar€ 8,91
Dagopvang Driekwart Dag (15:30)52 weken per jaar€ 9,56
Vervroegde opvang7:00 – 7:30 uur€ 8,38
Flexibele opvangNeem contact op voor de diverse mogelijkheden. 
Buitenschoolse opvang4 t/m 12 jaarUurprijs
BSO All inclusiveIncl. marge, vakantie, taxivervoer, reguliere activiteiten, incidenteel ruilen en administratieve ondersteuning.€ 7,37
BSO All inclusive SchoolwekenIncl. marge, taxivervoer, reguliere activiteiten, incidenteel ruilen en administratieve ondersteuning.€ 7,56
BSO BasisIncl. vakantie, taxivervoer en reguliere activiteiten€ 7,56
BSO Basis SchoolwekenIncl. reguliere activiteiten.€ 7,93
BSO Vakantiecontract € 7,56
Voorschoolse opvangAlleen i.c.m. BSO.€ 7,56
BSO ZwemlesPrijs per maand. Alleen mogelijk i.c.m. BSO, neem contact op voor meer details.€ 65,-
Flexibele opvangNeem contact op voor de diverse mogelijkheden. 

Kinderopvangtoeslag

Gaan je kinderen naar een kinderopvang, dan heb je (meestal) recht op kinderopvangtoeslag. Je ontvangt deze bijdrage van de Belastingdienst. De hoogte van de toeslag is afhankelijk van je toetsingsinkomen en gezinssamenstelling. Op de site van de Belastingdienst kun je een proefberekening voor deze toeslag maken. Ook op onze website kunt je een proefberekening maken, via onze rekentool. Wil je meer weten over kinderopvangtoeslag, lees dan ons blog ‘5 dingen die je moet weten over kinderopvangtoeslag‘, of download het e-book Kinderopvangtoeslag: de 5 meest gemaakte fouten.

Hulp nodig bij het aanvragen of wijzigen van kinderopvangtoeslag? Onze administratie helpt je graag!

Locaties

Monkey Donky heeft vier locaties verspreid door de stad Groningen. Aan de HamburgerstraatOosterhamrikkade en Paterswoldseweg wordt zowel dagopvang als buitenschoolse opvang aangeboden. Op de locatie Sint Michaëlschool is enkel buitenschoolse opvang. Je kunt ook terecht bij onze locaties van Het Toddlers Huis, aan de Kraneweg (dagopvang) en Friesestraatweg (dagopvang + BSO).

Openingstijden

Monkey Donky Speelhuis is op werkdagen geopend van 07:30 uur tot 18:30 uur. Hiernaast biedt Monkey Donky Speelhuis, op aanvraag, vervroegde opvang. Handig als je vroeg moet beginnen: je kunt je kind dan vanaf 07:00 uur brengen.

Brengen en halen

Je kunt je kind op ieder gewenst moment brengen en halen. In tegenstelling tot vele andere kinderdagverblijven schrijven we geen strikte tijden voor. Dat is prettig voor jou als ouder, je zit zo niet vast aan een vaste breng- of haaltijd. Zo kun je ook eens een beetje uitslapen of je kind eerder ophalen als je op tijd vrij bent.

Opvang gesloten

Monkey Donky Speelhuis is alle weken in het jaar geopend, we zijn alleen gesloten op de volgende officiële feestdagen:

 Nieuwjaarsdag
 1e en 2e Paasdag
 Koningsdag
 Bevrijdingsdag (eens per 5 jaar)
 Hemelvaartsdag
 1e en 2e Pinksterdag
 1e en 2e Kerstdag

Tips en weetjes