Pedagogische visie

Wij vinden het belangrijk dat kinderen zich bij Monkey Donky Speelhuis thuis voelen.
We hebben een duidelijke pedagogische visie voor ogen waarin we uitleggen waarom we doen wat we doen.
Deze visie is verwerkt in een pedagogisch beleidsplan, bedoeld voor iedereen die betrokken is bij Monkey Donky Speelhuis.
De kern van dit beleidsplan bevat de volgende vijf speerpunten.

Respect

Respect betekent dat we elkaar accepteren zoals we zijn. Wij hebben respect voor de kinderen, voor de ouders en voor elkaar. In groepen krijgen kinderen te maken met relatief veel leermomenten, bijvoorbeeld als kinderen gezellig samen spelen, maar ook als kinderen ruzie maken. Het gedrag van onze medewerkers speelt een belangrijke rol bij het ontwikkelen van respect voor elkaar. Onze medewerkers geven richting en corrigeren daar waar nodig het gedrag van de kinderen. Respect voor de eigenheid van het kind is hierbij het uitgangspunt. Onze medewerkers accepteren dat kinderen een eigen wil hebben en stimuleren kinderen hun zelfstandigheid te ontwikkelen.

Positieve benadering

Wij kijken naar de mogelijkheden van een kind. De nadruk ligt op wat een kind al wel kan en dus niet op wat een kind nog niet kan. Kinderen die gewenst gedrag vertonen, kunnen bij ons rekenen op een compliment of een schouderklopje. Een kind dat ongewenst gedrag vertoont laten we duidelijk zien hoe het kind zich op een andere, positieve manier kan opstellen. Het kind krijgt in eerste instantie geen straf.

Affectie

Bij Monkey Donky Speelhuis werken alleen gekwalificeerde medewerkers. Wij zijn betrokken bij de kinderen en tonen genegenheid. Wij laten zien dat we er voor het kind willen zijn door liefdevolle aandacht voor het kind te hebben. Deze betrokkenheid uit zich in een open en toegankelijke houding waarmee een warme en veilige omgeving wordt gecreƫerd.

Structuur

Door de herhaling in ritme zorgen we voor structuur. Dit doen we door een vaste dagindeling aan te houden, vaste (begroetings)rituelen bij het komen en gaan, maar ook door het stellen van grenzen. Zo herkennen kinderen vaste patronen.Structuur is noodzakelijk wanneer je met anderen samenleeft en -werkt. Structuur is een voorwaarde voor een goede sfeer.

Hechting

De aanwezigheid van een vertrouwd persoon betekent voor veel kinderen veiligheid. Onze personeelsroosters worden zo gemaakt dat de groep grotendeels uit vaste leiding bestaat. Onze medewerkers werken aan de vertrouwensband met het kind door een positieve en respectvolle benadering en door consequent te handelen.

Pedagogisch Beleidsplan

Meer lezen over onze pedagogische visie? Hieronder vind je ons Pedagogisch Beleidsplan. Ook ons Veiligheid en Gezondheidsbeleid, Voedingsbeleid en onze (Aanvullende) Algemene Voorwaarden kun je hier lezen. Neem contact met ons op als je er meer over wilt weten.