Monkey Donky Peuterspeelzaal Groningen

Tijdens het spelen ontstaat creativiteit; voor ons een belangrijke pijler en de basis voor een brede ontwikkeling van je kind. Meer weten over Monkey Donky Peuterspeelzaal Groningen? Vraag een rondleiding aan!

Peuterspeelzaal Groningen

Tevreden en blije kinderen. In een kindvriendelijke sfeer voelt ieder kind zich veilig en krijgt het alle ruimte om zich als individu te ontwikkelen. Dat kan op het kinderdagverblijf, maar ook op de peuteropvang! De huidige peuteropvang was vroeger bekend onder de naam peuterspeelzaal. Op onze locaties Oosterhamrikkade en Paterswoldseweg kunnen peuters tussen 2 en 4 jaar terecht voor peuteropvang.

Op de peuterspeelzaal in Groningen van Monkey Donky Speelhuis worden de kinderen opgevangen in onze reguliere peutergroepen van de dagopvang. Altijd genoeg leeftijdsgenootjes om mee te spelen dus! We bieden op de peuteropvang een gevarieerd speelleerprogramma aan, waarbij we gebruik maken van de methode Piramide voor Vroege- en Voorschoolse Educatie (VVE). Hierbij staat elke maand een thema centraal dat aansluit bij de belevingswereld van het kind, zoals Wonen, Ziek & Gezond, of Herfst. Spelenderwijs worden allerlei verschillende ontwikkelingsgebieden gestimuleerd. Een goede voorbereiding op de basisschool!

Kinderen die gebruik maken van onze peuteropvang kunnen 16 uur per week naar de opvang komen. Bij Monkey Donky Speelhuis bieden we de peuteropvang aan op maandag-, woensdag- en vrijdagochtend. Heeft je kind via het consultatiebureau een VVE-indicatie gekregen? Ook dan kan je kind 16 uur per week naar de peuteropvang komen. In de schoolvakanties van de basisscholen in het noorden is er géén peuteropvang. 

Tarieven Monkey Donky Peuterspeelzaal Groningen

De gemeente Groningen wil mogelijk maken dat alle peuters, ongeacht of ouders werken, naar een kinderopvanglocatie kunnen gaan. Op deze manier krijgen alle kinderen dezelfde voorbereiding op de basisschool. Om deze reden subsidieert de gemeente Groningen een groot deel van de kosten voor peuteropvang voor ouders die niet in aanmerking komen voor kinderopvangtoeslag. Ouders betalen een inkomensafhankelijke eigen bijdrage voor de kosten van de peuteropvang. Gebruik de rekentool op onze website om een indicatie te krijgen van de kosten, of neem contact op met onze administratie. 

Werken jij en je partner allebei? Dan kun je gebruik maken van reguliere kinderopvang en hiervoor kinderopvangtoeslag aanvragen bij de Belastingdienst. Maak een proefberekening op de site van de Belastingdienst of gebruik onze rekentool. Hulp nodig? We helpen je graag! 

Verschil tussen peuterspeelzaal en kinderopvang

De verschillen tussen peuterspeelzalen (peuteropvang) en reguliere kinderopvang worden steeds kleiner. De overheid heeft de afgelopen jaren meerdere regelingen doorgevoerd om o.a. de kwaliteit en financiering van peuteropvang en kinderdagopvang gelijk te trekken. Vanaf 2018 moeten de verschillen tussen peuterspeelzaal en kinderopvang geheel verdwenen zijn, om alle kinderen een gelijke start op de basisschool te bieden. Bij Monkey Donky Speelhuis werken we al jarenlang met een methode voor Vroege en Voorschoolse Educatie (Piramide), óók binnen de reguliere groepen op onze kinderdagverblijven. 

Maar toch zijn er enkele verschillen tussen peuterspeelzaal/peuteropvang en kinderopvang te benoemen. Je kind kan al vanaf dat het 3 maanden oud is op de kinderopvang terecht, terwijl de peuteropvang alleen voor peuters tussen 2 en 4 jaar is. Daarnaast is onze kinderopvang het gehele jaar geopend en kan je kind ook de gehele dag op de kinderopvang terecht, terwijl de peuteropvang gesloten is in de schoolvakanties en alleen op maandag-, woensdag- en vrijdagochtend opvang biedt (16 uur per week). 

Zowel voor kinderopvang als voor peuteropvang geldt dat ouders een inkomensafhankelijke eigen bijdrage betalen. De gemeente Groningen subsidieert een groot deel van de kosten voor peuteropvang voor ouders die niet werken. Werkende ouders kunnen terecht in de reguliere kinderopvang en vragen hiervoor kinderopvangtoeslag aan bij de Belastingdienst.