Voorwaarden en beleid

Op deze pagina vind je onze belangrijkste beleidsdocumenten en de Algemene en Aanvullende voorwaarden. 

Inhoud

  1. Pedagogisch beleid
  2. Veiligheid en gezondheidsbeleid
  3. Voedingsbeleid
  4. Ruilbeleid
  5. Klachtenregeling

Pedagogisch Beleid

In ons pedagogisch beleid lees je meer over onze visie en werkwijze, hoe wij met kinderen omgaan en waarom wij dat zo doen. We bieden een omgeving waarin kinderen zich veilig, geborgen en vertrouwd voelen. Dit klimaat zorgt ervoor dat een kind de wereld om zich heen kan ontdekken, zich optimaal kan ontwikkelen en plezier heeft.

Veiligheid en gezondheidsbeleid

In ons veiligheid en gezondheidsbeleid staat beschreven hoe wij kinderen en medewerkers een zo veilig mogelijke omgeving bieden. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om afspraken om risicovolle speelsituaties veilig te houden, maar ook om afspraken en protocollen die gezondheidsrisico’s beperken.

 

Voedingsbeleid

Het voedingsbeleid van Monkey Donky is er op gericht om kinderen van jongs af aan een gezond eetpatroon aan te leren. Daarbij vinden we het belangrijk dat ieder kind gevarieerde voedingsmiddelen krijgt. Ons voedingsbeleid is daarom gebaseerd op de richtlijnen van het Voedingscentrum. Eet smakelijk!

 

Ruilbeleid

Komt je kind een dagje niet naar de opvang en wil je die dag omruilen? Of heb je af en toe een extra opvangdag nodig? In ons ruilbeleid lees je alle spelregels voor het incidenteel ruilen van een opvangdag en het aanvragen van extra opvang.

 

Klachtenregeling

In onze klachtenregeling lees je hoe Monkey Donky omgaat met klachten van ouders. We zijn aangesloten bij de Stichting Klachtencommissie Kinderopvang. Kom je er met de groep, de administratie of de directie niet uit, dan kun je je tot de Klachtencommissie wenden.

Algemene en Aanvullende Voorwaarden

De Algemene Voorwaarden die op onze kinderopvang gelden, zijn de Voorwaarden voor Kinderopvang en Buitenschoolse Opvang die in 2016 zijn opgesteld door de Brancheorganisatie Kinderopvang. 

Als aanvulling op deze Algemene Voorwaarden gelden de Aanvullende Voorwaarden van onze eigen organisatie. Hierin zijn o.a. voorwaarden met betrekking tot de overeenkomst, plaatsing, opzegging en betaling opgenomen. 

Tips en weetjes